Skenery - druhy, výběr

Potřebujete rychle fotokopii nějakého dokumentu? Nebo okopírovat diapozitivy či negativy? Pro skener je toto hračka. Při jeho výběru se řiďte podle účelu jeho využití, v jak velkém rozlišení umí skenovat aj. Přiblížíme Vám jednotlivé druhy skenerů.

Skener Vám umožní převádět předlohy, například dvojrozměrné originály, reprodukce, fotografie, tištěný text do digitální podoby, tj. grafického souboru. Pro skenování obrázků a následné zpracování je nejvhodnější používat formáty PDF, BMP, GIF, ICO, JPG, TIFF apod. Pokud budou výsledné obrazy použity pro webovou grafiku, můžete uložit naskenovaný dokument do formátu GIF. V případě, že budete potřebovat s dokumentem, obrázkem nadále pracovat v grafickém programu, je vhodné použít například nekomprimovaný formát TIFF, kdy obraz neztrácí kvalitu.

Na co se zaměřit při výběru skeneru

 • Účel využití – skenování dokumentů; kopírování diapozitivů, negativů
 • V jakém rozlišení skener umí skenovat
 • Podporované výstupní formáty – PDF; JPG; TIFF; MTIFF; BMP; TXT; WPD; HTML; OPF; RTF
 • Podporované typy médií – papír (běžný; inkoustový); obálky; vizitky; embosové, plastikové identifikační, plastické identifikační karty; štítky
 • Maximální velikost skenu
 • Minimální velikost skenu
 • Šířka skeneru
 • Hloubka skeneru
 • Jednoduchost ovládání skeneru
 • Hmotnost skeneru
 • Druh operačního systému skeneru
 • Dia-nástavec skeneru
 • Rychlost skenování
 • Detekce podání více listů současně
 • Kapacita vstupního podavače
 • Paměť
 • Rozsah provozní teploty
 • Rozsah provozní vlhkosti

Jaké funkce má skener

 • Nulová doba zahřívání
 • Adaptér pro skenování pásů kinofilmu
 • Odstraňování prachu i škrábanců u fotografií
 • Digitalizace vícestránkových dokumentů oboustranně
 • Skenování přímo do e-mailu, do PDF dokumentu
 • Automatické skenování, které umožňuje automaticky rozpoznat typ předlohy vložené do skeneru
 • Automatický podavač dokumentů
 • Automatické obnovení vybledlých nebo poškozených fotografií
 • Převod naskenovaných dokumentů do textové podoby

Funkce digitálního odesílání

 • Skenování do složky
 • Skenování do e-mailu
 • Skenování pro kopírování
 • Skenování do aplikace

Rozlišení u skeneru

Obecně platí, že čím vyšší** rozlišení má skener**, tím kvalitnější obraz získáte v počítači. Pro zpracování grafických i textových předloh Vám bude stačit rozlišení 1200 x 2400 dpi, jenž v současnosti nabízí většina modelů. V současné době je standard na úrovni rozlišení až 4800 x 9600 dpi.

Rychlost skenování

Většina** skenerů** snímá formát A4 v rozmezí dvaceti až třiceti sekund. Před vlastním snímání je však většinou nutné podle náhledu dokumentu nastavit oblast snímání i korekce, kdy náhled skener zvládne zhruba za polovinu uvedené doby. V případě, že budete chtít skenovat desítky stran denně, vybírejte skener s rychlým rozhraním.

Druhy skenerů dle připojení

 • USB – rychlé připojení s rychlostí přibližující se rychlosti SCSI. Jedná se o připojení přes port USB.

 • levné řešení

 • vhodnost pro náročnější uživatele, profesionální použití

 • SCSI – jedná se o velmi rychlé připojení přes rozhraní SCSI. Představuje dražší řešení určené pro profesionální použití.

 • Paralelní – většina paralelních skenerů disponují další zásuvkou LPT pro tiskárnu, nemusíte tedy odpojovat a zapojovat tiskárnu nebo skener.

 • levnější řešení

 • vhodnost pro domácí a běžné kancelářské použití

 • pomalejší připojení přes port tiskárny

 • Firewire – vysokorychlostní rozhraní. Jedná se o časté rozhraní pro připojení digitálních kamer. Ke skenerům jsou přidávány karty, jenž umožňují skener připojit k počítači.

Druhy skenerů, ruční skener, protahovací skener

Ruční skener – v současnosti již patří de facto mezi muzejní exponáty. Ruční skener představuje pohyblivé zařízení velikosti podobné počítačové myši, kterým přejedete obrazovou předlohu, která se následně převede do elektronické podoby.

 • malé rozměry

 • nízká kvalita

 • malá šíře snímacího mechanismu – pomoci ručního skeneru jen těžko sejmete předlohu větší než kupříkladu fotografie

 • nároky na způsob ovládání – musíte táhnout skener přes předlohu zcela přesně a navíc konstantní rychlostí

Protahovací skener – snímá příslušný dokument na podobném principu, tak jako většina běžných faxových přístrojů, kdy do vstupního zásobníku vložíte papír, který je protažen snímacím mechanismem. Skener je určen pro formát papíru maximálně A4.

 • malé nároky na místo na stole

 • nemožnost skenování z knihy, časopisu – jako předlohu totiž můžete použít jen jednotlivé listy papíru, karty, fotografie

Stolní plošný skener – snímá předlohu, jenž je položena na skleněnou desku, kdy pod touto deskou se pohybuje snímací mechanismus. Snímací mechanismus je uložen v těle skeneru.

 • skener poskytuje vysoce kvalitní výstup při snímání tištěných předloh

 • vysoká kvalita a rychlost

 • plošný skener je konstrukčně nejnáročnější, z čehož plyne i jeho vyšší pořizovací cena

 • větší nároky na místo

Multifunkční skener – kombinuje více zařízení v jednom. Většinou se jedná o skener a tiskárnu. Zařízení může být využito pro více účelů: skener, kopírka, tiskárna.

 • úspora místa v malých kancelářích

 • kombinace skener a inkoustová tiskárna používaná jako kopírka

 • větší náklady na tisk

Skener diapozitivů – zvětšuje předlohu o velikosti obrázku kinofilmu do vysokého rozlišení. Skener vyžaduje naprostou jinou technologii snímání. Někdy bývá zaměňován termín dia-nástavec pro plošné skenery se skenerem diapozitivů. Pomocí dia-nástavce pro plošné skenery bohužel nelze převést do elektronické podoby předlohu o velikosti kinofilmu příliš kvalitně. Pozor, nezaměňujte termín dia-nástavec se skenerem diapozitivů. Dia-nástavcem nemůžete převést do elektronické podoby předlohu o velikosti kinofilmu příliš kvalitně.

 • dražší zařízení, než plošný skener

Skener bubnový – používá se pro profesionální snímání. Zařízení se většinou vyskytuje v několika málo úzce zaměřených firmách, digitalizující v nejvyšší dostupné kvalitě.

Skener 3D – skener umožňující do počítače dostat 3D model snímaného objektu.

Skener pro čárkový kód – skener pro skenování čárkového kódu ze zboží.

Příslušenství ke skenerům

 • Nástavec na skenování diapozitivů
 • Podavač papíru pro automatické skenování

Požadavky na počítač pro skener

Operační systém – určité skenery mohou podporovat pouze některý z operačních systémů. Např. skenery USB těžko zprovzníte na Windows NT 4.0 a pro některé starší vám bude chybět podpora a ovladače pro Windows 2000.

Typ připojení – zjistěte si typ připojení, jenž můžete u Vašeho počítače použít, pravděpodobně USB nebo paralelní.

Parametry počítače – pokud budete chtít například často skenovat fotografie, budete potřebovat větší počet paměti RAM, velký harddisk, rychlý procesor. minimální standard pro slušnou práci je min. CPU 400Mhz, 64MB RAM a velký disk. Pro profesionální práci 600MHz a min 128MB RAM.

Slovníček pojmů ke skenerům

DPI – neboli Dots per inch – počet bodů na jeden palec, kdy hodnota udává rozlišovací schopnost skeneru. Čím vyšší je hodnota, tím přesnější je naskenovaný obraz. Pro běžnou práci Vám postačí 300 až 600 DPI. Většina standardních, levnějších skenerů je v optickém rozlišení 600 x 1200 DPI.

Bezpečné zacházení se skenerem

Na sklo skeneru rozhodně nepatří žádné těžké věci. Sklo by se mohlo nenávratně poškodit.

Některé skenery disponují pojistkou pro zajištění skeneru pro případ cestování. S tímto zajištěním se pohyblivá část s čidlem zajistí do klidové polohy, čímž se sníží riziko možného poškození čidla. Při zapnutí skeneru tuto pojistku vypněte, jinak byste riskovali poškození skeneru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12650 (magazinpodnikani.cz#109)


Přidat komentář