Stavební práce - Praha a okolí

Zemní práce stojí na počátku i na konci každé stavby či terénní úpravy. Nejprve je třeba terén hloubit, a pak modelovat do konečné podoby. Toto vše zajistí odborná firma.

Stavíme rodinný dům v Praze, v okolí Prahy

Při stavbě rodinného domu se bez zemních prací prostě neobejdete. A zemní práce jsou natolik odborná záležitost, že patří pouze do rukou odborníků. Vykopat základy je totiž jedna věc, ale vykopat základy přesně podle technické dokumentace projektu stavby je věc druhá. Základy musí mít správnou hloubku i šířku, správný sklon, musí být přesně podle rozměrů uvedených v projektu. Na základy musí přesně navazovat inženýrské sítě, ale i odpady, jímky, a další zdroje, které zabrání vyplavení domu. Navíc kopat základy ručně to je práce na velmi dlouhou dobu. A se speciální technikou to jde rychleji. Víte, že základy na běžný dům odborná firma zvládne během 3 až 4 dnů se vším všudy? A jak dlouho bude trvat vám, než vše vykopete, přemístíte, odvezete ručně?

Mechanizace pro výkopové práce Praha

Výkopové práce se zpravidla provádějí za pomoci těžké a lehké techniky i ruční práce. Pro velké výkopy se používají velké, těžké bagry a technika a nákladní auta, která odváží hlínu. Pro menší výkopy se používají menší bagry. A pro opravdu malé výkopy poslouží takzvaný mini bagr. Tento malý bagr bez problémů vybagruje základy na ploty, rozvody, zavlažovací systém, jezírko nebo bazén. Mini bagr je výkonný stroj, který umí nahradit ruční práci, přitom je šetrný k okolí, není ale těžký, a proto nezničí okolní výsadbu. Umí pracovat v každém terénu. Je tedy všestranným pomocníkem, který umí provádět výkopy od šířky 20 centimetrů až do hloubky 330 centimetrů.

Zemní a výkopové práce Praha a okolí

Zahrnují práci těžkými i lehkými stavebními stroji, stejně jako odvoz hlíny. Hloubení začíná odstraněním skrývky. Skrývka je ornice, která se ukládá na vyznačené místo, kde po dobu stavby čeká na další využití. Na řadu většinou přijde až při závěrečných úpravách terénu. Pak je nutné začít s výkopem méně úrodné hlíny, takzvané hlušiny. Ovšem zde je nutné se rozhodnout, zda se bude i tato hlína vyvážet, nebo zda se použije při konečné modelaci terénu a na ni se pak rozhrne úrodná skrývka. Právě modelace terénu může dotvořit ráz okolí stavby a to velmi zajímavým způsobem. Může vytvořit zajímavé skalky, ostrůvky, připravit vodopády do jezírka, nebo vyvýšené zákoutí. Možností je celá řada a nejlépe vám poradí zahradní architekt, ještě před počátkem zemních prací.

Výkopové práce základů domu v Praze

Jen málokdo si umí představit, kolik hlíny se vytěží při výkopech sklepů a základů budoucího domu. Samozřejmě záleží na velikosti. Ale i u malého domku, nebo u samostatného studeného sklepa se při zemních pracích vyveze opravdu velké množství hlíny. Navíc vykopaná hlušina je načechraná, těžká a nelze ji nijak stlačit. To způsobuje, že vybagrované zeminy je mnohem více, než je kubatura základů domu. Pokud byste se rozhodli kopat základy svépomocí, zjistíte, že jde opravdu o nikdy nekončící práci. Navíc hlínu nelze vyvést, kam vás napadne. Je nutné požádat obecní úřad o povolení k vývozu hlíny a určení místa, kam ji je možné vyvézt. Pokud máte poblíž skládku, je možné vyvést hlínu i tam. Svěříte-li celé výkopové práce firmě, pak se o vše postará ona. Tedy i o povolení k vývozu hlíny.

Základová spára při výkopových pracích

Základová spára se hloubí v případě nepodsklepeného domu. Hloubí se od libovolného místa vyznačené stavby, záleží pouze na tom, kde má dům stát, jaký je okolní terén. Po vhloubení se musí základová spára začistit. Stejně jako klasické základy. To se již provádí ručně za pomocí běžné mechanizace a nářadí. Nicméně i zde je nutná zručnost a cit pro správné vedení.

Malé zemní práce, využití mini bagrů Praha

Jde o práce, které dokončují stavbu, nebo práce v již hotovém terénu. Zde se maximálně využívá mini bagrů, které toho umí opravdu hodně. Výborně se hodí pro výkopy bazénu, jezírka či potůčku. Zemní práce zde začínají po vytyčení tvaru, který může být i nepravidelný a stupňovitý. Mini bagr terén nahrubo připraví a ručně se již jen dokončí jemná modelace. K malým výkopovým pracím patří i základy oplocení. Pro zděné zídky je dobré využít opět mini bagru. Pro drátěné a jiné ploty na sloupkách se využijí speciální zemní vrtáky.

Modelace terénu Praha a okolí

Po dokončení všech hrubých zemních prací následuje modelace terénu. Pokud máte již projekt zahrady, může se modelace terénu provádět postupně. Má to výhodu v tom, že si hlína pomalu sedá a po dokončení stavby se provede již jen jemné modelování, rozvoz skrývky a osázení.

Rozvoz písku i štěrku v Praze

Po výkopových pracích je nejdůležitějším materiálem písek. Slouží k betonování základů, základové spáry, či desky. Existuje celá řada písků a štěrku. Všechny se liší podle hrubosti i účelu, ke kterému jsou určeny. Objednat si tak můžete písek říční, který se těží z koryt řek jako naplavenina a je vhodný například pro betonování. Písek kopaný, který je velmi jemný a používá se na přípravu malty a omítek. Zásypový písek, který slouží k zásypu inženýrských sítí, rovnání terénu nebo k zasypání výkopů. I štěrk je různé zrnitosti, která ho určuje k použití. Štěrk se podle velikosti používá pro zhutnění terénu, pod dlažbu, chodníky, nebo pro drenáže.

Praha provoz kontejnerové autodopravy

Kontejnerová autodoprava je dnes velmi rozšířená a je také velice výhodná. Kontejner je možné podle potřeby přistavit a po naplnění odvést. Hodí se pro odvoz stavebního materiálu, hlíny, písku, ale i odpadu. Velkoobjemové kontejnery mají navíc velkou nosnost, což umožňuje například i dopravu kamene. Pro stavebníky jsou kontejnery velmi výhodné.

Stavba rychle a efektivně

Takto stavět se daří s profesionálními odborníky, kteří rozumí své práci a provádí ji s ohledem na zákazníka. Jde o firmy s velmi dobrými referencemi a doporučeními. Takové vás k vašemu vytouženému cíli přímo postrkují.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13878 (magazinpodnikani.cz#2852)


Přidat komentář