Geodetické práce Hradec Králové

Geodetické práce nejsou jen pro firmy. Setkat se s nimi může každý. Pokud budete stavět dům, vyměřovat pozemek, provádět rekonstrukci, u které je nutné zaměření, budete potřebovat služby geodetické kanceláře.

Služby profesionálního geodeta Hradec Králové

Geodet je odborníkem pro vyměřování zemského povrchu. Definice je poněkud zavádějící, ale správná.** Geodet** opravdu měří zemský povrch, ale také zaměřuje stavby, pozemky, provádí zaměřování inženýrských sítí, měření sedání a pohybů staveb, vytyčování objektů před stavbou, také měří a zobrazuje pozemky pro potřeby katastru nemovitostí a nejčastějším výsledkem jeho práce je vytyčení hranice pozemku a geometrický plán. Jeho práce se nejčastěji provádí v terénu, kde měřením a speciálními výpočty získává potřebné souřadnice. Ty pak zanáší do map a předkládá je dalším institucím. Ať již ze soukromého nebo veřejného sektoru.

Kde najdete geodeta?

Záleží, jakého geodeta potřebujete. Geodeti pracují na geodézii, na katastrálním úřadu, nebo mají své soukromé kanceláře, kde nabízejí své služby. Velmi často se vyplatí obrátit se na soukromého geodeta. Ten se vám bude věnovat opravdu maximálně, bez dlouhého čekání, neustálého odkazování a nevhodných poznámek, tak jak se to stává na některých úřadech. Soukromý geodet si svých zákazníků váží. A nemusíte se bát. I soukromý geodet spolupracuje s** řadou úřadů**, samozřejmě i s katastrem nemovitostí, a tak jsou jeho služby ucelené.

Geodetické práce Hradec Králové

Rychlou a zejména precizní prací se může pochlubit geodetická kancelář pana Ondřeje Plodka, kterou Vám tímto vřele doporučujeme. V jeho nabídce najdete veškeré geodetické práce. Provádějí poradenství v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí, práce ve výstavbě a inženýrské geodézii, geodetické práce v katastru nemovitostí, zajišťují geometrické plány či zaměřování skutečného provedení a podkladů pro projekty. Kompletní nabídku najdete na internetových stránkách firmy http://www.geodap.cz/sluzby. Pro podrobnější informace můžete využít e-mailovou adresu:** info@geodap.cz** nebo tel.:** +420777959659.**

Geodetické práce Hradec Králové

Geodetické práce - zaměřování pozemků, budov Hradec Králové

Jde o širokou škálu služeb, které souvisí se zaměřováním pozemků, budov, sítí, jejich zanášením do map, s vyhotovením mapových podkladů, geometrických plánů, vytyčováním staveb i pozemků, ale například převádění starých map do digitální podoby.

Geodezie v katastru nemovitostí

Zde jde většinou o základní činnosti spojené s geometrickými plány, zaměřením budov, s vytyčením, zaměřením a rozdělením hranic pozemků a také s určováním věcných břemen.Zaměření plochy geodetem

Kdy budete potřebovat geometrický plán?

Pokaždé, když budete potřebovat něco zapsat do katastru nemovitostí. Ale také vždy, když dojde na pozemku či budově k nějaké zásadní změně, které je nutné zanést do katastru nemovitostí. Takovou změnou může být stavba domu, ale i hypoteční úvěr na stavbu, převod majetku, zaměření stavby, stejně jako rozdělení pozemku, či zřízení věcného břemena.

Za jak dlouho je geometrický plán hotový?

To záleží na dostupnosti všech podkladů. V případě již hotové digitalizace map, netrvá vyhotovení geometrického plánu déle než týden. Pokud jsou mapy ještě v analogové podobě, pak se doba může prodloužit až na dva týdny. Dobu dodání může prodloužit také katastrální úřad. Ten má ze zákona 30 dní na potvrzení správnosti geometrického plánu a jeho vyhotovení se tak může prodloužit až na šest týdnů. To samozřejmě může oddálit požadované práce či jednání a je třeba na tuto možnost pamatovat.

Inženýrská a stavební geodezie Hradec Králové

Zahrnuje služby jako vytyčení budov, vytyčení hranic staveniště, kontrolní měření v průběhu výstavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Zde již nejde jen o stavební parcely, ale také o zaměřování inženýrských sítí, dopravních staveb, dopravní infrastruktury, což je například zaměření kolejišť, měření podnikových Geodetické zaměření plochyareálů, zaměřován vodních toků, ale i takové činnosti jako jsou měření a výpočty kubatur pro projekty terénních prací nebo veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví. Inženýrská a stavební geodezie je velmi rozsáhlou činností, kterou využívají soukromé osoby i veřejný sektor, stejně jako stát.

Zápis budovy do katastru nemovitostí v Hradci Králové

V** katastru nemovitostí** musí být zapsána každá budova, která je spojena pevným základem se zemí, má obvodové zdivo a je zastřešena. Pokud zapsána není, tak vlastně ani neexistuje. U každé zapsané budovy je také uveden pozemek, který k ní náleží a její majitelé. Může zde být uvedeno i věcné břemeno, nebo spoluvlastnictví, či zde může být zapsán také hypoteční úvěr formou zástavního práva. Toto vše se provádí s pomocí** geodeta,** který může vyřídit vše za vás a ušetřit vám tak čas. K zápisu budete tak jako tak potřebovat vyhotovit** geometrický plán.** Geometrický plán vám pomůže i v případě, že budete potřebovat zapsat rozestavěnou stavbu.

Mapování a podklady pro projekty Hradec Králové

Jde o speciální služby související s vyměřováním. Tyto služby zahrnují digitální mapové podklady pro projektování, výškopisy pro projektanty a určení přesných souřadnic pomocí GNSS- RTK, s přesností na centimetry. Již s uvedeného vyplývá, že jde o službu, která je důležitá pro projektování staveb, ať již jakéhokoli charakteru. Využívají ji zejména projektanti a také projektové kanceláře, které se zabývají velkými státními zakázkami.

Hradec Králové měření hodnot odchylek posunů a deformací staveb

Zaměřování se neprovádí jen v souvislosti s pozemky a se stavbami. Je důležité i v případech, kdy je nutné hlídat pohyb staveb. Tedy takových, které jsou postaveny na nestálém podloží, nebo jsou již velmi staré a hrozí jejich sesutí. Nebo i těch, jejichž statiku může narušovat stavba dálnice či jiná stavba, která způsobuje otřesy. Většinou se jedná o inženýrské stavby nebo o historické památky. Geodet zde monitoruje posun speciálních značek. Změny pak zaznamenává do technické zprávy, kde porovnává stav s tolerancí podle příslušných norem, a v případě potřeby doporučí zabezpečovací práce. Měření probíhá podle potřeby, někdy i v řádu několika let, aby se zjistily změny, sedání stavby a jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit** bezpečnost stavby** pro její okolí.

Speciální geodetické práce v Hradci Králové

Jde zejména o práce pro zemědělce. Jedná se o** vytyčování zemědělské půdy, ale i o kontrolu hranic jednotlivých pozemků.** Velmi často se právě zde řeší vlastnická práva, v případě, že jde o užívání vlastních a náhradních pozemků. Kromě zemědělské půdy se zaměřují i lesy, které mohou být státní i v soukromém majetku. I zde je možné vytyčit pozemek, který je ve vašem vlastnictví.

Geodetické služby Hradec Králové

Služeb, které nabízí geodetická kancelář, je opravdu hodně. V podstatě se bez geodeta neobejdete u žádné stavby, u vytyčování hranic pozemku, ani vyměřování zemědělské půdy. Geodeta potřebuje stát i soukromník. Ale jedno je jisté. Vždy je dobré vybrat si takovou geodetickou kancelář, která má kvalitní reference, a příjemný přístup ke svým zákazníkům. Pak máte určitou jistotu kvalitních služeb.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13883 (magazinpodnikani.cz#2857)


Přidat komentář