Vypínače - výběr, zapojení

Dnešní trh nabízí mnoho typů a druhů vypínačů v různých tvarových variantách, v široké paletě barev a materiálů. Kromě klasických vypínačů jsou k dostání vypínače s regulací intenzity světla nebo lze jedním vypínačem ovládat několik světelných okruhů.

Domovní vypínače

Vypínače jsou nedílnou součástí každého interiéru. Můžeme je velice snadno sladit s detaily interiéru a dotvořit tak celkový dojem, jakým na nás interiér bude působit.

Rozdělení vypínačů

Vypínače, které dělíme na** přepínače, spínače** a tlačítka slouží především pro spínání osvětlení, ale využijete je i pro ovládání jiných elektrických zařízení.

Složení vypínačů

Vypínače se obvykle skládají z** montážního rámečku**, mechanismu, krycího rámečku a dekorativního rámečku.

Složení univerzálního montážního rámečku

Univerzální montážní rámeček se skládá ze systému západek, vstupů pro vodítka západkového systému krycího rámečku, montážních bodů pro přišroubování do zapuštěné krabice, montážních bodů pro přišroubování do zdi pomocí hmoždinek a z** umístění** doplňkových** ** upevňovacích rozpěrek.

Materiál krycích rámečků na vypínač

Na výrobu krycích rámečků se používají vysoce odolné ohnivzdorné termoplasty, jejichž povrch je odolný proti běžným čisticím prostředkům i ultrafialovému záření.

Materiál montážních rámečků na vypínač

K výrobě montážních rámečků se používá** zamak**, jedná se o slitinu zinku a hliníku, která se vyznačuje vysokou pevností a odolností proti korozi, a to i ve velmi agresivním prostředí, jako například páry čpavku aj.

Materiály dekorativního rámečku na vypínač

Dekorativní rámečky vypínačů se vyrábějí například z plastu, skla, dřeva, hliníku, porcelánu nebo mramoru.

Typy vypínačů

Přinášíme vám typy vypínačů.

Ovladače tlačítkové

Spínací mechanismy tlačítkových ovladačů jsou vybaveny vratnými pružinami. Jsou tedy určeny jen pro vytváření krátkodobých spínacích impulzů, trvajících po dobu stisknutí ovladače. Využívají se pro ovládání dalších elektrických přístrojů, jako jsou impulzní relé, domovní zvonky i jiná zvuková zařízení, přídavná ovládání stmívačů, detektorů pohybu, časovačů a také jako dálkové spínače, schodišťové automaty, stykače a podobně.

Ovladače s** orientační kontrolkou,** kterou lze jednoduše vyměnit, mají interně zapojené neonové světlo.

Jednopólové spínače s kontrolkami

Tyto spínače mají interně zapojené neonové světlo. Dodávají se ve dvou řadách, a to jako spínač pro přímou aktivaci motorku a jako tlačítko pro aktivaci motorků pomocí automatického systému ovládání. Kontrolku lze jednoduše vyměnit.

Přepínače střídavé

Umožní ovládání spotřebičů, a to ze dvou různých bodů, například obývacího pokoje, ložnice aj. Samostatné střídavé spínače lze využívat i pro jednopólové spínání osvětlení.

Přepínače střídavé dvojité

Umožňují ovládat dva různé spotřebiče** z jednoho bodu**, například kuchyně, jídelny, koupelny apod.** **

Spínače pro ovládání žaluzií

Spínače i tlačítka jsou mechanicky blokována, a to za účelem zabránění současnému spuštění v obou směrech. Mechanismy pro ovládání žaluzií, aktivují motorkem poháněné žaluzie, rolety, markýzy aj. Můžete si vybrat mezi** spínačem**, který je určený pro přímou aktivaci motorku, a to bez automatického ovládání, nebo mezi tlačítkem, který je určený pro aktivaci** ** motorků pomocí automatického systému ovládání.** **

Spínače pro hotelové karty

Jsou určené především pro hotelové pokoje, ale také řídící obvody pro osvětlení, domácí spotřebiče, elektronické přístroje aj.

Křížové přepínače

Umožňují v kombinaci se střídavými přepínači ovládat tři i více různých bodů, například mohou být dva střídavé přepínače a jeden nebo více křížových přepínačů, pro ovládání osvětlení, ložnice, jídelny apod.

Střídavé a křížové přepínače s kontrolkou

Tyto přepínače mají interně zapojené neonové světlo - signalizační kontrolku, která** ** svým svitem signalizuje, že daný spínaný spotřebič je zapnutý. Používají se především u spotřebičů, které jsou umístěné v jiných místnostech, než je konkrétní vypínač, a není tedy na první pohled jasné, že jsou zapnuté, nebo tam, kde chcete z bezpečnostních důvodů výrazně upozornit na to, že je daný spotřebič právě pod napětím.

Orientační kontrolka, charakteristická tím, že svítí v době, kdy je svítidlo vypnuté, slouží k jednoduchému a rychlému nalezení vypínače ve tmě. Kontrolku můžete jednoduše vyměnit. Můžete si vybrat mezi modrou orientační kontrolkou, která je určená pro označení polohy spínače ve tmě, jako jsou chodby, schodiště, komory apod. V tomto případě je kontrolka rozsvícena, je-li zařízení připojeno, ale vypnuto, při zapnutí se kontrolka zhasne. Nebo si můžete zvolit oranžovou signalizační kontrolku, která je určená pro označení stavu vypnutí/zapnutí spínače, kdy při rozsvícené kontrolce je spínač zapnutý.

Stmívače otočné, tlačítkové

Využijete pro** regulaci zářivkových lamp**, svítidel s elektronickým předřadníkem, dále jako** regulátor omezující elektrický proud** tekoucí spotřebičem. Stmívače také využijete jako regulaci žárovkových osvětlení.

Umístění vypínače v místnosti

Vypínače pro spínání osvětlení se umisťují vždy v blízkosti vstupních dveří, ve svislé instalační zóně u dveřního otvoru, na straně dveřního zámku, uvnitř místnosti tak, aby byly snadno dostupné při vcházení do místnosti nebo při jejím opouštění. Montážní výška je v rozmezí od 1200 do 1400mm od podlahy. Další spínače, určené pro spínání osvětlení z dalšího místa, pro místní spínání doplňkového osvětlení nebo pro spínáni jiných elektrických předmětů, budou ve shodné montážní výšce v dalších svislých instalačních zónách.** **

Všechny zásuvky i vypínače mohou být ve stejném designu, ve stejném barevném řešení, ve vodorovných nebo svislých řadách.

Základní konfigurace zapojení vypínače

Pro jednotlivá řazení spínačů ve vnitřních elektrických instalacích byl stanoven číselný kód.

Při zapojování obvodu se musí postupovat pečlivě, přesně podle předem vytvořených schémat zapojení. Při jakékoliv drobné chybě při zapojování vodičů - zejména při větším počtu ovládacích míst - se může stát, že některá kombinace poloh ovládacích kolébek nebude funkční.

Vypínače** ** mají vždy dvě krajní polohy:** zapnuto - vypnuto**, což na nich může být také vyznačeno grafickými symboly I - O. Podle počtu současně spínaných pólů jsou jednopólové, dvoupólové, třípólové, popř. i čtyřpólové, které ale bývají označovány jako třípólové se spínaným středním vodičem.

Každý vypínač musí svými parametry vyhovovat pro zařazení do příslušného obvodu. Je-li např. světelný obvod jištěn v rozvaděči jističem o jmenovitém proudu 10A, musí být každý spínač v tomto obvodu dimenzován také na jmenovitý proud alespoň 10A.

Základní používané možnosti zapojení vypínačů tzv. řazení jsou:

Zapojení vypínače - řazení 1

řazení 1 - spínání jednoho světelného okruhu pomocí jednopólového spínače, představuje nejběžnější a nejpoužívanější styl, kdy svítidlo s jedním nebo více světelnými zdroji je napojené na jediný okruh z jednoho bodu v místnosti.

Zapojení vypínače - řazení 5

Řazení 5 - spínání dvouokruhového svítidla, za pomocí sériového přepínače. Zapojení využijete například pro obývací pokoje, ložnice aj. ** **

Zapojení vypínače - řazení 6

Řazení 6 - spínání jediného svítidla ze dvou různých míst, a to pomocí střídavého přepínače. Zapojení využijete například pro schodiště, delší chodby, či jiné místnosti s více vchody a dále pro spínání i vypínání jednoho světelného okruhu, a to nezávisle ze dvou míst. Spínače se montují vždy tak, aby byly k dispozici u jednotlivých vstupů do příslušných prostor.

Zapojení vypínače - řazení 6 + 6

Řazení 6 + 6 (někdy uváděno jako řazení 5b) - spínání dvou světelných okruhů, a to ze tří míst pomocí dvou střídavých přepínačů a jednoho dvojitého střídavého přepínače. Zapojení využijete například pro schodiště s mezipatrem.

Zapojení vypínače - řazení 7

Řazení 7 - spínání jednoho světelného okruhu nezávisle ze tří míst, a to pomocí dvou střídavých přepínačů a jednoho křížového přepínače. Zapojení je vhodné u dlouhých chodeb, schodišť se třemi dveřmi, tedy tam, kde je potřebné ovládat osvětlení i z třetího místa.


Jak instalovat vypínače?

Vypínače jsou elektrická zařízení a měl by je tedy instalovat pouze profesionál, který má náležité odborné znalosti a příslušné přezkoušení z vyhlášky č. 50. V případě, že se rozhodnete namontovat si tyto přístroje sami, postupujte s největší opatrností, protože úraz elektrickým proudem může být velmi nebezpečný.

** **Parametry určující výběr vypínače

Při rozhodování jaký vypínač použít, je především třeba přihlédnout ke** konkrétnímu zapojení** jednoho či více vypínačů a spínaného spotřebiče, k výkonové zátěži, kterou bude vypínač ovládat a ke spínanému výkonu udávaného ve wattech (W) nebo voltampérech (VA).** **

Výpočet spínaného výkonu

Vypínače jsou standardně konstruovány pro jmenovitý proud 10 A.** Spínaný výkon** vypočteme podle vzorce** P = U * I.** U je napětí v elektrické síti 230 V a I je jmenovitý proud 10 A. Výsledný výkon je tedy 2 300 W. Takto vypočtený výkon platí pouze pro odporové zátěže, například žárovky. Při spínání spotřebiče s výraznou kapacitní nebo indukční složkou (zářivky, motory), tento spínaný výkon se velmi výrazně snižuje.

Výkon jednotlivých spotřebičů zjistíte odečtením na štítku či potisku, který by měl být umístěn na každém elektrickém spotřebiči. V případě, že budete spínat jedním vypínačem více, než** jeden spotřebič**, je potřeba tyto jednotlivé výkony sečíst.

** **Změny barvy vypínače výměnou rámečku

U typů vypínačů, u nichž můžeme snadno vyměnit rámeček, jednoduchou operací bez zásahu do elektrické instalace dojde k až překvapivé změně vzhledu vypínače. Toto řešení výměnných rámečků Vám umožní přizpůsobit interiér aktuálním požadavkům a dát mu novou dimenzi či sladění s minimálními investičními nároky.

Módní trendy a design vypínačů

Vedle hranatých tvarů jsou na trhu k dostání oválné i kruhové zásuvky a vypínače, jež jsou vyráběny z přírodního impregnovaného dřeva, keramiky a kovu v různém barevném provedení např. bílé rámečky v kontrastu s barevnou krytkou případně velmi tmavou barvou, jako je antracit či grafit, kombinace ve stejnobarevném ladění stříbra nebo grafitu s dřevěnými a kovovými krycími rámečky a další kombinace různých materiálů rámečků, krytek a ovládání vypínače.

Do současného moderního interiéru jsou určeny výrobky čistě geometrických a jednoduchých tvarů.

Nadčasový design a barevné provedení některých typů vypínačů v kombinaci s atraktivními materiály ze kterých jsou vyrobeny, dokáže znásobit eleganci domova a podtrhnout tak osobitý styl jeho majitele.

Podle typu a provedení jsou vypínače i zásuvky řazeny do ucelených řad.

Doplnění ucelenosti vypínačů koncovými prvky

** ** Tyto prvky jsou: zásuvky (zásuvky datové, silové, všechna mezinárodní provedení), dvojité vypínače, stmívače, čidla, žaluziové ovladače, termostaty, ovládací prvky systému KNX/EIB a mnoho dalších.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12780 (magazinpodnikani.cz#300)


Přidat komentář