Profesionální kominictví - České Budějovice

Podle nové vyhlášky o požární bezpečnosti, vznikly pro majitele domů, bytů, i nemovitostí, kteří topí pevným či zápalným palivem anebo plynem, povinnosti s provedením každoroční prohlídky komínu.

Tu smí provádět pouze kominík s osvědčením České Budějovice. Co z toho pro vás vyplývá? Vzhledem k tomu, že v posledních letech přibývalo požárů ze zanedbaných a roky neošetřovaných komínů, stát se rozhodl tomuto stavu zamezit a vytvořil tzv.** kominický zákon**.

Kominický zákon o čištění komínů

Změn ohledně čištění komínů proběhlo několik. Od loňského podzimu si majitel podle nařízení 91/2010 Sb. takové nemovitosti může své komíny čistit sám, pokud to zvládne a má k tomu potřebné zařízení. Prohlídku a kontrolu stavu komínů mu však může provést pouze kvalifikovaný kominík s osvědčením. Pozor, od ledna roku 2011 je tato každoroční kontrola povinná! Kontrole se nevyhnou ani komíny od kotlů a karem na plyn.

Ať se vám to líbí, či nelíbí, budete potřebovat profesionální služby kominíka. Jestliže se totiž pokusíte novou vyhlášku obcházet a náhodou vznikne kvůli znečištěnému anebo zanedbanému komínu požár, nejenže vám pojišťovna nic nezaplatí, ale nakonec ještě vy zaplatíte státu pokutu 25000 korun.

Kontrola komínů, profesionální kominík České Budějovice

Kontrola komínů je nutná po výstavbě každého nového komínu, dále pak po jeho opravě či rekonstrukci. Jestliže budete chtít provést vypalování komína, tak k tomu potřebujete nejen** kominíka**, ale i místní hasiče. Profesionální kominík provádí každoroční revizi komínů i čištění.

Pod kontrolou nehledejte vyčištění spalinové cesty, ale odborné posouzení celkového stavu komínu, kontrolu požární bezpečnosti a umístění hořlavých součástí stavby. Součástí kontroly je zjištění stavu těsnění komína (jestli tudy neprotéká voda). Kromě toho všeho i mechanické zprůchodnění komína vyčištěním, kdy se odstraní saze a usazeniny. K tomu všemu potřebujete kominíka s osvědčením. Dávejte pozor na rychlokvašky! Jedním z profesionálních kominíků je i** Jiří Mészáros**.

Kominictví České Budějovice a okolí

Práce kominíka je velice náročná, přesto vás možná překvapilo navýšení ceny, ke kterému došlo od konce loňského roku. Samozřejmě je spojena s množstvím práce a počtem kominíků v Česku, kterých je doopravdy málo. Hlavním důvodem je však zodpovědnost, kterou stát kominíkům udělil. Kominík kromě klasické výbavy k čištění komínů bude potřebovat i výpočetní techniku, protože bude muset vypisovat zprávy o jednotlivých stavech komínů, které bude podávat na požární inspekci a stavební úřady. Vyšší ceny si mohou dovolit také firmy s vyšší praxí a tradicí. Se zvýšenou poptávkou po kominických službách, se objevili u nás různí podvodníci a rychlokvašky. Jak se ale nespálit a poznat dobrého kominíka?

Jak si vybrat kominíka?

Správný kominík nevyžaduje vstup do domu. Pokud je vstup do domu potřebný, měl by nejprve prokázat svou totožnost. Kominík, kromě občanského průkazu, může mít průkaz z kominického společenství. Členství je nepovinné, ale svědčí o tom, že dotyčný dostává pravidelné odborné školení a má čerstvé informace z oboru. Český spolek kominíků vydává svým členům speciální vlisované identifikační kartičky ve fólii, podobné řidičským průkazům.

Při hledání se zajímejte nejen o členství ve spolku, ale i do jakého cechu spadá, zjistěte si jméno jeho mistra, kontakty na společenství. Zajímejte se o to, kde a jak dlouho se učil, jak dlouho pracuje jako kominík a zda má u sebe normu o komínech a nařízení vlády. Dobrý kominík je pojištěný na případné škody vzniklé při výkonu práce. Každý kominík by po sobě měl uklidit alespoň hrubé nečistoty, vynášení sazí a dalšího odpadu je však na vás. U některých kominíků si za příplatek můžete objednat komplexní služby, kdy jejich součástí může být i tato práce. Nejčastějšími závadami komínů jsou zoxidované hliníkové vložky.

Reklamace kominické práce

Práce kominíka je náročná a občas se může stát, že ne vše dopadne tak, jak má. Pokud zjistíte po odchodu kominíka, že došlo k jistým závadám, je potřeba škodu nafotit a obrátit se nejprve na dotyčného kominíka a požádat jej o nápravu (úhradu škody). Jak již bylo zmíněno výše, profesionální kominík je pojištěný. Pokud by se však stalo, že není, existuje zde možnost úhrady škody z pojistky domácnosti. Pojišťovna pak bude následně vyplacené peníze vymáhat po kominíkovi.

Jak probíhá kontrola od profesionálního kominíka České Budějovice?

Kontrola začíná od kotle, kdy dojde k prohlídce kouřovodu a spodní části komína. Hlídá se zde čistota průduchu. Při čištění komínu na pevná paliva se musí nejprve zajistit komínová dvířka, aby se zabránilo nechtěnému vysypání sazí do domu. Na závěr provedené kontroly nezískáte pouze účtenku, ale i zprávu o stavu vašeho komínu.

Tradice kominického řemesla

Kominické řemeslo se zdálo být na úbytě, nový zákon však zajistil jeho vzkříšení. V současné době s narůstajícím počtem rodinných domků, které užívají k otopu tuhá paliva a plyn je jich skutečně potřeba. Majitelé těchto nemovitostí však péči o komíny zanedbávali, čímž ohrožovali nejen svůj majetek a životy, ale i majetek a životy jiných. Tomu vloni učinila přítrž nová legislativa a řemeslo, které původně skomíralo dnes neví, kde dřív skočit.

Kominické řemeslo se zabývá čištěním a opravou komínů, zařízení pro odvod zplodin, spalovacích zařízení a dalších souvisejících zařízení. Řemeslo mohou podle zákone 455/1991 Sb. vykonávat pouze osoby s řemeslnou živností, kteří mají náležitou odbornou kvalifikaci. V České republice je momentálně pouze pět škol, které umožňují tuto kvalifikaci, dvě z nich jsou v Praze, jedna v Brně, jedna v Olomouci a od počátku září roku 2011 se otevře škola s tímto oborem i v Havířově.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12969 (magazinpodnikani.cz#668)


Přidat komentář