Vzdělání a studium

Počítačové kurzy - Praha

Vzdělání a studium

Uvažovali jste někdy o tom, co všechno musí umět například počítačový programátor? Můžete to jednoduše zjistit a zároveň se také jedním stát. Jediné, co musíte udělat, je přihlásit se do kurzu pro začínajícího programátora. více


Univerzita třetího věku

Vzdělání a studium

Cílem kurzů Univerzity třetího věku je poskytnout seniorům v důchodovém věku možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. více


Výhodou dálkového studia je možnost práce při studiu a úspora času, který lze využít pro práci a vlastní koníčky.Další výhoda je individuální přístup ke studentům dálkového bakalářského studia, nehrozí tedy nepochopení látky z důvodu absence na hodinách. více


Nejlepší dárek k promocím

Vzdělání a studium

Promoce je důležitým mezníkem v životě každého z nás.Pokud někdo ve Vašem okolí absolvoval Vysokou školu, nastala chvíle, kdy se rozhodujete, co k promoci darovat.Jisté ale je, že promoce si zaslouží důstojný a seriozní dárek. více


Vstupní školení BOZP

Vzdělání a studium

Při nástupu na nové pracovní místo musí být zaměstnanec seznámen s právními a vnitropodnikovými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s možnými riziky své práce a zároveň s preventivními opatřeními stanovenými zaměstnavatelem. více


BOZP

Vzdělání a studium

Chcete se pustit do podnikání? Nebo již podnikáte? A budete nabírat zaměstnance? Každý, kdo někoho zaměstnává, musí zajistit bezpečný provoz na pracovišti a dbát na požární ochranu. více


Jazykové kurzy

Vzdělání a studium

I když je u nás tak krásně, obzvláště přeje-li počasí, přeci jenom na poznávání sousedních krajin „něco je“. Láká Vás například Provence nebo Madrid, ale musíte se Vašeho snu vzdát, protože byste se nedomluvili? Ne, nemusíte! více


Pomaturitní studium cizího jazyka

Vzdělání a studium

Pomaturitní studium je zaměřeno především na komunikaci. Proto vás lektoři povedou prostřednictvím zábavných komunikačních cvičení k přirozenému zvládnutí cizího jazyka jako prostředku komunikace. více


Uspěli jste u maturitní zkoušky? Gratulujeme. Ovšem otevřeli jste jen jedny z mnoha dveří, vedoucích ke splnění Vašeho studijního plánu. Život je jedna velká zkouška. Jak se připravit na přijímačky na vysokou školu? Udělejte pro to maximum. více


Soukromé doučování

Vzdělání a studium

Pokud má Vaše dítě špatné výsledky ve škole nebo prostě jen potřebujete někoho, kdo by s ním probral problematickou látku, případně potřebuje pomoci s přípravou na maturitu nebo přijímací zkoušky je dobré najít mu soukromé doučování. více


Anglická mateřská školka

Vzdělání a studium

V dnešní době musí mladí lidé a nejen oni umět cizí jazyk, protože si to společnost žádá stále více. Úkolem každého z rodičů je, připravit své dítě na život co nejlépe umí. více


Vzdělávání seniorů

Vzdělání a studium

Kdy můžeme začít hovořit o stáří, když se průměrný věk neustále zvyšuje? Ať už patříme mezi mladé, staré, nebo velmi staré seniory, společnost na nás klade a bude klást zvyšující se nároky. Jak neztratit krok s dobou, kerá jde tak rychle kupředu? více


Jak jistě všichni víme, nejlépe se naučíme cizí jazyk tak, že jej používáme! Proč tedy za tím účelem nenavštívit zemi, ve které je jazyk, který se učíme doma? Možná některé z vás překvapí, že v zahraničí se můžete naučit cizí jazyk již za tři měsíce! více


Příprava na státní maturitu

Vzdělání a studium

Někoho z Vás čeká státní maturita již v příštím roce. Maturita bude mít stejnou úroveň maturitní zkoušky pro veškeré střední školy. Pro Vaši jistotu a co nejlepší přípravu, je dobré se přihlásit na přípravné kurzy a pořídit si odborné knihy. více


Studentská půjčka

Vzdělání a studium

Studujete na vysoké, vyšší odborné nebo jazykové škole? Potřebujete financovat Vaše studium? Sjednejte si půjčku pro studenty. Banky v České republice Vám nabízí půjčku v různých podobách, variantách. Vyberte si tu nejvhodnější s ohledem na Vaše možnosti. více