Profesionální kominictví - Náchod

Každý majitel domu musí pravidelně kontrolovat komín. Pravidelné kontroly komína mohou provádět pouze kominíci a teprve po kontrole nám vydají podrobnou zprávu o celkovém stavu komínu.

Každý vlastník domu musí o svůj dům náležitě pečovat. K této péči patří rovněž pravidelné kontroly komínu, které jsou stanoveny zákonem. Tyto kontroly musí být prováděny odborníky a těmi jsou kominíci. Kde však najít spolehlivého kominíka? Vhodným způsobem jak kominíka najít je internet, tedy pokud Vám jej nedoporučí někdo z Vašich známých.

Frézování komínů Náchod a okolí

Frézování komínů je velmi vhodné obzvlášť, chcete-li využít stávající komínové šachty také k provozu moderních tepelných spotřebičů. K této práci se používá speciální zařízení, které se jmenuje komínová fréza a slouží ke zvětšování komínových průduchů, rekonstruujete-li svůj dům. Do těchto průduchů se následně spouští vložka potřebné dimenze. Komínová fréza se spouští do komína shora a lze jí poté frézovat komíny jak přímé, tak uhýbané, přičemž je možné takto upravit až 1/3 tloušťky stávajícího zdiva. Tato metoda zajišťuje vytvoření dostatečného průřezu pro spuštění vložek a poté napojení nového spotřebiče.

Přemýšlíte-li o tom, že si necháte vyfrézovat komín, pak je potřeba, aby komín, který chcete tímto způsobem opracovávat byl v přiměřeně dobrém technickém stavu a průduch, který je frézovaný, byl průchozím. Důležité rovněž je, aby zdivo komínu bylo soudržné. Komín, který chceme frézovat, musí mít minimální průřez 100 mm. Při frézování komínového tělesa, které má sdružené průduchy, je možné frézovat pouze každý druhý průduch.

Jak zajistit komín pro frézování?

Pro frézování komínu je nutné zajistit:

 • Průchodnost komínu
 • Zajištění bezpečného přístupu k ústí komínu
 • Přístupnost všech prostorů v objektu, kterými komín prochází
 • Vybourání montážního otvoru v místě lomu pro případ, že je komín lomený ve větším úhlu

Kdy provádět revize a kontroly komínu?

Revize a kontroly spalinových cest, a to jak před uvedením do provozu tak periodické u stávajících, je potřeba provádět vždy. Když však máte** ** smlouvu trvalou, nemusíte se o nic starat, neboť všechny kontroly provádí sami a to pravidelně v intervalech, které jsou stanoveny zákonem.

Jak často se provádí čištění komínů?

Jste-li vlastníkem** kotle na plynná paliva**, který má výkon do 50 kW, je potřeba čistit komín 2x ročně. Vlastníte-li kotel na plynná paliva, mající výkon nad 50 kW, pak je potřeba čistit komín 4x ročně. Pokud jste vlastníkem domu a máte kotel na tuhá a kapalná paliva o výkonu do 50 kW pak je nutné kontrolovat komín 6x ročně. Při kotli na tuhá a kapalná paliva, mající výkon nad 50 kW, pak musíte nechávat kontrolovat komín 4x ročně.

Historie komínů

Nejstarším komínem, respektive zařízením, který sloužil k odvodu kouře ven z jizby byl tzv. dymník, který odváděl kouř do podkrovního prostoru. Zcela mimo dům pak odváděl komín až kolem 15. století, kdy se začaly stavět komíny až nad samotnou střechu. První komíny byly stavěny ze dřeva nebo v kombinaci hlíny a dřeva. Až teprve v průběhu 17. a 18. století se díky tlaku protipožárních předpisů začaly stavět komíny zděné. Průduchy těchto zděných komínů již byly svedeny až k zemi a tím využívaly k odvodu kouře umělého tahu.

Co musí kvalitní komín splňovat?

Montáž kvalitního komínu by měla být snadná a ideální je, když se jedná o stavebnicový typ. Další věcí, kterou by měl komín splňovat, je jeho variabilita. Nejvhodnější je, když lze komín použít na všechny typy spotřebičů a druhy paliv. Kvalitní komín by měl snížit tepelné ztráty a to tím, že má vysoký odpor komínových tvarovek. Komíny by měly projít veškerými zkouškami a měly by rovněž být opatřeny patřičnými certifikáty. Vybírat bychom měli unikátní broušené komínové cihelné tvarovky, které jsou spojovány lepidlem a zajišťují tak vysokou přesnost zdění a také šetří čas výstavby.

Cihlové komíny Náchod

Výhody cihlových komínů jsou:

 • Nízká hmotnost
 • Snadná montáž
 • Stejné vlastnosti jako zdivo
 • Šetření tepelné energie
 • Vysoká životnost

Systémový a individuální komín

Systémový komín je komplexní komínové řešení od jednoho výrobce. Využity jsou výhradně kompatibilní díly, které se skládají jako stavebnice. Tyto díly jsou podrobeny důkladným zkouškám, mají certifikát a jejich součástí jsou také montážní návody. K systémovým komínům lze dokoupit rovněž bohaté příslušenství a vykazují málo poruch. Zodpovědnost za tento druh komínu přebírá přímo výrobce.

Individuální komín je sestaven z libovolných dílů. Zodpovědnost za stavbu komínu nese přímo člověk, který provedl jeho stavbu. Z toho důvodu je velmi důležité vybrat si zkušenou firmu, které má se stavěním komínů bohaté zkušenosti, s čímž nám pomohou reference. Na komínu nesmíme šetřit, neboť při jeho provozu jde o život a tak nepřicházejí v úvahu žádné kompromisy.

Ukončení komínu krycí deskou, límcem, sříškou

Zakončení komínu se nachází nad střechou a je tudíž nejvíce namáhaným dílem. Proto by měl mít každý komín kvalitní ukončovací prvek. Tento prvek chrání komín před nepřízní počasí. Variant na výběr je hned několik. Může se jednat o krycí desku s okapičkou, komínový límec, stříšky a také Meiningerova hlava čili komínový klobouk.

Věděli jste, že…?

Zajímavosti o komínech:

 • Lidé, kteří jsou milovníci komínů a lezou na ně si říkají komínáři a mají vlastní sdružení, pravidla a specifický slovník.
 • Nejvyšší komín v Evropě stojí ve Slovinsku, je součástí tepelné elektrárny Trbovlje a měří 360 metrů.
 • V České republice je nejvyšší komín v elektrárně Chvaletice a měří 305 metrů.
 • Nejvyšší komín na světě se nachází v Ekibastuzu v Kazachstánu a měří 420 metrů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12999 (magazinpodnikani.cz#731)


Přidat komentář