Pokládka dlažby, zednické a stavební práce - Karlovy Vary

Na pokládku dlažby bychom si neměli troufat sami, neboť tento druh prací vyžaduje odborné znalosti. Stejně tak je tomu i u prací zednických a stavebních, které se řídí platnými předpisy a také musí dodržovat zákony.

Pokládku dlažby stejně tak jako ostatní zednické a stavební práce přenecháváme výhradně profesionálním řemeslníkům Karlovy Vary. Někteří z nás se někdy do zednických prací pouští sami, avšak mnohdy se stává, že ve finále dělá opravu tuto práci profesionál.

Pokládka zámkové dlažby Karlovy Vary

Zámková dlažba patří v současné době k nejpopulárnějším druhům dlažeb a lidé si ji vybírají zejména pro její příznivou cenu, perfektní design a hlavně proto, že ji lze kdykoli dle potřeby rozebrat a poté opět stejně tak položit. Hlavním na pokládce zámkové dlažby je podklad. Dlouholeté zkušenosti dlaždičů ukázaly, že pouze dokonale připravený podklad zaručí dokonalý výsledek. Na podklad je nejlepším řešením dostatečně zhutněná zemina, na kterou je uložena drenážní a roznášecí vrstva jako štěrk a písek, čímž docílíme dokonalé rovnosti dlažby. Šetřit na podkladových materiálech se rozhodně nevyplácí, neboť položíte-li dlaždice jen na slabý podsyp pískem nebo dokonce ornice dojde k tomu, že jakmile začne pršet, tak se Vám dlažba začne propadat a bortit. Pouze správně provedený podklad působí jako drenáž, neboť pouze pokud jsou spáry mezi dlaždicemi vysypané křemičitým pískem dosáhneme toho, že bude voda pronikat do podkladu, který je tvořen štěrkem. Dešťová voda a tající sníh se tímto dostávají do půdy, což zabraňuje podmáčení naší zámkové dlažby.

Jak vybrat správný druh zámkové dlažby?

Výběr zámkové dlažby se liší podle místa, kde ji budeme realizovat a také k jakému účelu zámkovou dlažbu budeme využívat. Svou nezapomenutelnou roli zde také hraje podloží místa pokládky. Máme-li podloží, kde nejsou betonové desky, pak je potřeba držet se několika rad a doporučení:

 • Vybíráme-li zámkovou dlažbu na terasu, pěší zónu či na zahradní prvky, měla by být tloušťka dlažby 35-50 mm.
 • Dlažba vybíraná pro slabý provoz osobních aut, jako je příjezd k rodinnému domu či chodník, měla by mít tloušťku 60-70 mm.
 • Pro intenzivní provoz středního zatížení, který se děje zejména na parkovištích, zastávkách či obecních komunikacích je dlažba o tloušťce 80 mm.
 • Hledáme-li zámkovou dlažbu pro nakládací místa kamionové dopravy, pak již musíme vybírat dlaždice o tloušťce 100 mm.

Kde je zámková dlažba vhodná?

Zámková dlažba je vhodná na:

 • Dláždění chodníků
 • Parkovací místa a stání
 • Dláždění venkovních teras
 • Venkovní schody
 • Příjezdové cesty a nájezdy

Zámková dlažba - snadná údržba, odolnost dlažby

Výhody zámkové dlažby jsou:

 • Dokonalé řešení pro zpevnění venkovních ploch
 • Pevnost, trvanlivost a mechanická odolnost
 • Odolnost proti mrazu, působení vod a chemických látek
 • Estetická kvalita
 • Jednoduchá údržba
 • Snadná rozebíratelnost a možnost opakovaného použití
 • Přijatelné pořizovací a provozní náklady

Další velkou výhodou zámkové dlažby je možnost vybírat si z velké škály barevných variací, různých tvarů a velikostí. Tento fakt nám dává možnost vytvářet z tohoto druhu dlažby rozmanité obrazce apod.

Jak lze zamezit znečištění zámkové dlažby?

Dokonalý vzhled zámkové dlažby vyžaduje také její čištění. Jak však můžete zamezit tomu, aby byla naše zámková dlažba neustále znečištěná? Řešení je jednoduché, neboť postačí použít impregnační nátěr. Tento nátěr navíc ještě dokáže prodloužit životnost betonu, do kterého se díky impregnaci vsakuje daleko méně vody, ve které jsou obsaženy nečistoty a soli. Další funkcí ochranného laku je také ta, že nám usnadňuje následné čištění, ke kterému postačí většinou pouze déšť.

Zateplování budov Karlovy Vary, šetření za vytápění

Zateplování budov volíme v případě, že chceme začít konečně šetři na vytápění domu. Dokonale provedeným zateplením dokážeme snížit náklady na vytápění domu a to až v řádech desítek procent. Další výhodou zateplení je ochranná funkce. Náš dům se stane po kvalitně provedeném zateplení odolnější vůči požáru, neboť po zateplení je fasáda domu nehořlavá. A další věc, ke které nám zateplení domu pomůže, je zvýšení ceny domu. Co si budeme povídat**, dům po zateplení** vypadá jako nový. Díky kvalitnímu zateplení se také zvyšuje celková cena objektu.

Výkopové práce Karlovy Vary, výkopy pro bazény, rozvody

Provádění výkopových prací bychom měli nechat na odborné firmě, která má v tomto oboru již značné zkušenosti, díky čemuž provedou daný výkop přesně, kvalitně a rychle, což se u provádění stavebních prací velmi cení. Výkopové práce jsou pro stavbu jakéhokoli objektu nezbytné a bez nich nelze postavit vůbec nic. Některé firmy používají k výkopovým pracím také mini bagr, který svou velikostí umožňuje vykopat vše potřebné a to kvalitně a rychle. A co všechno výkopové práce zahrnují?

 • Základy, rozvody a oplocení
 • Izolace a drenáže
 • Bazény a jezírka
 • Čističky odpadních vod

Vybíráte-li si na výkopové práce vhodnou firmu není od věci pořádně si zjistit, jaké stroje ke své práci používají a jaké jsou jejich reference. Vhodným měřítkem při výběru některé z firem nabízejících výkopové práce je rovněž cena, kterou si účtují. Vyberete-li si firem více a necháte si zhotovit předběžnou kalkulaci a to ještě před zadáním zakázky, bude se Vám rozhodovat daleko jednodušeji, neboť co si budeme povídat, cena je pro nás rozhodující.

Karlovy Vary zednické a stavební práce, rekonstrukce

Tyto dva druhy prací jdou obvykle ruku v ruce a jedna doplňuje druhou. Zednické práce se obvykle vykonávají při pracích stavebních a také proto zedníci ovládají také mnohdy práce stavební. A co vše můžeme zařadit do prací zednických a stavebních?

 • Zateplování fasád domů
 • Práce s revitalizací a rekonstrukcí domů
 • Výměny oken
 • Rekonstrukce balkonů a lodžií
 • Výměny a rekonstrukce bytových jader
 • Výkopové práce atd.

Ať již se jedná o práce zednické či stavební, jedno mají tyto práce společné a tím je nutnost zásahu profesionála. Do těchto druhů práce bychom se svépomocí neměli vůbec pouštět. Mohlo by se taky stát, že vše, co si provedeme sami budeme muset nechat nákladně opravovat, což je finančně dosti nákladné. Málokterý řemeslník se pouští rád do opravných prací.

Profesionální stavební firma v Karlových Varech

Základem perfektního výsledku všeho je dokonalý výběr firmy, které práce týkající se našich domovů svěříme. Základem dokonalého výběru je získávání referencí na danou firmu a také osobní návštěva v sídle firmy, kde se můžeme přesvědčit na vlastní oči, jaké má firma zázemí. Podle toho můžeme odhadnout, jak je firma úspěšná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13105 (magazinpodnikani.cz#979)


Přidat komentář