Klempířské a pokrývačské práce Sokolov

Máte na svém domě starou střešní krytinu? Uvažujete o její výměně za novou? A věděli jste, že střešní krytinu je možné renovovat a tím prodloužit její životnost o 15 let i více?

Víte, jaké možnosti máte, co se obnovy střešní krytiny týče?

Nátěry střech, montáže plochých střech, pokrývačské práce Sokolov

Pokud je vaše střešní krytina stará a vypadá to, že už moc dlouho nevydrží, máte dvě možnosti. Buď necháte krytinu zcela vyměnit za novou, anebo zvolíte levnější variantu a necháte si krytinu zrenovovat a natřít. Pokud vás zaujala možnost renovace střešní krytiny, pak pro vás máme tip.

Nátěry střech, kdy natírat střechy

Občas vídáváme, jak někdo natírá svou plechovou střechu. Avšak natírat a renovovat lze různé typy střech a různé druhy střešních krytin, nejen ty plechové. Nátěry střech by se měly provádět pouze v době, kdy teplota při zpracovávání barvy neklesá pod 5 stupňů celsia.

Nátěry a renovace eternitové, hliněné či betonové střešní krytiny

I takový materiál, jako je eternit lze zrenovovat, ať už se jedná o klasické „šablony“ nebo vlnitý eternit. Stejně tak se renovují a natírají hliněné nebo betonové střešní tašky. Pokud se použijí vysoce kvalitní barvy, lze krytinu zakonzervovat na minimálně 15 let. Po celou tuto dobu bude střecha jako nová. Je však potřeba použít takovou barvu, která je po zaschnutí vysoce elastická a dokonale propustná pro odcházející vodní páry. Zároveň musí být odolná proti tekoucí vodě a krupobití. Před samotným nátěrem je však třeba podle potřeby upevnit uvolněné tašky či vyměnit ty poškozené, případně opravit také komín, vyžaduje-li to. Pak je střechu potřeba velmi důkladně očistit a následně penetrovat. Teprve pak se přechází k finálnímu nátěru.

Nátěry a renovace plechové střešní krytiny Sokolov

V případě nátěrů plechové střechy je třeba počítat s korozí, která se na ostatních typech střešních krytin neobjevuje. Před započetím nátěru je tedy potřeba očistit všechna zkorodovaná místa, poté dle potřeby střechu omýt a odmastit a použít antikorozní podkladový nátěr. Teprve pak se používá hlavní nátěr, čili barva. Na plechovou střechu se většinou používají dvě vrstvy hlavního barevného nátěru.

Nátěry a renovace asfaltové střešní krytiny Sokolov

Asfaltové střešní krytiny se na českých střechách začínají prosazovat čím dál tím více. Jejich výhodou je nízká cena a velmi nízká hmotnost.
Nevýhodou však kratší životnost. Přesto to nemusí znamenat, že poté, kdy skončí životnost asfaltové střešní krytiny, je potřeba okamžitě krytinu demontovat a dělat celou střechu novou. Na to, že se u nás asfalt jako materiál na střechy hodně rozšířil, reagují také výrobci nátěrových barev a tak si dnes lze pořídit speciální akrylátové barvy, které výborně zakonzervují i asfaltovou střechu. Před samotným nátěrem je krytinu potřeba důkladně očistit a teprve po omytí a uschnutí střechy je možné natírat. Kvalitně provedená práce prodlouží životnost asfaltové střešní krytiny až o 20 let.

Proč svěřit renovaci a nátěr střešní krytiny do rukou profesionálů?

Celý proces renovace střechy je náročný jak fyzicky, tak na znalosti a zkušenosti. Renovace a nátěr průměrně velké střechy trvá zkušené partě řemeslníků i několik dní. Proto je vhodné renovaci a nátěr střešní krytiny svěřit do rukou profesionálů. Jedině tak si zajistíme výrazné prodloužení životnosti střešní krytiny. Při nátěrech střechy svépomocí se totiž často vynechávají důležité mezikroky, což má za následek to, že celá práce přijde rychle vniveč, protože nová barva se na nesprávně očištěné a zakonzervované střeše neudrží tak dlouho.

Ploché střechy - rychlá montáž, nízká cena

Pro zastřešení domů a jiných budov se ploché střechy využívají především pro svou rychlejší montáž, relativní jednoduchost a nižší cenu. Nevýhodu plochých střech je zase vyšší náchylnost ke vzniku konstrukčních chyb a následným závadám a poruchám. Mezi nejčastější závady plochých střech patří zatékání, nevyhovující tepelně izolační vlastnosti a následná s tím spojená degradace střešní konstrukce.

Ploché střechy zateplené a nezateplené

Ploché střechy je možno rozdělit na zateplené a nezateplené. Nezateplené střechy jsou z konstrukčního hlediska nejjednodušší a používají se na ty budovy, u kterých se prostory pod střechou nevytápějí. Z toho vyplývá, že nezateplené ploché střechy se na rodinné domky nehodí. Na rodinné domy se používají zateplené ploché střechy. Zateplená plochá střecha se skládá ze tří vrstev – z vrstvy hydroizolační, která bývá jednovrstvá, dvouvrstvá i vícevrstvá a má za úkol ochránit konstrukci střechy před deštěm a sněhem. Obvykle se na hydroizolační vrstvu či vrstvy využívají modifikované živičné pásy nebo fóliové systémy.

Další vrstvou je tepelná izolace, která zabraňuje tomu, aby teplo z prostor pod střechou nadměrně unikalo pryč a naopak, aby se prostory pod střechou v létě nadměrně nepřehřívaly. Na tepelnou izolaci plochých střech se nejčastěji používá polystyren nebo minerální vlna.

Poslední vrstvou ploché střechy je parotěsná vrstva. Nejdůležitější vlastností parotěsné zábrany je nízká propustnost proti pronikání vzduchu a s ním i vzdušné vlhkosti do konstrukce střechy. To je důležité proto, aby se v konstrukci střechy nesrážela vlhkost, která by mohla způsobit degradaci střešní konstrukce. Pod těmito třemi vrstvami zateplené ploché střechy se nachází ještě nosná konstrukce. Ta může být tvořena například železobetonem nebo dřevěnými trámy.

Odvětrávání ploché střechy Sokolov

I přes veškerou snahu se může stát, že se v konstrukci ploché střechy bude vyskytovat nadměrná vlhkost. Může to být způsobeno jednak chybami v provedení parotěsné zábrany, ale také chybami v hydroizolační vrstvě a následným zatékáním. I naprosto dokonalá parotěsná vrstva však malé množství vlhkosti propouští. Proto je u ploché střechy velmi vhodné vybudovat odvětrávání, které by mělo hromadění nadbytečné vlhkosti zabránit.

Pokud ve svém okolí máte nějaké budovy s plochou střechou, například panelové domy, různé kulturní domy a střediska postavená v dobách socialismu nebo i rodinné domky z té doby s plochou střechou, pak si můžete všimnout, že na boku ploché střechy mají tyto stavby větší množství otvorů chráněných síťkami. Tyto otvory jsou průduchy odvětrávacího systému ploché střechy.

Odvětrávací systém ploché střechy slouží k odvodu vlhkého vzduchu z prostor střechy, kde by jinak vlivem nadměrné kondenzace vodních par mohlo docházet k poškození konstrukce střechy. Stejně tak může odvětrávací systém sloužit k vysušování vlhkosti, která se do konstrukce střechy dostala vlivem konstrukčně nesprávné nebo jinak porušené hydroizolační vrstvy střechy. Díky odvětrávacímu systému dochází v konstrukci střechy k proudění vzduchu a nadměrná vlhkost je vysušována.

Aby mohlo k proudění vzduchu docházet, jsou průduchy v konstrukci střechy vyvedeny až na vnější boční povrch ploché střechy. Pro správnou funkci odvětrávacích průduchů je nutné udržovat je čisté, průchodné pro vzduch. Proto jsou chráněny mřížkou.

Pokud by se však stalo, že mřížka vypadne, může se v průduchu usídlit nějaký živočich, často jde o netopýry nebo malé ptáčky. Ti však průduchy ucpávají nečistotami, vlivem čehož vznikne v konstrukci střechy neodvětrávaná dutina. V dutině se bude hromadit vzdušná vlhkost, která bude mít za následek zhoršování životnosti konstrukce střechy. Proto je opravdu nutné udržovat průduchy čisté, resp. mít je dobře zabezpečené proti usídlování živočichů ideálně vhodnou mřížkou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13729 (magazinpodnikani.cz#2702)


Přidat komentář