Zvětšení a modelace rtů

Ne všechny z nás se můžeme chlubit plnými, červenými rty. Pokud i Vy patříte mezi majitelky úzkých nebo nesouměrných rtů, nabízí Vám estetická a plastická chirurgie vyřešení Vašeho problému. Kromě zvýšení sebevědomí, budete navíc vypadat mladším dojmem.

Používáte rtěnku, konturovací tužku, kdy záměrně přetahujete rty, aby byly plnější? Snažíte se jimi upravit nesouměrnost rtů? Kromě toho, že tato úprava nevydrží dlouhou dobu, jen do chvíle, než si rtěnku, konturku slížete ze rtů, či se napijete, najíte, nepůsobí ani přirozeně, natož pěkně. Spíše dosáhnete opačného efektu, než který jste původně zamýšlely. Sice na sebe zaměříte pozornost, jenže ne z důvodu, že by na Vás spočinuly obdivné pohledy, spíše pobavené a překvapivé.

Využijte možností plastické a estetické chirurgie, která Vás zbaví trápení a naopak Vám dopomůže k plným, souměrně vymodelovaným rtům.Proč se rozhodnout pro zvětšení, modelaci rtů

Jste majitelkou úzkých nebo nesouměrných rtů, které Vám zbytečně přidávají roky? Zvyšte si sebevědomí díky plným a smyslným rtům, jenž byly a vždy budou symbolem mládí a přitažlivosti. Budete překvapeny, jak Vám zvětšené, vymodelované rty celkově změní Váš výraz tváře, který bude více smyslnější, ženštější. A co víc, díky využití moderní plastické a estetické chirurgii, se budete moci těšit z trvalého výsledku Vašich "nových" rtů.

Co dokáže estetická a plastická chirurgie v případě rtů

Kromě již zmiňovaného zvětšení rtů, změny tvaru rtů a spravení proporcí rtů, ať už horního nebo dolního, se budete moci těšit z odstranění drobných vrásek na rtech, ale také odstranění vertikálních a horizontálních vrásek v okolí rtů, tj. pod nosem, kolem koutků úst, pod rty.

Způsoby zvětšení, modelace rtů

Na výběr máte hned dvě možnosti, a to injekční zvětšení rtů a chirurgické zvětšení rtů. To, pro jakou metodu se rozhodnout, Vám také poradí odborný lékař, ke kterému půjdete na vstupní konzultaci. Ten, po posouzení stavu Vašich rtů Vám nejen vysvětlí v čem spočívají rozdíly obou metod, ale také co Vám přinesou, jaké jsou jejich výhody, případné nevýhody atd.

Injekční zvětšení rtů

Jedná se o neinvazní metodu, tj. bez zásahu do kůže, bezbolestná metody. Tato metoda Vám umožní zvětšit rty za pomoci látky, jenž se Vám vpravuje do rtů. Je však potřeba počítat s tím, že po určité době se příslušná látky plně vstřebá, a bude zapotřebí proces zopakovat.

Zajímá Vás, které látky se používají pro injekční zvětšení rtů? Jsou to především: Artecoll, představuje roztok, jenž obsahuje polymetakrylátové mikročástečky; doba trvání efektu je dlouhodobá, až dvanáct měsíců. Bio-alcamid, který je vodním roztokem aramidu; doba trvání efektu by měl být trvalý. Kolagen, který má podobné složení jako lidská kůže; doba trvání výsledného efektu je cca pět měsíců. Hylaform, kdy se jedná o viskózní elastický gel; doba trvání efektu Hylaformu je podobná kolagenu. Restylane, představuje kyselinu hyaluronovou; doba trvání efektu je delší, v porovnání s kolagenem a Hylaformem. Používá se i Váš vlastní tuk, který se odebírá například z partií bříška, boků, stehen. Co se týká doby efektu, ta se pohybuje od šesti měsíců, po dvanáct, až více měsíců.

Výše uvedené látky se liší například délkou efektu plnosti rtů. Kdy jejich působení se pohybuje ve frekvenci čtyř, šesti až dvanáct měsíců.

Výhody injekčního zvětšení rtů

V čem spočívají výhody injekčního zvětšení rtů? Především je tato metoda velmi rychlá a jednoduchá na provedení. Injekční zvětšení rtů se provádí ambulantně, za pomoci místního znecitlivění a bez nutnosti hospitalizaci, což jistě oceníte. Kromě toho metoda umožňuje korigování výsledného efektu rtů, a to tvaru i velikosti, v průběhu samotného zákroku. A jako bonus, který také není zanedbatelný: celková doba rekonvalescence je velmi krátká.

Nevýhody injekčních zvětšení rtů

Vše má dvě stránky, rub a líc. I v tomto případě, injekční zvětšení rtů skýtá určité nevýhody, mezi které se řadí cena na provedení zákroku (nutnost opakování), případné nerovnoměrné vstřebání, následné nerovnosti tvaru rtů, v případě zvětšení rtů za pomoci vlastní tukové tkáně, nebo dočasná trvanlivost ,a to čtyři až dvanáct měsíců, neboť látka, jenž je Vám vpravována do rtu se po čase plně vstřebá

Při injekčním zvětšení rtů mohou nastat i případné komplikace, mezi které patří infekce nebo nedosažení očekávaného výsledku od zákroku, kdy jsou Vaše rty málo zvětšeny, než jste chtěly, nebo se ze zvětšení můžete těšit jen po krátkou dobu.

Chirurgické zvětšení rtů

Zde přijdou na řadu možnosti plasticko-chirurgických zákroků, jedná se o invazní metodu zvětšení rtů.

Některé z metod využívají pro zvětšení objemu rtů „augmentace rtu“, jedná se o materiály tělu vlastní, jenž se Vám budou aplikovat do okolí kruhového svalu ústního. Mohou to být například tukové štěpy, štěpy hlubokých vrstev, svalové provázky, tuková zrna aj. jiné metody zase využívají rozličné umělé materiály, kupříkladu: hydrogel, polyuretan, Goretex. Jejich výhoda spočívá v téměř okamžitý výsledek, nevýhoda, že se Vaše tělo neztotožní s tímto cizím, tělu nevlastním materiálem a může dojít k jeho „vypuzení“.

Výhody chirurgického zvětšení rtů

I chirurgické zvětšení rtů má své nesporné výhody, ke kterým patří například trvanlivost zákroku, bez nutnosti opakování, oproti neinvazní metodě, nebo** nižší cena** v porovnání s injekční metodou zvětšení rtů

Nevýhody chirurgického zvětšení rtů

Jediná nevýhoda, kterou spatřují zájemkyně o zvětšení, modelaci rtů, je případná krátká hospitalizace po uskutečněném zákroku.

Anestetika při chirurgickém zvětšení rtů

Jelikož se jedná o invazní ošetření, uchyluje se spíše k celkové anestezii, ne jen lokální.

Hospitalizace spojená s chirurgickým zvětšením rtů

Podstoupíte-li chirurgické zvětšení rtů, je zapotřebí počítat také s určitou hospitalizační dobou, jak jsme již zmínili, a to povětšinou jeden den, od uskutečněného zákroku.

Rekonvalescence po chirurgickém zvětšení rtů

Krátce po uskutečněném zákroku, můžete u Vás zaznamenat menší, či větší otok v okolí rtů. Tento otok postupně vymizí zhruba do týdne od provedené operace. Tyto otoky je možné a vhodné chladit, ať už vychlazeným gelovým polštářkem nebo ledem zabaleným v plátýnku. Co se týká celkové stabilizace nového tvaru a velikosti rtu, ta trvá zhruba dva měsíce po zákroku.

Abyste urychlily proces hojení a předešly případným komplikacím, je vhodné, abyste si po operaci pravidelně vyplachovaly ústa odvarem z heřmánku. Také první až druhý den po operaci nejezte nic jiného, než rozmixované, kašovité pokrmy. Poté již nebrání nic tomu, abyste se navrátily ke konzistenci stravy, na jakou jste zvyklé.

Případné komplikace spojené s chirurgickým zvětšením rtů

Tak, jako injekční zvětšení rtů, i u chirurgického zvětšení mohou nastat případné komplikace, jako je zánět, nepřiměřená velikost rtů, oproti zamýšlenému výsledku, infekce v místě rány, nebo asymetrie rtů.

Je však třeba poznamenat, že ke komplikacím nemusí vůbec dojít, pokud je zvolen vhodný operační postup, využita kvalitní operační technika, zákrok je proveden zkušeným lékařem, jsou dodržena z Vaší strany rekonvalescentní pravidla, se kterými Vás seznámí ošetřující lékař.

Kdo může podstoupit zvětšení, modelaci rtů

Samotnému zákroku předchází nutná vstupní konzultace s odborným lékařem, který Vám sdělí, zda je u Vás možné si nechat zvětšit, vymodelovat rty. Co můžete očekávat na vstupní konzultaci?

Lékař Vám prohlédne rty a posoudí jejich tvar a proporce vzhledem k celkovému tváři.

Zeptá se Vás na Vaši motivaci k zákroku, co od zákroku očekáváte apod. Bude se ho zajímat Vaše zdravotní anamnéza, aby se dopředu vyloučili jakékoli problémy, které by mohli zkomplikovat rekonvalescenci a celkový výsledek zákroku. Bude se informovat, zda Vás například trápí opakovaný výskyt oparů, máte-li na rtech, v blízkosti rtů nějakou jizvu, proběhli-li již u Vás nějaké zákroky pro změnu tvaru, velikosti rtů, zda Vás trápí praskliny rtů apod. Dále se Vás zeptá na možnou alergii, a to na speciální látky, jenž se Vám vpraví do rtů.

Kdo nemůže podstoupit zvětšení, modelaci rtů

Na základě vstupní konzultace lékař určí, zda můžete/ nemůžete podstoupit zákrok.

Každopádně, jste-ly těhotné, není možné Vám zvětšení rtů udělat, a to z důvodu vyplňujících látek. Také, jste-ly alergičtí na hovězí produkty, sužují Vás autoimunitní nemoci, jste-li alergičtí na místní anestetika a další. V případě, že Vás zrovna postihne infekce, jako je opar, akné, infekční koutky, tak je nutné zákrok odložit do doby, než se vyléčíte.

Vhodný věk pro zvětšení, modelaci rtů

Dolní věková hranice, u které je možné** zvětšit, modelovat rty**, je po ukončení puberty, tj. cca po 18 roku věku. Co se týče horní věkové hranice, tam omezení není, jen je zapotřebí všímat si a posoudit Váš celkový zdravotní stav. Je Vám čtyřicet, padesát, šedesát...? Nejenže se budete moci těšit z plných rtů, ale navíc dojde ke zmírnění vrásek kolem rtů, čímž výrazně omládnete.

Jak se chovat před provedením zákroku

Zhruba** týden před zákrokem** je doporučováno, abyste omezily, co však lépe, vysadily léky, jenž způsobují krvácení. Jedná se o léky například Acylpyrin, Aspirin, Aspro, Mironal. Tyto léky mají společné, že obsahují kyselinu acetylsalicylovou.

Faktory, které ovlivňují trvanlivost implantátu při modelaci rtu

Abyste byly spokojené z výsledku zvětšení nebo korekce rtu, doporučí Vám odborný lékař vhodný typ implantátu na základě typu a stavu Vaší kůže, svalové aktivitě v okolí rtů, Vašeho věku, metabolismu, ale také zavedeného životního stylu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12741 (magazinpodnikani.cz#244)


Diskuze a zkušenosti

lenka | 25.08.2014 09:34
Re: Zvětšení a modelace rtů Dobry den mam prozbu jako mala sem mela nehodu a musela sem jit na siti rtu protoze sem mela pul rtu roztrhly ale zasily to spatne pul rtu mam vetsi nez ten druhej slo byto napravit a kolik by to stalo dekuji


Přidat komentář