Rekonstrukce střech - okres Plzeň-město

Profesionálně a odborně provedená rekonstrukce střechy je základem spokojeného bydlení. Pokud si na střechu necháte nainstalovat i solární techniku, může být taková střecha i základem velmi pohodlného bydlení s minimálními výdaji za spotřebu tepla.

Konečně je tady jaro a za námi hodně studená zima. Také Vám z domu teplo unikalo nekvalitní starou střechou a v interiéru jste měli zimu? Říkali jste si, že na příští zimu už musíte být lépe připraveni, co se tepla i úspor energií za topení týče? Máte příležitost v podobě rekonstrukce střechy, která Vám zajistí komfort po mnoho dalších desítek let.

Střecha představuje stavební konstrukci, která ukončuje každou stavbu a která chrání stavbu před působením povětrnostních vlivů. Každá střecha je složena z nosné konstrukce a střešní krytiny. Střechy jsou ploché nebo sklonité a dále zateplené a nezateplené. To, jaký zvolíte tvar a provedení střechy, nemusí záležet čistě pouze na Vás, na Vašem vkusu a na Vašem rozhodnutí, ale u výběru střechy je nutné zohlednit místní klimatické podmínky, oblast, ve které se Váš dům bude nacházet, a další faktory.

Rozdělení střech podle jejich tvaru

Je několik typů střech, které se dělí podle různých kritérií. Základní dělení se děje na základě tvaru střechy na sedlovou střechu, valbovou střechu, polovalbovou, pultovou a mansardovou střechu.

Sedlová střecha, výstavba a rekonstrukce Plzeň

Jde o historicky nejběžnější typ střechy, která se v České republice používá. Tato střecha je nejrozšířenější v řadových zástavbách rodinných domů. Sedlová střecha má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, má dva okapy a dva štíty.

Valbová střecha, výstavba a rekonstrukce Plzeň

Od sedlové střechy se tato střecha liší tím, že má místo štítů na obou koncích šikmé střešní roviny neboli valby. Jestliže jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jak jsou okapy střechy sedlové, jde o střechu valbovou, jestliže jsou výš, pak se jedná o polovalbovou střechu. Valbová i polovalbová střecha se používá u volně stojících rodinných domků, které mají obdélníkový půdorys.

Pultová střecha, výstavba a rekonstrukce Plzeň

Tato střecha má jen jednu střešní rovinu s hřebenem a okapem a tři štíty. Dva štíty jsou boční a jeden hřebenový. Tato střecha se používá na přístavky, na části činžovních domů, na stavby, které jsou na hranici pozemku.

Mansardová střecha, výstavba a rekonstrukce Plzeň

Mansardová střecha je variantou střechy sedlové. Každá polovina mansardové střechy se skládá ze dvou střešních rovin, které jsou odlišeného sklonu. Dnes je rozšířena především falešná mansardová střecha, která je klasickou sedlovou střechou, ale je doplněna mansardovým obkladem na svislé stěně horního podlaží.

Mezi další typy střechy patří také stanová střecha, válcová a jehlanová.

Jakou střechu zvolit při stavbě domu?

Není jednoduché určit, která střecha je pro Váš dům nejlepší. Její výběr záleží vždy na celkovém tvaru domu, který stavíte nebo který rekonstruujete. Nejčastěji se volí střechy ploché nebo šikmé. U novostaveb se většinou preferují střechy valbové a polovalbové, neboť tyto zajišťují lepší přístup. Moderní je také střecha plochá, která dá vyniknout každému objektu a rozhodně takový dům na sebe vždy strhne pozornost.

Hydroizolace střech Plzeňsko

Hydroizolace plochých střech se provádí s použitím různých typů izolací. Nejčastěji se používají asfaltové pásy nebo foliové systémy. Co se týká materiálu pro hydroizolaci, zde byste rozhodně neměli vybírat podle ceny, protože zde se rozhodně nevyplatí šetřit. Pokud vyberete levný a nekvalitní materiál, nebude Vám hydroizolace poskytovat takovou ochranu, jakou by měla a jakou Vám zajistí kvalitní materiál. Hydroizolace se provádí jak u bytových domů, tak i u domů panelových nebo u firemních objektů. Pokud máte na výběr, proveďte hydroizolace před tím, než začne zima. Jak všichni víme, během podzimu a zimy spadne mnoho srážek a Vy tak můžete jejich neblahému působení předejít. Díky kvalitně provedené hydroizolaci budete v suchu neustále, ať padají třeba trakaře.

Tesařské práce, zhotovení krovů Plzeň

Žádná střecha se neobejde bez tesařských prvků. Přesněji řečeno, každá konstrukce střechy musí začít práci tesařů. Kvalitně provedené tesařské práce zajistí dlouhodobou stabilitu bezpečné konstrukce. Tesařské práce provádí tesaři, kteří by měli být v daném oboru vyškoleni. Vždy je vítáno, pokud mají tito pracovníci několikaleté zkušenosti s tesařskými konstrukcemi, aby mohli co nejlépe uspokojit přání zákazníka. Tesaři vyhotovují krovy, z nichž postaví konstrukci střechy. Tesařská práce spočívá ale ve výrobě pergol, přístavků pro auta, altánků na zahradu a další práce, k jejichž zhotovení je potřeba dřeva.

Pergola

Solární systémy, montáž solárních kolektorů Plzeň

Solární panely slouží lidem k ohřevu vody za plného využití slunečního záření. S tím, jak neustále a závratnou rychlostí rostou ceny ze teplo, se stále více lidí zajímá o jiný levnější zdroj tepla. Levnějším zdrojem je zcela určitě sluneční záření. Sluneční záření se využívá s pomocí solárních kolektorů. Solární kolektor je zařízení, které je vyrobené k tomu, aby pohlcovalo sluneční záření, a aby díky němu docházelo k jeho zpětné přeměně na tepelnou energii. Nejčastěji se solární kolektory používají pro přípravu teplé užitkové vody. U rodinných domů je možné díky nim ohřívat i bazénovou vodu.

Jak solární kolektor funguje?

Sluneční záření dopadá na plochu solárního kolektoru, přičemž asi 90% záření proniká speciálním solárním sklem kolektoru a svou energii předá absorbéru kolektoru. Takto získaná tepelná energie se přenese k trubkovému registru, v němž obíhá nemrznoucí solární kapalina, která se velmi rychle ohřeje. Elektronická regulace opakovaně vyhodnocuje teplotní rozdíl mezi teplotou vody, která je v zásobníku TUV a teplotou kolektoru. Toto vyhodnocování se děje pomocí čidel. Podle nastaveného rozdílu pak dochází k zabezpečení spínání oběhového čerpadla, kdy toto čerpadlo je hlavní součástí solární hnací jednotky. Ohřátá kapalina vystupuje z kolektorů a předá naakumulované teplo. Ochlazená kapalina putuje zpátky do kolektorů a opětovně se ohřívá a tento cyklus se pořád opakuje. Princip solárního kolektoru není náročný pro odborníky, kteří se jeho instalací zabývají. Tito Vám doporučí počet a velkost** solárních kolektorů,** typ a značku, spočítají Vaši běžnou spotřebu tepla a vody a na základě výpočtů navrhnout přímo pro Vaši domácnost nejlepší řešení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13700 (magazinpodnikani.cz#2673)


Přidat komentář