Profesionální kominictví - Olomouc

Na konci každé topné sezony bychom měli nechat zkontrolovat stav komínu kominickou firmou. Opomenout kontrolu bychom neměli, zejména pokud topíme tuhými palivy. Tato povinnost vyplývá i ze zákona.

Investice do pravidelných kontrol komínu a komínové vložky se v každém případě vyplatí. Po topné sezoně může být komín zanesen a tak je nutné ho vyčistit. Důležité je to zejména pokud topíte pevnými palivy. Obzvláště pokud topíte nedostatečně vyschlým dřevem. V dnešní době přešla spousta domácností na některou z forem topení dřevem. To je sice levnější způsob získávání tepla, ale má i svá úskalí. Jedním z nich je právě to, že dřevo musí být dokonale vyschlé. To samozřejmě nějakou dobu trvá, dub vysychá až pět let. Pokud topíme dřevem, které nestačilo dostatečně vyschnout, komín se zanáší a může se i vznítit. Vy sami to však pouhým pohledem nevidíte. Všechny závady a problémy komínu zjistí** kominík Olomouc** při pravidelné kontrole. Pokud má podezření na nějakou závadu komínu, může použít speciální kameru, která odhalí i nejmenší praskliny.

Co vše může kamera v komíně zjistit?

Asi úplně největší závadou může být vyhořelý komín a pak trvalé poškození komínové vložky. Bohužel ve většině případů takovýchto poškození není oprava možná. Je tedy zapotřebí komínovou vložku vyměnit. Útěchou vám může být, že nemusíte stavět celý nový komín. Komínová vložka nestojí tolik co nový komín a její výměna nebývá časově náročná.

Kdy vyměnit komínovou vložku?

Po zjištění závady by se měla vyměnit co nejdříve. Jinak je jedno, zda výměnu provedete na konci topné sezony, na jejím začátku anebo v průběhu. Sama výměna komínové vložky nezabere příliš času. Někdy stačí dvě hodiny a práce je hotová.

Co je komínový tah?

Jde o výpočet, který vám pomůže s volbou komínové vložky. Výpočtem zjistíte, jaké řešení je pro nás nejvhodnější a často dokonce i nejlevnější.

Jakou zvolit komínovou vložku?

Moderní komínové vložky jsou odolné vůči vyhoření, mechanicky stálé a přitom i odolné vůči vlhkosti. Každá komínová vložka musí navíc splňovat veškeré požadované české i evropské normy. To znamená, musí mít zkoušku pevnosti, požární odolnosti a tepelného odporu. Před uvedením do provozu musí být každá vložka pečlivě zkontrolována a musí být provedena její zkouška. I když je komínová vložka nová, musí být pravidelně kontrolována v závislosti na připojených spotřebičích.

Při výběru správné komínové vložky vám poradí kominická firma Olomouc. Je důležité zvážit celou řadu okolností. Nejdůležitější je, jaké spotřebiče budou na komínovou vložku připojeny. Každý spotřebič totiž potřebuje jinou komínovou vložku a také s jiným průměrem. Rozhoduje i typ paliva. Dříve bylo nutné mít i několik komínů. Dnes lze vybrat takovou komínovou vložku, do které mohou být připojeny spotřebiče na různá paliva.

Pevné komínové vložky Olomouc

Tyto komínové vložky se používají k vyvložkování rovných komínů. Mohou být použity i jako kouřovod. Vyrábí se v teleskopickém provedení, což usnadňuje jejich instalaci. Při instalaci lze komínovou vložku zasunout až po hrdlo další trubky a zároveň tak nastavit i její požadovanou délku.

Ohebné komínové vložky Olomouc

Jsou vyráběny z korozivzdorné oceli. Jejich použití je naprosto univerzální. Tyto komínové vložky mohou sloužit pro odvod spalin z plynových spotřebičů, ze spotřebičů na topné oleje a také na pevná paliva do maximální teploty 500 stupňů celsia. Spaliny jsou těmito vložkami odváděné do volného ovzduší s podtlakovým systémem provozu. Ohebné komínové vložky bývají vyráběny v různých délkách a průměrech. Délka je však do maximálně 12 metrů a průměr je od 100 do 200 milimetrů. Pokud je zapotřebí jiného rozměru, lze jeho výrobu individuálně objednat.

Komínové vložky z plastu Olomouc

Plastové komínové vložky u nás nejsou ještě příliš známé. Teprve se postupně zavádějí. Často vůči nim panuje určitá nedůvěra. Ta většinou plyne z nedostatku znalostí. Plastové komínové vložky jsou velmi odolné, mají velice dlouhou dobu životnosti a jsou s nimi vynikající zkušenosti. Jejich použití je zejména v dnes často stavěných nízkoenergetických domech. Jsou totiž určeny pro používání k odvodu spalin od spotřebičů na plynná paliva, kde je teplota spalin velmi nízká. Ideální je jejich použití při instalaci kondenzačního kotle, kde oceníme vysokou odolnost plastových vložek vůči nežádoucím účinkům kondenzátů spalin.

Jak se starat o komínovou vložku?

Základem je používat komínovou vložku k účelu, ke kterému je určena. To znamená, že do ní budeme odvádět spaliny z odpovídajícího druhu paliva. Pokud tak neučiníme, ve velmi krátké době se nám komínová vložka zničí a budeme muset instalovat novou. Platí tedy, že do komínové vložky odvádíme spaliny buď pouze z plynových spotřebičů nebo ze spotřebičů, využívajících lehké topné oleje nebo ze spotřebičů na tuhá paliva. Pokud chceme topit více druhy paliv a odvádět zplodiny do jedné komínové vložky, je nutné počítat s vyššími pořizovacími náklady.

Při spalování pevných paliv je nutné dodržet i podmínku, že se nesmí spalovat mokré nebo nedostatečně vyschlé dřevo. Nedostatečně vyschlé dřevo dokáže spolehlivě zničit nejen komínovou vložku, ale i kotel nebo krb, ve kterém toto dřevo spalujete. Spalované mokré dřevo dehtuje a zanáší tak komínovou vložku i spotřebič, ve kterém je spalováno. Je nutné dodržet dobu vysychání. Tvrdé dřevo by mělo vysychat tři roky, přičemž dubové dřevo může vysychat až pět let. Výjimku tvoří bříza, dá se spalovat již v roce, kdy byla pokácena, aniž by poškodila komínovou vložku. Pokud se však jedná o její výhřevnost, tak největší výhřevnosti dosáhne po roce sušení.

Dodržíte-li výše popsaná pravidla, bude vám komínová vložka sloužit velmi dlouho. Zapomínat byste však neměli na pravidelné kontroly a čištění komínové vložky. Topíte-li v sezóně tuhými nebo kapalnými palivy, měli byste si pozvat kominickou firmu na kontrolu a čištění komínu dvakrát do roka. Topíte-li plynem, stačí vám kontrola jedenkrát za rok.

Pravidelné kontroly a také uschování dokladu o jejich provedení je důležité i pro pojišťovnu. Pokud by totiž došlo k pojistné události a vy jste potvrzení o kontrole komínu neměli, neuhradí vám pojišťovna vzniklé škody.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12975 (magazinpodnikani.cz#679)


Přidat komentář