Izolace střech Praha

Izolace je zapotřebí od základů až po střechu, v domě, na zahradě, u různých staveb, izolovat je nutné jezírka i bazény. Důležité však je vybrat správnou izolaci i techniku jejího provedení.

Izolace, hydroizolace střech, izolace proti radonu Praha

Vznešený název, který vlastně znamená to samé. Jde o izolaci proti vodě. Izolace proti vodě se aplikuje snad úplně všude. Je zapotřebí u staveb, kde brání vzlínání vody a ochraňuje i před vodou tlakovou. Důležitá je i na střechách, zejména u plochých střech. Zde musí být velice kvalitně provedená. IzolatérstvíI malinkatá trhlinka nadělá velkou škodu. Izolace se provádí prakticky u všech staveb, které jsou v zemi, anebo jsou se zemí ve styku. Zde jsou myšleny stavby zcela účelové, které například zajišťují odtok použité vody do kanalizace, pak jde o jímky, vodní příkopy, ale i nádrže, například požární nebo na čističkách vody, či izolace skládek. Zapomenout nelze ani na** izolace bazénů a jezírek**. A pak na izolaci, která sice nemá s vodou mnoho společného, ale chrání naše zdraví. Jde o** izolaci proti radonu**. Všechny tyto izolační práce, a jistě byste našli řadu dalších, jsou určené pouze pro odborníky. Rozhodně je nemohou provádět majitelé budov svépomocí. U izolací hraje hlavní prim důslednost, preciznost, bezchybnost. Žádná a to ani ta nejkvalitnější izolace na světě vám nezaručí, že vás ochrání před vodou. To vám zaručí pouze ten, kdo ji bezchybně aplikuje. Jen** odborník**, může dát záruku na provedení i materiál a může říci, že izolace bude opravdu dlouhodobě sloužit.

Kvalitní izolování střechy v Praze

Kvalitní izolaci potřebuje každá střecha. Ovšem nejkvalitnější izolace musí být u plochých střech. Tyto střechy mají velmi malý sklon, drží se na nich často voda, proto musí mít zajištěnou zvýšenou ochranu proti vodě. Na izolaci plochých střech se nejčastěji používají fólie PVC a** asfaltové pásy** v nejrůznějších podobách. Dnes existují i systémy pro ploché střechy, které chtějí jejich majitelé zatravnit.

Rekonstrukce plochých střech Praha

K nejčastějším problémům plochých střech patří zatékání. Někdy se bohužel problém projeví i později. V té době pak již nezbývá než střechu kompletně zrekonstruovat. Izolace plochých střechMnoho lidí říká, že nejlepší** rekonstrukcí ploché střechy** je střecha šikmá. To však je pravdou snad jen pokud by zde mělo vzniknout podkroví pro další bydlení. Jinak dnes nové technologie a materiály umí opravit i plochou střechu tak, že bude bez problémů sloužit ještě řadu let. Pro každou plochou střechu je nutné vybrat izolaci, která jí takzvaně sedne. Dnes neexistuje jen jedna izolace. Je nutné se v nabídce izolací orientovat a použít vždy tu, která je pro daný problém nejlepší.

Izolace pro ploché střechy, modifikované asfaltové pásy

K často používaným patří modifikované asfaltové pásy s povrchem upraveným posypem keramickým granulátem. Vyžadují jen nízkou údržbu, která se odvíjí od potřeby ošetření ochranným nátěrem po třech až pěti letech, který chrání izolaci před UV zářením. Asfaltové laky a tmely jsou další možností izolace ploché střechy. Jde o asfaltové stěrky, které se nanášejí na opravenou hydroizolaci. Dalším možným materiálem jsou syntetické stěrky na polyuretanové či polymetylmetakrylátové bázi, které se používají v místech složitých detailů ploché střechy. Lze je kombinovat s asfaltovou izolací, stejně jako se syntetickými fóliemi. Syntetické stěrky je možné použít i při opravách teras, balkónů a lodžií.

Jak se rekonstruuje plochá střecha?

Více než kde jinde je zde brán ohled na detail, na preciznost a důslednost.** Rekonstrukce** může probíhat dvěma způsoby. Buď je možné položit nejdříve tepelnou izolaci a na ni hydroizolaci, nebo je možné použít obrácený postup. Položí se nová hydroizolace, na ni se pak položí tepelná izolace a ta se zasype vrstvou kamínků, nebo nasucho položenou dlažbou.

Hydroizolace staveb Praha

Stavby se izolují před zemní vlhkostí a před zdraví nebezpečným** radonem**. V tomto případě jde o izolaci základů a základové desky. Pak se izolují střechy, ale i balkony a lodžie, které jsou otevřené a tudíž potřebují kvalitní hydroizolaci, která zabrání mokvání zdí. Hydroizolace

Hydroizolace novostaveb - izolace základů, základové desky Praha

U novostaveb se provádí kvalitní hydroizolace základů a základové desky, pak také zemní izolace, tedy izolace septiku, jímky. Pokud se staví dům podsklepený, je nutná izolace i stěn sklepů. Tedy prakticky je nutné odizolovat vše, co přichází do styku se zemí.

Izolace bazénů a zahradních jezírek v Praze a okolí

Pro izolaci bazénů, jezírek a dalších vodních nádrží se používají hydroizolační fólie z měkčeného PVC. Tyto folie mají vynikající vlastnosti. Mají atesty, které zaručují vysokou odolnost folie proti vodě o různé tvrdosti, vysokou odolnost proti mechanickému poškození, vysokou elastičnost a poddajnost, přizpůsobivost podkladu, zdravotní i ekologickou nezávadnost a také bezproblémovou svařitelnost. Tyto folie jsou vhodné pro různé velikosti nádrží. Zemní izolacePro velké nádrže není problém folii** svařit** na požadovaný rozměr. Svařování probíhá pomocí horkého vzduchu a sváry mají vysokou, lépe řečeno dlouholetou trvanlivost. Tyto folie jsou vhodné nejen do nových bazénů, jezírek či jímek, ale i do starších bazénů, které již dosloužily. Zde je možné použít folii na jakýkoli starší povrch, beton, kachličky, plech nebo polypropylen. Folie má navíc vysokou odolnost proti radonu, což její použití ještě rozšiřuje.

Hydroizolace odbornou firmou Praha

Malé seznámení s možnostmi hydroizolace rozhodně nevyčerpalo všechny možnosti. Ukázalo však, že hydroizolaci je nezbytné vykonávat velmi pečlivě a také odborně. Z toho vyplývá, že hydroizolace patří do rukou odborníků. Ale i odborníky vybírejte pečlivě. Rozhodně se obraťte na ty, kteří mají kvalitní doporučení a reference.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13862 (magazinpodnikani.cz#2836)


Přidat komentář