Instalatérské a topenářské práce - Uherské Hradiště

Topení a voda, je základem každé domácnosti. Pokud se rozhodneme pro jejich renovaci, opravu nebo jakoukoliv montáž, je potřebné zajistit si na tuto práci odbornou firmu nebo zkušeného živnostníka.

Rozhodnutí vyměnit, opravit nebo renovovat topení a vodovodní rozvody je velkým krokem. Každou opravu je potřebné značně zvážit. Pokud se rozhodneme pro výměnu kotle nebo renovaci odpadů a rozvody vody, musíme si objednat instalatéra. Ten na základě daných norem, nám odborně zrenovuje všechny rozvody.  

Instalatérské práce Uherské Hradiště

Instalatérské práce je potřebné přenechat pouze odborným profesionálům. A to zejména s ohledem na bezpečnost, v souladu s veškerými předpisy, normami a kvalitou. Pouze instalatérské firmy nebo živnostníci mohou tuto práci vykonat kvalitně a levně. Pokud se rozhodnete tuto práci přenechat instalatérům, což doporučujeme, předejdete zbytečným problémům, jako jsou úniky vody, úniky odpadních vod a kanalizace. Instalatérské firmy Vám vyjdou vstříc i s ohledem na zcela neřešitelné pracovní úkony. Na základě zhotovené zakázky dostáváte záruční i pozáruční servis, revize i pojistné plnění. Instalatérské práce můžete využít zejména při:

 • instalaci, opravách a rekonstrukcích vodovodních rozvodů a odpadů
 • při jakémkoliv havarijním stavu co se vody a odpadů týká
 • výměně bojlerů, sanitární techniky, připojení spotřebičů
 • montáži, havárii vodoinstalací i jejich celkové rekonstrukci
 • montáže vodoměrů, vrtání studny, napojování na vodovody, napojování domácích vodáren na objekty a podobně

Topenářské práce Uherské Hradiště

U těchto prací je také velmi důležité nechat si vyhotovit projekt. A to zejména s ohledem na úsporu tepla a Vaše finance. Jen pouze na tomto základě je možné zcela uspořit. Každý projekt je vždy vyhotoven podle zásad o úspoře tepla. Topenářské firmy Vám tak dají 100% jistotu, že i přesto, že investice do rozvodů tepla není malá, je možné časem na této investici hodně uspořit. Firma nebo živnostník Vám nabídne i možnost výběru různých kotlů a materiálu. Můžete si také vybrat mezi mnoha možnostmi vytápění, jako jsou například: lokální, etážové, podlahové, ústřední nebo dálkové. Není vhodné tyto opravy a úpravy dělat bez zkušených řemeslníků. Při schválení podpisem a následné realizaci objednávky, Vám po ukončení zakázky bude předložen záruční i pozáruční servis a revize. Na co vše můžete využít topenářských firem:

 • instalace, opravy, rekonstrukce topenářských rozvodů
 • napojení na zdroj tepla možnost prostorné regulace, ale i havarijní stavy
 • výměna všech kotlů a jejich montáž (na tuhá paliva, plynové, elektrické, kapalné, ale i montáž krbů a jejich regulace)
 • návrhy i realizace systémů vytápění
 • montáže alternativních topidel všech druhů topných těles
 • montáže regulace tepla
 • komíny - čištění, napojování na topidla a mnoho dalších

Spolupráce s instalatérskou firmou v Uherském Hradišti

Jakmile se rozhodnete využít instalatérských a topenářských služeb, je vždy potřebný osobní kontkt anebo telefonický. Na základě toho se domluvíte s instalatérskou firmou na termínu návštěvy v objektu, který se bude renovovat. Instalatér zjistí, kde je vhodné umístit kotel a kudy povedou rozvody potrubí. Následně Vám nabídne možnost zhotovení projektu, který je vhodný s ohledem na správnou funkci a úsporu tepla. Tento projekt se zhotovuje pouze na základě Vašeho souhlasu. Pokud nebudete chtít této služby využít, instalatérská firma Vám vyhotoví předběžnou kalkulaci celkové práce, materiálu a hodin. Jakmile budete s tímto souhlasit, podepíšete smlouvu o vykonávání díla a následně se začne zakázka realizovat. Po ukončení prací podepisujete zakázkový list, na jehož základě Vám bude vyhotovena faktura. Tu můžete splatit osobně nebo podle Vašeho přání.

Jak poznat správnou instalatérskou firmu?

Jak už je známo, mnoho z nás často přemýšlí nad tím, jak a kde najít skutečně správnou firmu. Pozeptejte se svých známých, zdali mají s danou firmou zkušenosti. Pokud nemáme tuto možnost, je vhodné zajít přímo do dané firmy. Již při prvním kontaktu zjistíte, zdali jste si vybrali dobře či nikoliv. Instalatérské a topenářské firmy nebo živnostníci by měli, aniž byste se ptali, předložit osvědčení. Toto osvědčení zahrnuje, že mohou tuto práci vykonávat. Pokud se tak nestane, nechte si ho předložit. Je to vždy s ohledem na bezpečnost celé Vaší rodiny, jelikož tyto opravy a úpravy nesmí vykonávat jiná osoba, nežli ta s řádným osvědčením.

Montáž a oprava plynových, vodovodních potrubí

Instalatér zhotovuje, montuje i opravuje veškeré plynové, vodovodní a kanalizační potrubí. Vyměňuje ventily, kotle, vany i spotřebiče. Instalatér vysekává veškeré otvory pro rozvody trubek, připojuje veškeré zařizovací potrubí. Před samotnou konečnou úpravu vodovodního, plynového nebo odpadního zařízení provádí těsnící a tlakové zkoušky a to vše podle přísných předepsaných norem. Pracuje s plastovým a kovovým materiálem. Každý instalatér oplývá dokonalým technickým myšlením, přesností a hlavně je spolehlivý, co se odvedené práce týče. Tuto práci by neměl vykonávat člověk s těžšími zdravotními problémy, jelikož by mu hodně stěžovaly práci.

Využití instalatérských a topenářských prací doma, ve firmě

Veškeré tyto služby může využít kdokoliv, kdo potřebuje opravit, vyměnit nebo renovovat vodu, plyn a topení. Instalatérské a topenářské práce se využívají zejména v domácnostech, podnicích, v prostorách různých budov a staveb, ale i laboratořích a mnoho dalších. Pokud si objednáme tyto služby, musíme vždy počítat, že ne vždy může být práce hotova v termínu. A to zejména z hledisek nepříznivých vlivů prostředí, klimatických podmínek nebo například u těžce přístupných objektů. Pokud je práce ztížena musí se počítat s delší renovací rozvodů. Ovšem každý instalatér i instalatérské firmy se snaží hotovou práci předat v termínu.

Ceník instalatérských a topenářských prací Uherské Hradiště

Zaměříme-li se na cenové rozhraní, potom je vždy individuální. Ceny se odvíjí zejména na odpracovaných hodinách, materiálu, velikosti zakázky, režii a dopravě. Na základě těchto podnětů je možné udělat konečnou kalkulaci. Přibližná cena za hodinu se pohybuje od 250,- Kč, ovšem vždy závisí na lokalitě a dané firmě.

Pokud se rozhodnete jakkoliv renovovat vodu či topení, je vždy nutné důkladně zvážit všechny pro a proti a tyto práce zásadně přenechat zkušeným odborníkům. Jen tak se můžete cítit v naprostém bezpečí a prožívat svůj život v klidu a naprosté harmonii.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12958 (magazinpodnikani.cz#647)


Přidat komentář