BOZP Ostrava

Jak se Vám daří v podnikání? A máte v pořádku legislativu? Splnit všechny zákonem dané povinnosti je v naší byrokratické zemi leckdy nad síly podnikatele. Pomoci Vám mohou firmy, jež nabízejí odborné poradenství a služby podnikatelům.

Vstupní a periodické školení BOZP zaměstnanců Ostrava

Opatření ohledně BOZP by se mohla minout účinkem, pokud by s nimi nebyli zaměstnanci řádně seznámeni. Proto zákon ukládá provádět povinná školení BOZP zaměstnanců. Hned první den v nové práci tak musí každý zaměstnanec absolvovat vstupní školení BOZP a následně dle potřeby další periodická školení – ta se provádějí po určité době anebo v případě změny legislativy, pořízení nových technologií na pracoviště, přeřazení zaměstnance v rámci podniku na nové pracovní místo, případně z jiných důležitých důvodů.

Zápis o školení a prezenční listinu je třeba uchovat pro potřeby dokumentace BOZP.«« ENERGOM Projekty, a.s. – komplexní služby BOZP Dokumentace BOZP Ostrava »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14287 (magazinpodnikani.cz#3264)