BOZP Ostrava

Jak se Vám daří v podnikání? A máte v pořádku legislativu? Splnit všechny zákonem dané povinnosti je v naší byrokratické zemi leckdy nad síly podnikatele. Pomoci Vám mohou firmy, jež nabízejí odborné poradenství a služby podnikatelům.

Komplexní služby BOZP

Tuzemské firmy bývají navštěvovány inspektory z Oblastního inspektorátu práce (OIP), kteří pečlivě kontrolují, zda je vše tak, jak má být a zda firma splňuje všechny své povinnosti ohledně BOZP.

"Pokud je něco v nepořádku, inspektor všechny nedostatky sepíše do protokolu a firmě pak vzniká povinnost nalezené nedostatky uvést v určitém termínu do pořádku."

Kromě toho mají inspektoři pravomoc za nalezené nedostatky uložit podnikateli finanční pokutu.

Chcete si být jisti, že u Vás je vše v pořádku a že Vaší firmě žádné sankce nehrozí? Obraťte se na profesionály v oblasti BOZP, kteří u Vás ve firmě provedou vnitropodnikové revize a navrhnou nebo zajistí nápravu případných zjištěných nedostatků. Díky tomu bude Váš podnik veškeré náležitosti splňovat do posledního detailu. Profesionální služby v oblasti BOZP už nejednoho podnikatele zachránily před tučnou pokutou.«« Komplexní profesionální služby v oblasti BOZP Vstupní a periodické školení BOZP zaměstnanců Ostrava »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14287 (magazinpodnikani.cz#3264)