Výběr trezorů do kanceláře

Přemýšlíte, jakým bezpečným způsobem uschovat důležité dokumenty, které se nesmí dostat do nepovolaných rukou? Potřebujete také zabezpečit klíče a čipy od kanceláří, pokladen aj.? Trezory – jsou pro Vás to pravé.

Co činí u většiny firmy tím hlavním, co ji zaručuje úspěch na konkurenčním trhu? Know-how. Únik informací vede ve většině případů ke ztrátě konkurenční výhody, vyzrazení know-how, korupci, porušení legislativy. Jakákoli ztráta citlivých dat je pro každou firmu citelným zásahem do běžného provozu.

Trezory na dokumenty, ohnivzdorné trezory, datové trezory

Ohnivzdorné trezory – jsou určené pro bezpečnou archivaci veškerých Vašich důležitých dokumentů, ale také cenností a hotovosti. Trezor může disponovat ohnivzdorností 60/120 minut pro dokumenty. Protipožární trezory mají atest na 60 nebo 120 minut při teplotě 1090 °C, často kombinovaný s pádovou zkouškou a tepelným šokem. Pro ochranu dokumentů platí, že vnitřní teplota nesmí po dobu testu překročit 150 °C, pro ochranu datových nosičů pak teplotu 52 °C. V případě, že se rozhodnete pro trezor v podobě zásuvkové skříně, můžete využít kromě nejvyšší ochrany před požárem i dokonalého přehledu o Vašich dokumentech v pořadačích a závěsných deskách.

Datový trezor – umožní ochránit informace firmy, a to pomocí moderních technologií šifrování dat, čímž se zamezí jejich zcizení nebo kompromitaci. Způsob ochrany pomocí datového trezoru není o nic složitější, než kupříkladu zamknuté dveře kanceláře nebo trezoru. Tak, jako klíč od Vaší kanceláře, tak existuje i klíč k počítači, notebooku, jenž Vám umožní nejen se bezpečně do počítače a notebooku přihlašovat, ale také chrání elektronická data, ať ta jsou uložená kdekoli. Bezproblémový provoz Datového trezoru je založen na centrální správě, kterou je řízen celý systém zabezpečení dokumentů. Centrální správa může být přístupna různým pracovníkům, a to na rozličných pracovních pozicích a pomocí přidělení správné role umožní provádět potřebné operace.

Trezor s automatickým uzamykacím systémem, časovým zámkem - typ trezoru, který může být otevřen nebo vyzvednut jen v době předem naprogramované, například na dobu příjezdu bezpečnostní převozní služby.

Nejčastější a největší nebezpečí pro Vaše nosiče dat

 • Otevřený oheň
 • Vlhkost
 • Exploze
 • Zmagnetizování
 • Vloupání
 • Horké požární plyny

Volba vhodného trezoru

 • Bezpečnost uložených věcí – podle hodnoty věcí, které chcete uložit, zvolte bezpečnostní třídu trezoru. Významnou roli hraje i důvod ochrany cenností, a to proti vloupání i bezpečnost proti ohni. V závislosti na ukládané hodnotě do trezoru a je důležitá nejen třída trezoru, ale i zabezpečení objektu, např. elektronický zabezpečovací systém s možností zasílání SMS nebo napojením na pult centrální ochrany nebo Policii ČR.
 • Dokumenty – u dokumentů je důležité nejen to, zda se do trezoru vejdou, ale také, podle jejich cennosti, ochrany proti ohni a splnění dalších předpisů, kupříkladu o ochraně utajovaných skutečností. Počítače – pro uložení serverů, laptopů a jiné elektroniky, využijete trezory speciální konstrukce, které jsou doplněné nezbytnou přirozenou nebo nucenou ventilací.
 • Certifikace trezoru – při výběru trezoru se zajímejte o to, zda Vámi vybraný trezor, je skutečně trezorem se vším všudy, protože se můžete také setkat na trhu s produktem, jenž je označen jako trezor, ovšem nemá potřebnou certifikaci, čímž Vám řádně nezabezpečí Váš majetek. Navíc servis takového trezoru je minimální nebo dokonce žádný. Také by se mohlo stát v případě vyloupení tohoto netrezoru, že Vám pojišťovna odmítne plnit pojistnou událost.
 • Velikost trezoru – trezor je vhodné vybírat, co do velikosti, vždy větší, než právě potřebujete, protože postupem času budete mít věci, které potřebujete bezpečně uschovat.
 • Umístění trezorutrezor na zazdění najde své místo tam, kde bude možnost správného zabetonování, a to tak, aby z každé strany, tj. i ze zadu bylo minimálně 10 cm betonu. Oproti tomu nábytkové trezory můžete umístit prakticky kamkoli, a to nejen do vestavěného nábytku. Mohou být postavené i mimo nábytek, tak, aby bylo možné jejich dodatečné ukotvení do podlahy nebo do zadní stěny trezoru.

Zazdění stěnového trezoru

Trezor musí být zazděný tak, aby byl ze všech stran, a to včetně zadní stěny chráněné betonovou vrstvou, kdy její minimální tloušťka musí být 100 mm. Betonovou vrstvu je vhodné proložit ocelovou armaturou.

Trezor zazděte v linii se zdí, nesmí přesahovat ani být pod úrovní omítky. Pro samotné zabudování do zdi použijte kvalitní vysokopevnostní beton, a to o minimální pevnosti 30 MPa. Je lepší volit hustější betonovou směs, to z důvodu, aby nedocházelo k průniku této směsi do oblasti krytek závor i spojů plechů.

Po zabetonování nechte dva dny trezor uzavřený, aby nedošlo k vychýlení usazeného trezoru. Následně trezor otevřete a nechte po dobu minimálně 14 dnů otevřený, aby se odvětrala vlhkost z betonové směsi, čímž zamezíte vzniku rzí a také nebudete mít problémy s otevřením trezoru.

V případě, že zabudujete trezor do zdi mezi dvě místnosti s rozdílem teplot, je vhodné trezor izolovat, abyste předešli vytvoření rosného bodu uvnitř trezoru.

Typy zámků u trezoru

 • Klíčový zámek s motýlkovým klíčem – jedná se o nejběžnější a také nejjednodušší způsob zamykání trezoru. Ve srovnání s elektronickými zámky má výhodu takovou, že si nemusíte pamatovat žádný kód a také nehrozí, že by se ke kódu dostala nepovolaná osoba, protože si jej třeba napíšete do kalendáře, diáře apod.
 • Zámek na elektronický kód – v současnosti patří mezi vyhledávané formy uzamykání trezorů i sejfů. Postačí, abyste si pamatovali Váš osobní PIN kód a odpadá složité schovávání a nošení klíče. Ovšem zde spočívá i určitá nevýhoda, protože kód může někdo zjistit.
 • Zámek na otisk prstu – patří mezi nejnovější variantu uzamykání trezorů. Zatím se však vyrábí v omezené míře, a to pouze u sejfů a schránek bez certifikace.
 • Elektronický kombinační zámek – otevírání trezoru zadáním určité kombinace čísel na klávesnici. Jedná se o sofistikovanější verzi běžného elektronického zámku. Zámek zajišťuje větší bezpečnost díky spojení moderního elektronického systému a mechanického odblokování zámku.
 • Mechanický kombinační zámek – otevírání trezoru mechanickým vytáčením příslušné kombinace čísel na číselníku trezoru. Tento zámek se používá především u trezorů ve vyšších bezpečnostních třídách. Je možné ho však i bez problémů kombinovat  jinými typy zámků, a to pro absolutní ochranu Vašich cenností i dokumentů.

Trezor může být vybaven jedním nebo dvěma zámky, v kombinaci:

2x klíčový zámek

1x klíčový zámek a 1x mechanický kombinační zámek

1x klíčový zámek a 1x elektronický kombinační zámek

Různá provedení zámku ve stejné bezpečnostní třídě mají srovnatelnou bezpečnost, ale mohou se lišit komfortem obsluhy a funkcemi, jako například jsou: rychlost otevření, jednoduchost otevření, pravidla na bezpečné uložení klíče, pravidla na plánovanou změnu kódů, předávka trezoru, otevírání trezoru komisí, časové zpoždění při otevření trezoru, automatický záznam kdo a kdy použil trezor,omezení přístupu do trezoru, evidence neoprávněných přístupů aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12660 (magazinpodnikani.cz#124)


Přidat komentář