Výběr a koupě projekčního plátna do kanceláře

Pokud se Vám zdá kino v panelákovém bytě jako holý nesmysl, tak jste na omylu! Kvalita obrazu se dnes již skoro vyrovná televizoru, pro jeho kvalitu ovšem nesmíte podcenit několik věcí - například výběr projekčního plátna.

Koupili jste si projekční plátno?

Tak, a je to tady! Právě na Vaše dveře zaklepala zásilková služba s balíčkem. Konečně máte ten vytoužený** projektor**! Za chvilku ho máte v plánu použít pro tu důležitou firemní prezentaci, na kterou se už měsíc připravujete a večer máte v plánu si ho vypůjčit a rodině pustit ten film z dovolené u moře, který jste si točil na kameru.

Výběru jste se věnovali pečlivě a dlouho. Neopomněli jste projít všechny recenze projektorů ze všech fundovaných časopisů a webových stránek.

Vybalit, složit, zapojit.... něco je špatně! Něco tomu chybí! Kam, sakra, ten světelný kužel vycházející z projektoru namířit?

Bílá zeď zasedací místnosti, která se zdála k tomuto účelu vhodná se neosvědčila. Obraz je neostrý a mdlý! Grafy z firemní prezentace jsou nejasné  a v místě sloupce ročního zisku (pro firmu údaj velice důležitý!) ční ze stěny skoba po starém nástěnném kalendáři. Doma to bude něco podobného v bledě modrém, asi budete muset sundat ze stěny ty rodinné fotografie!

Je to jasné! Asi jste při výběru projektoru něco přehlédli, něco je špatně. I když se Vám zeď zdála, že bude vhodným řešením, tak to není to pravé ořechové.

No jo, je to jasné, zapomněli jsme vybrat to správné projekční plátno!

Projekční plátno a jeho výběr

Aby se takový příběh nestal i Vám, je potřeba při výběru projektoru věnovat minimálně stejné úsilí také výběru projekčního plátna. Jak již náš fiktivní příběh výše naznačil, spoléhat se pouze na bílou stěnu není v případě očekávání kvalitního obrazu to nejvhodnější, proto by tento článek měl plnit funkci pomocníka při orientaci v základních vlastnostech projekčních pláten, které hrají roli při rozhodování o jejich pořízení.

Projekční plátna podle způsobu montáže

Pokusíme-li se zjednodušeně vysvětlit princip promítacího plátna, můžeme říci, že se jedná o homogenní plochu, která je určena pro promítání obrazu. Aby byl obraz kvalitní, musí být plátno opravdu homogenní, tj.  bez vlnek a záhybů a podobných nešvarů. To má zabezpečit kvalitní způsob jeho uchycení a vypnutí. Základní typy projekčních pláten známe:

Rámová projekční plátna

bývají v kovovém nebo plastovém rámu, luxusní modely můžeme objevit také v rámu dřevěném. Jsou jak statická - pevně upevněná ke zdi, tak také mobilní, pro někoho, kdo potřebuje s projektorem cestovat. U statických pláten musíme počítat s prostorem, kam plátno nastálo umístíme. Uchycení se provádí přímo na stěnu nebo jinou příčku pomocí stavebních komponent (hmoždinka). Samozřejmě, že nejlepší je speciální odhlučněná místnost bez oken, ale takový luxus si nemůže každý dovolit, musíme se tedy ve většině případů umístění statického rámového plátna řídit propozicemi místnosti. Jednoduší to bude zřejmě v nějaké konferenční místnosti, složitější asi v obývacím pokoji.*** ***

Výhodou rámového projekčního plátna je kvalitní spojení projekčního povrchu ke konstrukci, což zajišťuje pevný a dokonale hladký povrch pro promítání. Vyznačují se velmi dobrou geometrií a kvalitním obrazem. Nevýhodou je vyšší cena.

Roletové plátna ruční

jsou velice praktická a snadno se používají. Plátno je uložené v plechovém tubusu a je připevněno buď na stropu místnosti nebo na zdi. Před projekcí se rozvine do požadované hloubky pomocí šňůrky s madlem, za kterou stačí lehce zatáhnout, po skončení projekce stačí rychleji trhnout směrem dolu a plátno se samo navine zpět. Existují také plátna se systémem vytahování a zatahování pomocí kliky, která mají výhodu v tom, že lze kliku odejmout a zabrání se tím neoprávněné manipulaci s plátnem.

Roletová plátna se obvykle používají tam, kde je potřeba provádět projekci, ale stálé plátno by zabíralo příliš hodně místa. Výhodou těchto roletových pláten je široký výběr velikostí a povrchů plátna, nízká pořizovací cena, nenáročná montáž a nízké nároky na prostor. Nevýhodou bývá nižší tuhost plátna, hlavně při okrajích se může mírně vlnit.

Roletové plátna s elektrickým ovládáním

systém je stejný jako u pláten ručních, jen s tím rozdílem, že je plátno opatřeno elektromotorkem. Ovládání stažení a vytažení je řešeno pomocí dálkového ovládání nebo kabelového ovládače. Vyšší komfort je ovšem vyvážen zároveň až několikanásobně vyšší cenou.

Stativová projekční plátna

vyznačují se svou nízkou váhou a mobilitou.  Nejčastěji se tyto plátna používají v kancelářích a různých konferenčních místnostech, kde je lze různě umísťovat dle potřeby. Plátno je umístěno na stativu, který je obvykle výškově nastavitelný, u některých dražších pláten je navíc možnost otáčet až o 360˚. Napnutí plátna bývá zabezpečeno pomocí různých napínáků nebo vzpěrou, která roznáší udržuje rovinnost projekční plochy.

Rozměry a formáty promítací plochy

Při** výběru projekčního plátna** je podstatná velikost projekční plochy. Velikost se určuje podle vzdálenosti pozorovatele od projekční plochy. Ideální je, když divák sedí ve vzdálenosti rovnající se minimálně dvojnásobku úhlopříčky projekční plochy a maximálně pětinásobku. Obraz o úhlopříčce 2 m by tedy pozorovatel měl sledovat z minimální vzdálenosti 4 m a maximální pak 10 m. V praxi se samozřejmě přizpůsobíte aktuální situaci, ale všechno má své limity.

Co se týká formátu plátna, tak se v praxi setkáváme nejčastěji se třemi základními rozměry. V zasedacích místnostech nebo v sálech určených k  promítání prezentací z počítače se obvykle vyskytuje klasické čtvercové plátno ve formátu 1:1. Jako videoformát bývá označováno plátno o poměru stran 4:3 a jako HDTV bývá označován formát 16:9.

Než si koupíte** projektor a plátno**, je dobré si předem rozmyslet, jak bude plátno v místnosti umístěno a jak daleko bude od projektoru. A tuto vzdálenost pak porovnat s projekční vzdáleností konkrétního projektoru, abyste po namontování nezjistili, že je projektor tak blízko, že nedokáže plátno obrazem vyplnit.

Projekční plátno a technické výrazy s ním spojené

Při výběru projekčního plátna se neobejdete bez znalosti některých odborných výrazů, jsou to hlavně:

Světelný zisk projekčního plátna

Jedná se o vlastnost plátna odrazit co nejvíce dopadajícího světla. Čím více světla plátno odrazí, tím je zapotřebí méně výkonný projektor a je možno je použít v horších (světlejších) světelných podmínkách. Jeho hodnota se pohybuje u běžných pláten pro domácí použití kolem hodnoty 1,0 až 1,1,  reklamních ploch až k 2,2.

Pozorovací úhel projekčního plátna

Jedná se o úhel, z kterého se dá ještě projekce sledovat beze ztráty obrazové kvality. U domácích pláten se pohybuje na hodnotách 100°-160°, u reklamních a předváděcích ploch až 180°.

Projekční povrchy

  • matná bílá -standardní, všestranný a nejvíce používaný povrch projekčních pláten. Povrch plátna je omyvatelný a lehce udržovatelný. Vyznačuje se bílo-našedlou barvou povrchu.

Světelný zisk je asi 1,0-1,1 a pozorovací úhel je asi 130°-160°

  • vysoce kontrastní matná bílá - šedý povrch, vyroben pro zvýšení kvality obrazu slabších LCD nebo DLP projektorů. Zdokonaluje kontrast obrazu tím, že zvýrazňuje černé plochy promítaného obrazu bez ztráty intenzity odrazu bílých ploch. Oproti matné bílé je dražší, ale kvalitnější.

Světelný zisk je asi 1,1 a pozorovací úhel je asi 100°-150°

  • projekční folie - Jedná se o technologii skleněných kuliček na projekčním povrchu, to vytváří vysoký kontrast a 180º pozorovací úhel. Lze nařezat do jakýchkoli tvarů a jednoduše odstranit z povrchu bez zbytků lepidla. Vzhledem ke své variabilitě tvaru se hojně používá v reklamním průmyslu a propagaci.

Světelný zisk je asi 1,5 a pozorovací úhel je asi 180°

  • stříbrný matný - vhodné pro 3D projekci, odolný vůči okolnímu světlu.

Světelný zisk je asi 1,3 a pozorovací úhel je asi 80°-100°

  • silver vision - speciální stříbrná úprava pro vysoké rozlišení se speciální úpravou pro 3D promítání. Poskytuje velmi dobrou ochranu před okolním světlem, tak že je vhodné i pro denní promítání.

Světelný zisk je asi 1,5 a pozorovací úhel je asi 100°-120°

  • černé plátno - jedná se o relativně novou technologii, která díky nově vyvinutému povrchu plátna umožňuje projekci i za denního světla a to beze ztráty kvality poddání černé barvy.  Plátno pohlcuje až 80% dopadajícího světla.

Světelný zisk je asi 0,3 a pozorovací úhel je asi 160°

  • další možnosti projekčních pláten - zaválcované sklo, da-mat, cinema vision, silver vision, perleťové plátno a další.

Projekční plátna a jejich budoucnost

I přes nástup různě velkých televizorů, které se stávají stále více finančně dostupné, zůstávají projekční plátna nedílnou součástí firemních prezentací, výuky ve školách a dalších akcí. Kvalitní a vhodně zvolené projekční plátno vám například pomůže ušetřit část světelného výkonu projektoru, a tím i snížit celkovou cenu projekce. Každá situace a požadavky kladené na výběr plátna jsou různé, proto je výběr pláten široký a je potřeba vybírat dle konkrétní situace, na kterou projektor s plátnem bude použit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12698 (magazinpodnikani.cz#179)


Přidat komentář