Revize jeřábů a zdvihacích zařízení

Pro bezproblémový a bezpečný provoz jeřábové a jiné zdvihací techniky je nutná její pravidelná péče a revize. Existují specializované firmy, které se na revize těchto zařízení zaměřují.

Zajištění perfektního stavu jeřábů a zdvihacích zařízení

Pokud je součástí vybavení Vaší firmy jeřáb či jiné zdvihací zařízení, je bezpodmínečně nutné, aby bylo v perfektním stavu. Jen takové zařízení je naprosto bezpečné a kdykoliv se na něj můžete spolehnout. V současné době je nutné, aby jeřáb nebo jiné zdvihací zařízení bylo podrobováno pravidelné revizi, která je upravována příslušnými normami, vyhláškami a zákonem. Díky pravidelné revizi je garantována minimální poruchovost zařízení a je vypočítávána skutečně spotřebovaná životnost. V současné době existují na trhu firmy, které se zabývají revizemi jeřábů a zdvihacích zařízení a provádí pravidelné školení jejich obsluhy. Při výběru vhodné firmy je nutné dbát na její profesionalitu a zkušenost a je bezpodmínečně nutné, aby revize prováděla kompetentní osoba s potřebným oprávněním.

Revizní technik zdvihacích zařízení

Revizním technikem zdvihacích zařízení se rozumí kompetentní pracovník, který je vyškolený k provádění revizí jeřábů, k provádění revizních a ověřovacích zkoušek zdvihacích zařízení v pravidelných termínech podle platných předpisů. Pro provádění revizí zdvihacích zařízení je nutná zvláštní kvalifikace. Revizní technik zdvihacích strojů musí splňovat předepsané požadavky a dále musí mít pro provádění činnosti Osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává organizace státního odborného dozoru. To vše až po úspěšném vykonání zkoušky. V těch organizacích, které spadají do působnosti Českého báňského úřadu, je oprávněn provádět revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení pouze revizní technik, jehož znalosti byly důkladně ověřeny zkouškou složenou před Obvodním báňským úřadem.

Co je úkolem revizního technika zdvihacích zařízení

Náplní jeho práce je posuzování technického zařízení s průvodní dokumentací. Do jeho pravomoci patří dále kontrola úplnosti průvodní dokumentace. Bez revizního technika zdvihacích zařízení se neobejdete ani v případě, kdy potřebujete vystavit protokoly a úřední osvědčení, pokud potřebujete zkontrolovat vybavení technického zařízení výstražnými tabulkami a značkami. Revizní technik zdvihacích strojů ověřuje splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy, zpracovává zprávy o revizi technického zařízení, a mnoho dalších prací, k nimž má oprávnění.

Revize jeřábů, vystavení revizní zprávy, prohlídky konstrukcí

revizi jeřábů, stejně jako dalších zdvihacích zařízení, jsou potřebné mnohaleté zkušenosti, aby nebylo nic zanedbáno, a aby revizní zpráva obsahovala vše, co má. Hlavním cílem revizních techniků je poskytovat klientům jedině kvalitní služby s maximální péčí. Důležité jsou odborné znalosti, stejně jako dlouhodobá praxe, protože i sebemenší, nepatrná chyba v oblasti zdvihacích zařízení, může mít nežádoucí dopad jak na produkci, tak i na ohrožení lidských životů. Součástí revize jeřábů jsou podrobné a preventivní prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah i dalších ocelových konstrukcí, jejichž pravidelnost a důslednost je opravdu moc důležitá. Revize jeřábů musí provádět pouze revizní technik, který má odborné vzdělání a oprávnění k této odborné činnosti.

Proč revidovat jeřáby a zdvihací zařízení

Revize jeřábů a zdvihacích strojů jsou důležité a povinné. Pokud žádáte perfektní stav zdvihacího zařízení a nezáleží na tom, zda hovoříme o jeřábech nebo jiných strojích, obraťte se na revizního technika, který je profesionálem v oboru, který má za sebou bohatou praxi a další zkušenosti v profesionální péči o takové stroje. Pravidelná revize je nutná, abyste si byli jisti, že Vaše jeřáby a jiné zdvihací stroje pracují spolehlivě a výkonně, že jsou schopné bezproblémově pracovat i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Jak vybrat vhodné jeřáby a zdvihací zařízení

Pro práci na staveništích a v terénech, kde se práce neobjedou bez zdvihacích zařízení, jsou nutné kvalitní stroje, na které je spolehnutí a které jejich obsluhu nezklamou. Důležitá je především bezpečnost při používání jeřábů a dalších zdvihacích strojů, která může být zajištěna pouze v případě, že jsou veškeré stroje v naprostém pořádku. Pokud sháníte zdvihací zařízení, obraťte se na firmu, která zdvihacím strojům a jeřábům rozumí. Ta Vám poradí, které stroje se hodí do jakých podmínek a Vy si tak snáz vyberete. Pro různé činnosti a podmínky jsou navrhovány různé jeřáby. Pokud potřebujete poradit s koupí a s používáním zdvihacích strojů, využijte i poradenství, které specializované firmy nabízejí. Vyberte si vhodný typ jeřábu, ať už mostový, otočný nebo portálový a zjistěte si o tomto stroji u odborníka bezplatně co nejvíce informací. Specializovaná firma Vám pak na všechny stroje provede revize a servis.

Školení zaměstnanců provozovatele zdvihacích zařízení

Provozujete firmu, jejíž činnosti spočívají v pracích, při kterých se používají zdvihací zařízení? Pak je Vaší povinnosti zajistit pro své pracovníky školení, aby byl zajištěn bezpečný provoz zdvihacích podle ČSN, podle zákonů a vyhlášek. To vše v příslušném rozsahu podle typu jeřábu. Specializované firmy nabízejí základní a opakovaná školení jeřábníků a další obsluhy strojů. Nabízejí proškolení pracovníků provozovatele jako odpovědné osoby za provoz jeřábu a v případě zájmu provozovatele nabízí i zpracování systému bezpečné práce pro provoz jeřábu na pracovišti provozovatele. Co se týká speciálních jeřábů, pak Vám firmy zajišťující školení poskytnou možnost proškolení pracovníků obsluhy a údržby dle návodu jeřábu, který slouží k jeho obsluze a údržbě.

Profesionální opravy a servis jeřábů

Stejně jako revize a školení nabízí specializované firmy i opravy jeřábů a jejich pravidelný servis. Specializovaná firma zaměřená mimo jiné na opravy a servis jeřábů vždy přijede, kdy potřebujete, nebo kdy se Vám to hodí. Vždy se s Vámi dohodne na vhodném termínu. Pokud budete postupovat dle návodu na obsluhu a údržbu strojů od výrobce, není údržba jeřábů nijak náročná. Postačí se podrobně seznámit se strojem, s jeho obsluhou a s návodem, s čímž Vám ráda pomůže odborná firma.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14033 (magazinpodnikani.cz#3010)


Přidat komentář