Kominické práce okres Český Krumlov - Kominík Český Krumlov

Máte ve svém domě, na chalupě, na chatě či kdekoliv jinde komín? Potřeboval by opravit? Nebo vyčistit? Anebo uvažujete o vložkování komína? Pokud si s komínem nevíte rady, poradíme vám.

Máte svého kominíka? Říká se, že kominík nosí štěstí. Zda tomu věříte nebo ne, to už necháme na vás. Něco vám ale kominík opravdu přinést může, a to pocit klidu a jistoty, když si svůj komín necháte odborně vyčistit a zkontrolovat. Nečištěný komín už způsobil nejednu tragédii, kdy spaliny neměly kudy odcházet, a tak došlo k zamoření místnosti jedovatými plyny. Mít svého kominíka, který vám komín pravidelně odborně vyčistí a zkontroluje, je proto velmi důležité. Pokud hledáte kominíka a jste z okresu Českého Krumlova, máme pro vás tip.

Kominické služby - Český KrumlovKominictvi


Celých 30 let byla pro kominíky a majitele komínů závazná stará vyhláška z roku 1981. Od 1. ledna roku 2011 však vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Vstupem tohoto nařízení v platnost stará vyhláška upravující provoz komínů z roku 1981 přestala platit. Nové nařízení vády určuje, kdo a za jakých podmínek může provádět kontrolu a čištění komínů a jak často je nutné kontrolu a čištění provádět. Nové nařízení vlády upravuje také podmínky revize komínů. Toto nařízení vlády se týká pouze menších komínů, tedy převážně komínů na „neprůmyslových“ stavbách, například těch určených k bydlení, hlavně rodinných domků, chat, chalup ale i veřejných budov. Naopak se toto nové nařízení vlády netýká volně stojících komínů, jejichž vnitřní průměr průduchu je minimálně 800 milimetrů nebo větší, nebo jejichž výška je minimálně 60 metrů nebo vyšší. Dále se nové nařízení vlády netýká komínů napojených na spotřebiče paliva, jejichž výkon je minimálně 1 MW nebo větší.

Jak probíhá čištění komínů?

Čištění komínů se provádí z toho důvodu, aby byl komínový průduch důkladně zbaven sazí. Díky tomu bude dokonale průchodný a nebude tak hrozit jeho ucpání a následné hromadění nebezpečných jedovatých spalin v místnosti. Vrstvy sazí v komíně se odstraňují mechanicky. Je možné si čištění komínu provádět svépomocí nebo je kvůli tomu potřeba povolat kominíka? To záleží na vašem konkrétním spotřebiči paliva a také na tom, čím topíte. Pokud topíte výhradně pevnými palivy a výkon vašeho spotřebiče nepřesahuje 50 kW, můžete si čištění komínu provádět sami bez účasti kominíka. Pokud však výkon vašeho spotřebiče na pevná paliva přesahuje 50 kW, anebo topíte plynem, může komín podle nového nařízení vlády č. 91/2010 Sb. čistit pouze odborně způsobilá osoba, která vlastní živnostenské oprávnění v oboru kominictví, čili jinými slovy čištění takového komína může provádět pouze kominík. I když se vás týká první případ, přesto i vy si můžete objednat kominíka. Rozhodně tím nic nezkazíte a budete mít jistotu, že je vše provedeno správně. V obou případech, čili při čištění svépomocí i při odborném čištění, je povinností vyplnění zprávy o uskutečnění čištění spalinové cesty. Tuto zprávu si dobře uschovejte pro případnou kontrolu.

Kominictví Pavel Mondek - Český Krumlov

Kontrola komínů Český Krumlov a okolí

Jak probíhá** kontrola komínů? Průběh kontroly komínů** opět určuje nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Podle tohoto nařízení je při kontrole komínu nutné posoudit především bezpečné „umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv“. Dalším krokem má podle nového nařízení být posouzení komína „z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům“. Dále nařízení vlády určuje kontrolující osobě zjistit zda a jakým způsobem je zajištěna požární bezpečnost „stavby zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby“. Nakonec se zkontroluje stavebně technický stav komínu.

Revize komínů v okrese Český Krumlov

Výrazy revize a kontrola zní velmi podobně. Prakticky mají tyto výrazy stejný význam. Ovšem v řeči vyhlášek a nařízení není revize komínu a kontrola komínu totéž. Kontrolu komínu je podle nového nařízení vlády potřeba provádět pravidelně. Revize komínu se však pravidelnost netýká. Revize komínu se provádí pouze v určitých případech, například když je do provozu uváděn zcela nový komín, anebo také v případě, že u starého komínu došlo k nějakým stavebním úpravám. Revize komínu se provádí také v případě, kdy došlo k výměně spotřebiče paliv anebo změně druhu používaného paliva. Pokud došlo ke komínovému požáru anebo se na komíně objevily trhliny, taktéž je nutné provést revizi komínu. Revizi komínu nelze provést svépomocí. Revizi komínu může provádět pouze taková osoba, která je zároveň kominíkem a také revizním technikem komínů nebo spalinových cest.

Komínová vložka, profesionální vložkování komínů Český Krumlov

Víte, co je to** komínová vložka? Pokud máte **starý komín, možná žádnou komínovou vložku nemáte. U nových komínů už bývá vložka samozřejmostí. Avšak i staré komíny je možné vyvložkovat. A proč vlastně? Jaký má komínová vložka smysl? Důvodem jsou vyšší nároky dnešních moderních spotřebičů paliv na odtah spalin. Komínová vložka zamezuje úniku spalin do místnosti, zvyšuje komínový tah a navíc zajišťuje nenasákavost povrchu komínu. Vyvložkování komínu je výhodné provést v případě, že komín špatně táhne i poté, co byl odborně vyčištěn, anebo když se přechází na jiný druh paliva. Pokud v interiéru dlouhodobě cítíte zápach spalin, je vyvložkování prakticky nutností. Vložkování komínůDalšími důvody pro vyvložkování může být stav, kdy je původní vložka v již nevyhovujícím stavu anebo když kondenzát proniká do komínového tělesa. V některých případech se může stát, že váš starý komín již neodpovídá platným legislativním předpisům. I v tom případě může pomoci komínová vložka. Nezapomeňte však, že vložkování komína by měl zásadně provádět odborník. Vložkování svépomocí by mohlo skončit špatně – z komínem není radno si zahrávat. Odborník na vložkování komínů vybere nejvhodnější typ vložky vhodný pro váš komín a vyvložkování komína provede na profesionální úrovni.

Co dělat s komínem, který je ve špatném stavu?

Je váš** komín ve špatném stavu**? Ta část komína, která vyčuhuje nad střechu, je vystavena povětrnostním vlivům. Není proto divu, že její životnost je značně kratší, než životnost zbylé části komína. Obvykle po pár desetiletích začnou z horní části komína odpadávat cihly, někdy se na něm objeví i praskliny. Kvůli tomu však není potřeba budovat celý nový komín. Postačí pouze odbourat vrchní část komína, kde se již spojovací materiál cihel obvykle sám drolí a tuto část pak znovu postavit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13888 (magazinpodnikani.cz#2862)


Přidat komentář