Rekonstrukce střech - Karlovy Vary

Rekonstrukce střechy, to je řada prací, které po sobě následují, vždy ve stejném sledu. Jejich provádění vyžaduje odbornost, znalost moderních materiálů a technologií, přesnost i dořešení všech detailů.

Rekonstrukce střechy si žádá komplexní přístup a přesný sled po sobě jdoucích prací, které zaručí kvalitu i dlouhou životnost nové střechy. Základem je vždy projekt, který buď vychází z původní projektové dokumentace, nebo je zcela nově vytvořen. Záleží na tom, co je se střechou a podkrovním prostorem zamýšleno. Rekonstrukci je možné provádět jen jako prostou výměnu střechy, anebo je možné zvolit jiný vhodný typ střechy a v podkrovních prostorách vytvořit nové další prostory určené k obývání. Rozhodnutí pro jiný typ střechy je nutné vždy konzultovat s odborníky. Ti jsou dostatečně kvalifikovaní, aby posoudili, zda je zamýšlená změna možná, nebo je nutné vybrat jiné řešení.

Komplexní či částečná rekonstrukce střechy?

V případě, že se rozhodnete pro komplexní rekonstrukci střechy, pak je nutná demontáže té staré, odvoz sutin, a postupná stavba nové střechy. Ta začíná tesařskými pracemi, pokračuje izolacemi, zateplením, pokládkou střešní krytiny, a končí klempířskými pracemi. Částečná rekonstrukce střechy znamená buď jen opravu krovů, nebo výměnu střešní krytiny, případně klempířské práce a oplechování s novými svody. Za částečnou rekonstrukci je možné považovat i izolaci a zateplení střechy.

Poškození střechy, rozšíření bydlení pod střechou Karlovy Vary

Rekonstrukce střech se provádí buď z důvodu jejího poškození, kdy jsou shnilé krovy, nebo špatná vazba, případně, kdy střešní krytiny již neplní svou funkci a stejně tak ani oplechování a okapy. Nebo z důvodu rozšíření či pořízení nového bydlení. Podkrovní prostory se po rekonstrukci mohou změnit v další obytný prostor, v ateliér, v nový byt, který může být v jedné rovině, nebo jako mezonet. Vždy záleží na prostoru, na možnostech, které nabízí konstrukce střechy i velkost plochy. Pokud se rekonstrukce provádí s úmyslem dalších obytných prostor, pak je možné změnit i tvar střechy. K tomu je však zapotřebí konzultace profesionálů a to přímo na místě realizace. Pak je nutné vyhotovit nový projekt, projektovou dokumentaci a požádat o stavební povolení.

Karlovy Vary rekonstrukce střechy pro obytný prostor

Budování podkroví je náročné na precizní provedení každé maličkosti. Každé opomenutí se později projeví na tepelných únicích, zatékání, či špatném větrání. Vše samozřejmě začíná demolicí stávající střechy a jejím odvozem. Pak přijde na řadu montáž krovů a vazby. Zde je nutné myslet i na střešní okna, na budoucí příčky, na uznané a skryté trámy. A jsme u izolace. Ta musí být důkladná. Začíná se pokládkou hydroizolační fólie a paropropustné fólie, pokračuje se samotnou izolací. Ta se nejčastěji používá z minerální vlny. Existují i moderní stříkané a foukané izolace, které mají zajímavé vlastnosti. Po zateplení se instaluje sádrokartonový systém a dotváří se půdní prostory. Z venku střechy čekají pokrývačské práce.

Pokrývačské práce v Karlových Varech

Pokud již dojde ke změně tvaru střechy, pak se vybírá i vhodná nová střešní krytina. Ta by vždy měla být vybrána s ohledem na nosnost zdí, klimatické podmínky dané lokality a územní plán. Pro nosnost zdí je důležitá tíha celé střechy. K nejtěžším střešním krytinám patří betonová taška a k nejlehčím lehké střešní krytiny. Klimatické podmínky to jsou povětrnostní podmínky, sluneční záření, intenzita dešťových i sněhových srážek, kolísání teplo i dosahování nejnižších teplot.

Typy střešní krytiny - pálená taška, betonová taška

Velmi často se používá pálená taška. Jde o tradiční krytinu, která je vysoce odolná, ale i dosti křehká. Je nutné ji pokládat opatrně. Nicméně pálená taška má dlouhou životnost, kvalitní tepelnou odolnost a v moderní podobě si můžete vybrat z řady barev. Betonová krytina je obdobná, ale je velmi těžká. K lehkým střešním krytinám se řadí plechové střešní krytiny, které mohou být z odolné mědi, nebo pozinkovaného či plastem potaženého plechu. Krásně vypadá i plastová střešní krytina. Je vyrobená recyklací, a tvarově obdobná pálené tašce. Jako poslední je možné instalovat asfaltové šindele.

Střešní doplňky Karlovy Vary

Moderní střešní krytiny nabízejí i řadu doplňků. Těmi jsou například větrací tašky, protisněhové háky i tašky, mřížový sněholam, větrací mřížka, která uchrání střechu od vlétnutí ptáků. Některá střešní krytina může být kombinována se solárními panely. Ty mohou být součástí nové střechy, nebo mohou být uchyceny nad střechou, pomocí háků, které jsou šetrné ke krytině. Pro romantické duše spolu s krytinou jsou nabízeny zajímavé sošky, které se přidělají na střechu a zdobí ji. K nejznámějším patří sova, náměsíčník, a kominík.

Klempířské práce v Karlových Varech

Oplechování i okapy se vyrábí z kvalitního plech, který něco vydrží. K bezúdržbovým plechům, s dlouhou trvanlivostí patří měď a titan zinek, který je stejně kvalitní, ale levnější. Oba tyto plechy mají životnost kolem 50 let. Poslední dobou se využívají také hliníkové plechy, které mají speciální povrchovou úpravu pomocí práškové vypalovací barvy, což dodává okapům odolnost a stálost. Hliníkové okapy jsou lehké, v celé řadě barev, snadno se montují, a životnost je až 70 let. Moderní plastové okapy, jsou barevné, tvarově stálé a životnost se pohybuje okolo 10 let.

Stavební práce v Karlových Varech

S rekonstrukcí střechy se pojí i drobné stavební práce. Ty zahrnují instalaci střešních oken, montáž sádrokartonového systému a jeho povrchovou úpravu. Obklady šikmé i rovné, zhotovení příček, usazení dveří, nebo položení podlahy.

Střešní okna plastová, dřevěná, hliníková

Střešní okna mohou být plastová, dřevěná nebo hliníková. K nejkvalitnějším patří hliník. Dřevěná okna je nezbytné pravidelně udržovat nátěrem, lakem, nebo napouštěním. Plastová vyžadují pouze omytí vlhkou houbou.

Větší stavební práce Karlovy Vary

Sem patří kompletní rekonstrukce objektů, což může být i rekonstrukce bytového jádra, rekonstrukce střechy, ale i schodiště, nebo jiného místa. Pak jsou zde zakázky na novostavby zděné i dřevěné. Větší stavební práce je možné objednávat jako komplexní i částečné. Záleží na vašich představách a možnostech. Přesto, pokud budete rekonstruovat, nebo stavět, pak raději celý záměr nehte provést profesionální odbornou firmou. Ušetříte si tak mnohá zklamání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14124 (magazinpodnikani.cz#3101)


Přidat komentář