Pokládka podlahových krytin - Havířov

Vhodným výběrem oken můžeme ušetřit na energetických nákladech. Plastová okna nám díky svým izolačním vlastnostem tuto úsporu přinesou. Rovněž plovoucí podlahy mají podobné vlastnosti. Navíc zabraňují šíření zvuku do jiných prostor.

Energeticky úsporné podlahové krytiny a okna

Podlahové krytiny tvoří nedílnou součást našeho obydlí. Ať už se jedná o podlahy nebo koberce, dotvářejí nám celkový vzhled místnosti. Jejich správné pokládání ovlivňuje nejen bezpečnost, ale také působí na estetiku. Pokud nemáme zkušenosti s touto činnosti můžeme se obrátit na některou ze specializovaných firem. K úpravě našeho příbytku patří také vhodná a energeticky úsporná okna. I tady se nám nabízí mnoho firem specializujících se na tuto činnost.

Pokládka podlah profesionály, plovoucí podlahy

Podlaha je jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce. Bezprostředně navazuje na podkladový materiál, kterým nejčastěji bývá podkladová betonová vrstva v přízemí nebo stropní konstrukce ve vyšších pater. Konstrukce podlahy musí být odolná, neprůzvučná, žáruvzdorná a hygienicky nezávadná. Dřevěné podlahy jsou řidčeji užívaným druhem. Běžně se setkáváme hlavně s parketami – sešroubovanými dřevěnými obdélníky. Linoleum nebo zkráceně lino byl původně korkový koberec, v němž byly korkové části spojovány kaučukem nebo gutaperčou. Jeho vznik datujeme v roce 1844, kdy byla tato podlahová krytina vyrobena E. Gollowayem. Jeho složení se postupem času měnilo a dnešní linolea se již vyrábějí ze 100 % přírodních materiálů. Hodí se pro své hygienické a nealergické vlastnosti k pokrytí podlah v místnostech, kde se pohybují alergici, čehož využívají především nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. V současnosti se velké popularitě těší především plovoucí podlahy. Jedná se o podlahové krytiny skládající se z více vrstven, z nichž jedna je tvořena izolačním materiálem. Své využití našly v bytových i veřejných prostorech. Dnešní plovoucí podlahy se vyrábějí z laminátu, dýhy, dřeva, korku nebo linolea. K jejím přednostem patří zejména akustická izolace, rychlost montáže, čistota při pokládce, menší nároky na pevnost pokladu, zdravotní nezávadnost a jednoduchá údržba. Zajímavé jsou i svou nízkou pořizovací cenou.

Dlažba do interiéru i exteriéru, kamenná dlažba

Dlažba může být povrch venkovních prostor (chodníky, vozovky, náměstí) nebo podlahy. Nejčastěji se při dláždění využívá kámen, beton a dřevo. Kamenné dlažby rozlišujeme žulové, vápencové, pískovcové, čedičové, andezitové, břidlicové a travertinové. Některé styly dláždění vytvářejí vzhledově zajímavé obrazce. Jedním z nich je zámková dlažba. Při ní se využívá zhutněného betonu s upravenou svrchní stranou. Jednotlivé části této dlažby mohou mít různou barvu, což vhodnou kombinací lze využít pro tvorbu obrazců anebo nápisů.

Plastová okna otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, posuvná, výsuvná

Okno je výplň stavebního prostoru sloužící k osvětlení místnosti. V minulosti jejich výplní byl pomaštěný papír nebo okna žádnou výplň neměla. Teprve později se začalo používat sklo. Podle toho zda se jedná o souvislou skelnou plochu či nikoli dělíme okna na celistvá nebo dělená. Zvláštním typem jsou střešní okna. Ta se začala uplatňovat v druhé polovině 20. století, kdy se začal optimálněji využívat prostor pod šikmou střechou. Rozlišujeme okna otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, posuvná, výsuvná, kyvná a pevná. Okenní rámy mohou být vyrobeny z různých materiálů. Setkáváme se tak s dřevěnými, dřevohliníkovými, ocelovými a plastovými okny. Poslední druh rámu se stává stále více oblíbenější pro své izolační vlastnosti a dlouhou životnost. Široká škála barev a dekórů různých druhů dřeva takovýchto oken umožňuje jejich využití na jakékoliv stavbě a to i tam, kde se jedná o přestavbu či opravu památkově chráněného objektu.

Kazetové podhledy za použití sádrokartonu

Tyto kazety jsou další části prvků bytové architektury, které se montují na závěsný systém umístěný na nosném stropu. Na trhu se můžeme setkat se čtvercovými nebo obdélníkovými tvary několika typizovaných rozměrů. Vyrábějí se z několika materiálů. Mezi nejčastější patří sádrokarton, čistá sádra a ocelový nebo hliníkový plech. Své využití v kazetových podhledech však našlo i dřevo a umělé hmoty. Mohou mít hladký nebo perforovaný povrch. Mají zateplovací a akustické vlastnosti a esteticky dotvářejí celkový vzhled místnosti.

Jak zajistit energetickou úsporu bydlení?

Energetickou úsporu získáme využitím izolačních vlastností plovoucích podlah nebo plastových oken. Stejným přínosem bude pro nás i použití sádrokartonu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13241 (magazinpodnikani.cz#1283)


Přidat komentář