Profesionální kominictví - Zlín

Každý člověk, vlastnící dům, by měl také pečovat o jeho komín, který je jakýmsi srdcem celého domu. Na komínu závisí teplo našeho domova a tím ovlivňuje celou domácí atmosféru.

Každý člověk, který je vlastníkem domu, se musí pečlivě starat také o jeho komín. Komín můžeme brát jako nejdůležitější místo našeho domu, neboť je-li v pořádku komín, funguje správně celý dům. Díky komínu je v našem domě teplo a útulno.

Jak ale najdeme kvalitního kominíka Zlín, kterému bychom svěřili právě ten náš komín? Takového kominíka najdeme nejlépe tak, že nám jej doporučí někdo z našich známých a to je ta nejlepší možnost. Pokud to takhle nepůjde, nezbyde Vám, než se podívat na internetu.

Kominictví - Zlín

Pokud máte zájem o kominické práce, tak je vám k dispozici pan Ivo Trčala. Pan Trčala nabízí **kominické práce všeho druhu, jako je vložkování, montáž vícevrstvých komínů, opravy komínů.*** ** ***** Pan Trčala Vám profesionálně zkontroluje váš komín a upraví ho tak, aby byl bezpečný a účelový. Kvalitně odvedená práce a ochota jsou samozřejmostí, které jsou zárukou vaší spokojenosti. Provede nejen nutné práce, ale i ty, které si budete přát. Můžete se s ním proto poradit, co by nejlépe vyhovovalo vašim představám.

  • Pan Ivo Trčala je k dispozici na e-mailu re1tro@seznam.cz** či na telefonním čísle **725 100 500.

Vložkování komínů Zlínsko

Mnoho z nás ví, že komín lze vložkovat. Málokdo však ví, proč se to vůbec dělá? Starý komín se vložkuje tehdy, když jeho vnitřek již nejde opravit, nebo je zadehtovaný, či má mírné praskliny a jiné neodstranitelné vady. Výhoda vložkování je v tom, že nemusíte bourat stávající starý komín a stavět složitě místo něj nový.

Čištění komínů Zlín, nařízení o čištění komínu ze zákona

Dle nařízení vlády od 1. Ledna 2011 platí, že ti z nás, kteří topí tuhými palivy v kotlích, kamnech, krbových vložkách, sporácích atd. s výkonem do 50 kW včetně, mohou čištění spalinové cesty provádět také svépomocí.

Dále platí, že pokud máte celoročně v provozu spotřebič na pevná paliva s výkonem do 50 kW, je potřeba jej čistit 3x ročně. Používáte-li jej pouze sezonně, což je po dobu šesti měsíců, postačí, když jej vyčistíte 2x za rok. Osoba odborně způsobilá, kterou je kominík, kontroluje spalinovou cestu 1x za rok a o provedené kontrole a čištění spalinové cesty je povinen vydat písemnou zprávu. Je také dáno, jak často je potřeba vybírat zbytky spalin a kondenzátů v jímce komínového průduchu, což se má dělat 1x ročně.Jak si správně vybrat typ komínu?

Jak si správně vybrat typ komínu?

Při výběru vhodného komínu bychom se měli ohlížet nejen na to, jak vypadá, ale rovněž je potřeba brát ohledy zejména na kvalitu materiálu, výkon komína, záruka, servis, pojištění daného produktu a rovněž certifikaci. V příslušném certifikátu je uvedeno, že komínový systém splňuje podmínky příslušného evropského standardu.

Jednovrstvý komín, třívrstvý komín Zlín

Také dnes je možno postavit si tzv. jednovrstvý komín, který je vyzdívaný například z kamene nebo cihel. Tento druh komína je vhodný pro spalování tuhých paliv, kterými jsou dřevo, uhlí a koks, jejichž spaliny mají vysokou teplotu a to nad 200°C.

Používáte-li plynová kamna a plynové či olejové kotle, pak nastává problém se spalinami. Tyto spaliny mají totiž daleko nižší teplotu, která se pohybuje pod 160°C a jsou tedy vlhčí. V chladnějších částech komína, jakými jsou půda a střecha se poté páry srážejí na stěnách komína a vsakují se do zdiva. Tyto páry obsahují kyseliny a jiné agresivní látky, které narušují zdivo a to nejen vlhkostí, ale také chemicky.

Díky tomuto procesu se malta a cihly následně drolí a rozpadají, což má za následek zasypání komínového průduchu. Jakmile k zasypání dojde, začínají spaliny vnikat do interiéru a mohou poškodit zdraví obyvatel v tomto domě žijících. A nejen to, porušená komínová konstrukce může způsobit také zřícení domu a s tím spojenou škodu na majetku či dokonce na Vašem zdraví. Chcete-li vytápět svůj dům jednovrstvým komínem plynem či olejovým topidlem, pak je potřeba upravit tento komín vložkami. Tyto vložky zabrání styku spalin se zděným komínovým pláštěm a tím ochrání konstrukci komína.

Třívrstvé komíny se používají jak při stavbě nového komínového tělesa, tak rovněž při přestavbě komína starého. Vnitřní vrstvu tohoto komína tvoří vložka vytvořená z keramiky nebo nerezavějící oceli. Střední vrstvu tvoří tepelná izolace tvořená z minerální vlny či skelné vaty, zabraňující přílišnému ochlazování spalin. Poslední a tím je nosná vrstva celého tělesa se skládá z komínových tvarovek, které jsou vyráběny z lehčeného betonu nebo z pálené hlíny.

Tvarovky jsou vyráběny s různým počtem a tvarem otvorů tak, aby se dal postavit komín s potřebným počtem a typem průduchů. V rozích těchto tvarovek jsou umístěny svislé větrací otvory, sloužící k odvodu případné vlhkosti z izolace, která kdyby byla mokrá, ztrácela by svou funkci. Větrací otvory poté ústí do komínové hlavy nad střechu.

Odborně způsobilá osoba na provádění revize komínů

Na koho se můžete obrátit, aby Vám provedl revizi komínu, respektive spalinové cesty? Jedná se především o kominíka, technika nebo firmu s platným živnostenským listem.

**Ivo Trčala
**

**Tel.: 725 100 500
**

E-mail:re1tro@seznam.cz

 

Jak komín prohlížet?

Komín bychom měli prohlížet ve všech patrech a také v nadstřešní části. Najdeme-li na plášti nebo omítkách praskliny nebo mokré skvrny, znamená to, že není vše zcela v pořádku. Základem toho, aby měl komín kvalitní tah, je čistá spalinová cesta. K tomu, abychom ji mohli zkontrolovat, potřebujeme baterku a zrcátko. Baterkou svítíme do komína shora a zrcátkem přes vybírací dvířka kontrolujeme průchodnost komína. Je nutno nezapomenout vybíracím otvorem odstranit veškeré napadané nečistoty. Poté je potřeba zkontrolovat těsnost připojení kouřovodu ke spotřebiči a následně ke komínu. Objevíte-li při některém z těchto kroků zásadní problém, je potřeba obrátit se na odborníka, kterým je kominík, který jej vyřeší.

Cihelné komíny - vysoká životnost, šetření tepelné energie

První výhodou tohoto druhu komína je fakt, že je lehký. Jeho montáž je mnohem snadnější a také možnost toho, že má komínové těleso stejné vlastnosti jako zdivo je úžasná. Cihelný komín má velkou výhodu rovněž v tom, že šetří tepelnou energii a má vysokou životnost, navíc takovýto komín velmi dobře vypadá. Všichni si uvědomujeme, že je komín investicí na mnoho desítek let a proto bychom měli důkladně promyslet jeho typ, materiál a také vlastnosti. Pokud si nejsme jisti, zda je pro nás cihelný komín tím nejlepším řešením, měli bychom se poradit s odborníky. Nikdo z nás nerozumí komínům tolik co lidi, kteří jej staví a zdokonalují pro naši potřebu. Proto bychom konečný výběr druhu komína měli nechat právě na námi vybraném odborníkovi, který dokáže vybrat komín, který je vhodný právě na náš typ střechy a celého domu a přesně také, který bude skvěle pasovat na spotřebič, který na něj chceme napojit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13002 (magazinpodnikani.cz#740)


Přidat komentář