Hydroizolace střech - Ústí nad Orlicí a okolí

Střecha je velmi důležitou součástí každého domu. V současnosti se stávají populárními také střechy ploché, které se už nevyznačují častými poruchami, jak tomu mohlo být v minulosti. Součástí kvalitní ploché střechy je i hydroizolace.

Střecha bývá často nazývána pátou fasádou domu. U střechy je důležitý její tvar, sklon a použité materiály na střešní krytinu. To vše ovlivňuje výsledný vzhled domu. Střecha by měla být v souladu s domem i okolní zástavbou. Mezi funkce střechy patří ochrana podkroví před ochlazováním v zimě a přehříváním v létě, odvádění dešťové vody, zabránění pronikání vlhkosti atd. Součástí střešní konstrukce jsou krovy, střešní krytina a také komíny, okna a klempířské prvky. Každý prvek střechy by měl být vybírán s velkou pečlivostí. Stejně je tomu i u střešních krytin. Střešní krytina musí ladit s celkovým vzhledem domu a musí být vybrána tak, aby odpovídala tvaru a únosnosti střechy. Při výběru střešní krytiny je důležité respektovat mikroklimatické vlivy okolí jako např.: teplota vzduchu a její kolísání, množství slunečního záření, povětrnostní podmínky, znečištěnou prostředí, množství a délka sněhové pokrývky, množství hluku a otřesů atd. Stejně tak důležité jsou i klempířské systémy. Vzhledem k důležitosti střechy je dobré nechat její realizaci v rukou profesionálů a vybírat jen takové firmy, které nám zaručí jen ty nejlepší služby. Každá střecha by měla být zhotovena na základě projektové dokumentace. U plochých střech je velmi důležitá také kvalitní hydroizolace.

Hydroizolace střech - Ústí nad Orlicí a okolíHydroizolace střech

V Ústí nad Orlicí a okolí působí pan Václav Kašpar, který provádí hydroizolace plochých střech z asfaltových pásů nebo PVC, včetně jejich zateplení. Dále provádí hydroizolace balkonů, teras, vodních nádrží, zelených střech, spodní izolace proti radonutlakové vodě. Navíc pan Václav Kašpar vyniká dlouholetými zkušenostmi a jeho práce je precizní, přesná a rychlá. Ke své práci používá pouze kvalitní materiál. Pokud Vás nabídka pana Václava Kašpara zaujala, zavolejte mu na číslo +420 777 049 279, nebo napište na e-mailovou adresu vaclav.kaspar@email.cz. Vězte, že budete absolutně spokojeni stejně jako celá řada zákazníků před Vámi.

VÁCLAV KAŠPARHydroizolace střech

telefonní číslo: +420 777 049 279

email: vaclav.kaspar@email.cz

nebo

web: www.izolaterstvi-vaclavkaspar.cz

Střechy šikmé a ploché, izolace, zateplení Ústí nad Orlicí

Základní dělení** střech** je na střechy šikmé a ploché. V tomto článku se budeme dále zabývat podrobněji střechami plochými.

Ploché střechy - jak zajistit jejich bezporuchovost

Ploché střechy nabízejí úplné využité obestavěného prostoru. Tento typ střech vyžaduje kvalitní návrh a také kvalitní provedení. Minimální závada ploché střechy má za následek zatékání vody do interiéru, kondenzaci vodních pár a to vyžaduje nákladné opravy. Ploché střechy se začínají objevovat v moderní architektuře stále častěji. V případě, že jsou zachovány všechny technologické postupy během stavby, užívají se pouze kvalitní materiály a dojde ke správnému položení jednotlivých vrstev střechy, bude plochá střecha bezporuchová a může také ušetřit vaše náklady na vytápění.

Plochá střecha využitá jako balkon nebo terasa

Ploché střechy se na základě speciálních úprav mohou rozdělit na pochůzné a nepochůzné (na tento typ střechy se vstupuje pouze v případě údržby nebo opravy střechy). Plochá pochůzná střecha vám tak dává možnost vytvořit střešní terasu, balkón nebo střešní zahradu. Pomocí zeleně můžete na vaší střeše vytvořit tzv. střechu vegetační. Z ploché střechy můžete také vytvořit fotovoltaickou elektrárnu.zelená střecha

Konstrukce ploché střechy - jednoplášťové, dvouplášťové a víceplášťové

Základní dělení plochých střech je na jednoplášťové, dvouplášťové a víceplášťové. Nejčastěji se využívá jednoplášťový typ střechy. Střední plášť střechy je opatřen nosnou konstrukcí, parozábranou, tepelnou izolací a také hydroizolací. U dvouplášťových střech je střecha složena z hydroizolační vrstvy a její nosné konstrukce a spodního pláště, který je tvořen nosnou konstrukcí a tepelnou izolací. Vrstvy jsou od sebe odděleny větranou vzduchovou dutinou.

Ploché střechy a úspora energie

Plochá střecha vytváří pouze minimální prostor k vytápění na rozdíl od střechy šikmé. V případě, že se rozhodnete pro střechu plochou, projeví se to také na spotřebě energie k vytápění. Ploché střechy dokážou nejenom ušetřit tepelnou energii, ale jsou také praktičtější, co se týče údržby a oprav komína a čištění odvodňovacích systémů.

Hydroizolace plochých střech Ústí nad Orlicí

Jak již bylo zmíněno výše, plochá střecha je dobrá volba, ale musí být dodrženy technologické postupy během stavby, užity pouze kvalitní materiály a jednotlivé vrstvy střechy musí být správně položeny. Jen malá závada na střeše může způsobit zatékání vody do interiéru. Velmi důležitou součástí ploché střechy je hydroizolace. U plochých střech se využívají speciální** hydroizolační materiály**. Využít se mohou např. povlakové hydroizolace. Povlakové hydroizolace mohou být pásy nebo fólie.

VÁCLAV KAŠPAR

telefonní číslo: +420 777 049 279

email: vaclav.kaspar@email.cz

Hydroizolační pásy pro izolaci střechy

Hydroizolační pásy jsou speciální pásy vyrobeny z asfaltů, které jsou odolné proti praskání za mrazu a roztékání za vysokých teplot. Tyto hydroizolační pásy se mohou využít v jedné nebo ve dvou vrstvách.

hydroizolační pásy

Hydroizolační fólie pro izolaci střechy

Hydroizolační fólie jsou velmi estetické, dobře tvarovatelné, odolné vůči UV záření, kyselým dešťům a prorůstání kořeny.** Hydroizolační fólie** jsou tenčí než pásy. K výrobě těchto fólií se používá měkčené PVC. Fólie se překrývají a vzájemně spojují tak, že vytvoří povrch, který nepropustí vodu.

Hydroizolace na bázi PUR

Výhodou těchto izolací je jejich nanášení na tepelné i vodotěsné izolace zároveň. Konstrukce tak bude utěsněna beze spár a tepelných mostů.

Izolace teras Ústí nad Orlicí a okolí

Součástí stavby nové nebo rekonstrukci staré** terasy** by také měla být její hydroizolace. Vzhledem k tomu, že je vaše terasa během celého roku vystavěna různým klimatickým vlivům (vysoké teploty, sluneční záření, déšť, mráz, led)., musí být materiály, které jsou zde použity, velmi odolné. K hydroizolaci teras se v minulosti často používaly asfaltové pásy. Asfaltové pásy slouží k vytvoření hydroizolační asfaltové vrstvy a ta je později zakryta betonovým potěrem a dlažbou. Tento typ hydroizolace však musí být proveden velice pečlivě, protože její oprava znamená vybourání celé terasy. Další možností je izolace stěrková. Tento typ hydroizolace se však považuje pouze za doplňkový a měl by být v kombinaci s další. Nevýhodou tohoto typu hydroizolace je nižší odolnost mrazu a vysokému slunečnímu záření. Každá změna počasí ovlivňuje životnost této izolace. Využít můžete také fóliovou svařovanou izolaci z PVC fólie. Podklad této izolace je následující: na nosnou konstrukci terasy se položí PVC fólie. Na fólii není nutné dávat betonový potěr, položí se na ni pouze dlažba na podložkách. Mezi výhody této izolace patří snadné a rychlé provedení, vysoká životnost a možnost snadné opravy. Fóliová izolace se tak řadí mezi nejmodernější a nejvýhodnější. Investujte do kvalitních hydroizolací a můžete si být jistí životností vaší terasy.

Hydroizolace střech

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13665 (magazinpodnikani.cz#2422)


Přidat komentář