Profesionální kominictví - Karlovy Vary

O kominíky byl vždycky zájem. Někdy sice jen pro pověru, že přinášejí štěstí, ale práce kominíka přináší štěstí i v praktickém životě. Pravidelná kontrola a údržba komínů často zachrání i život. Pokud péči o komín zanedbáte, můžete i vyhořet.

Pravidelné čištění a revize komínů jsou často velmi podceňovány. Přitom zanedbaná údržba komínů může znamenat nejen kompletní vyhoření domu, ale i ztráty na lidských životech. Přesto někteří majitelé hazardují a čistí si komín sami. To se však zdaleka nemůže rovnat odbornému čištění kominíka Karlovy Vary.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Čištění a revize komínů by se měla provádět před začátkem topné sezony a po jejím skončení. Platná vyhláška předpokládá čištění a revize dvakrát až šestkrát ročně podle příkonu topidla a druhu paliva. Kominické služby si musí zajistit majitel objektu. Za špatný stav komínu a jeho zanedbanou údržbu odpovídá také majitel objektu.

Čištění a kontrolu komínů upravuje vyhláška č. 111 roku 1981, která však byla pozměněna novou vyhláškou platnou od 1. 1. 2011, kde je podle nového nařízení četnost kontrol výrazně pozměněna. Čistit komín je nutné podle typu použitého topidla.

Tedy u spotřebičů do 50 KW je doporučeno čištění kotlů na pevná paliva 3x ročně a plynových spotřebičů 1x ročně. Dále kontrola spalinové cesty a výběr tuhých znečištění a kondenzátů u obou typů kotlů 1x ročně. Spotřebiče s vyšším výkonem se u kotlů na tuhá paliva čistí i kontrolují 2x ročně a u kotlů na paliva plynná 1x ročně.

Kde si objednat kominické služby v Karlových Varech?

Záleží na místě, kde bydlíte. Někde kominické firmy v pravidelných intervalech navštěvují vesnice místní části měst. Většinou svou návštěvu ohlásí dopředu buď letáky, nebo ji vyhlásí místní úřad rozhlasem. Taková návštěva kominíka je výhodná. Máte pravidelně postaráno o vyčištění komína i o jeho kontrolu, aniž byste si museli hlídat interval. Navíc ušetříte. Pokud kominík provádí kontrolu v celé vesnici, neúčtuje si poplatek za dopravu. Pokud si ho objednáte sami, zaplatíte dopravné. Cena se tedy zvýší.

Bydlíte-li v místě, kde si musíte kontrolu komínu hlídat sami, můžete se obrátit na místní úřad a ten vám kominíka doporučí. Nebo se můžete podívat na internetové stránky a vyhledat si kvalitní firmu co nejblíže vašeho bydliště. Informovat se na kvalitu kominictví prostřednictvím internetových stránek má své výhody. Vidíme, čím vším se kominictví zabývá a také můžeme nahlédnout do referencí. Uděláme si tak alespoň částečný obrázek o kvalitě poskytovaných služeb.

komin

Jaké problémy může způsobit zanesený komín?

Pokud průduch komína pravidelně nečistíme, hrozí jeho zaplnění a následné ucpání tuhými sazemi. To může způsobit, že spaliny nemohou volně odcházet a tak se vrací zpět a mohou vniknout do místnosti. V tomto případě hrozí velké riziko otravy oxidem uhelnatým. Druhým problémem vzniklým nedostatečným čištěním komínového průduchu může být vznícení sazí. Vysokou teplotou vzniklou jejich hořením vznikne v komíně přetlak, jeho následné prasknutí a požár celého objektu. I v případě, že nevznikne požár, často dochází k puknutí zdi a pak k nutnosti stavby nového komínu.

Ani u vyvložkovaných komínů na plynná paliva není bez rizika vynechání kontrol komínu. I zde může dojít k vytvoření úsad ze spalin. Navíc zde může vzniknout koroze komínové vložky. To může způsobit ucpání komínu, tak dojde k nedostatečnému odvádění spalin a otravě oxidem uhelnatým.

Jak správně pečovat o komín?

Správná péče o komín:

  • Komín se musí pravidelně čistit a kontrolovat.
  • Komín i kouřovod musí být udržován v bezvadném stavu.
  • Poškozený komín nebo komín se závadou se nesmí používat.
  • Na půdě těsně u komína se nesmí skladovat hořlavé věci.
  • Vymetací a vybírací dvířka musí být zajištěna proti vypadnutí.
  • Důležité je dodržovat návody a podmínky topení v jednotlivých spotřebičích stanovené výrobcem.
  • Je nezbytné každoročně nechat prohlédnout komín kominickou firmou a uschovat potvrzení o prohlídce.

Jak vybírat komín podle použitého paliva?

Při plánování komínu je třeba odpovědět na jednu klíčovou otázku: k jakým účelům by měl komín sloužit a jaké spotřebiče na něj budou napojeny. V současnosti existují dva druhy komínových systémů – univerzální a speciální komínový systém.

Speciální komíny jsou určené jen pro vybraná paliva nebo spotřebiče a hodí se například do bytových domů, protože na jedno komínové těleso je možné připojit až deset spotřebičů.

Pro rodinné domy se pak nejlépe uplatní speciální komínový systém. Je totiž vhodný pro všechny druhy paliv a umožňuje tak snadný přechod z jednoho paliva na jiné. Univerzálnost se ale vztahuje jen na různé typy paliv, ne na různé spotřebiče. Například pro krb bude nutný komín s větším průduchem než třeba pro kotel na plyn.

komin

Jak vybrat komíny podle montáže?

Podle montáže a také výroby se komíny dělí na systémové a individuální.

Systémové komíny jsou vlastně stavebnice, dodané jediným výrobcem. Jednotlivé komínové díly mají certifikát a jsou opatřeny přesnými montážními návody. Mají v nabídce celou řadu příslušenství. Uvádí se, že jsou i bezpečnější než individuální komíny. Výhodou těchto systémových komínů je, že výrobce přebírá odpovědnost za systémový komín jako celek.

Individuální komíny jsou postaveny z libovolných dílů. Za jejich stavbu odpovídá vždy stavitel. Je tedy velmi důležité obezřetně vybrat firmu, která komín postaví. Pokud se již pustíte do stavby individuálního komínu, je dobré zvážit, k čemu vám vlastně bude sloužit a také zapřemýšlet co by mohlo být v budoucnosti. Kominické firmy Karlovy Vary často doporučují postavit individuální komín jako komín víceprůchodový nebo také vedle sebe postavit komíny dva o různém průduchu.

Kdy stavět komín?

U novostaveb, které se staví na základě vytápění nejmodernějšími alternativními způsoby, není komín zapotřebí. Přesto bývá doporučován a sami architekti s ním v plánech počítají. Do budoucna se totiž může stát, že majitel domu změní názor a bude chtít pořídit například do obývacího pokoje krb.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12973 (magazinpodnikani.cz#672)


Přidat komentář