Skartovačky - druhy, výběr

Potřebujete se zbavit nenávratně Vašich dokumentů, aby je nebylo možné již přečíst? Potřebujete zlikvidovat CD disky, kreditní karty? Vsaďte na skartovačku, která se o vše postará. Vybírejte skartovačku podle funkcí i účelu jejího využití.

Typy skartovaček

 • Personální skartovačka
 • Kancelářská skartovačka
 • Centrální skartovačka
 • Firemní skartovačka
 • Velkokapacitní skartovačka
 • Víceúčelová skartovačka

Možnosti řezu skartování

 • Skartovačka umožňující příčný řez skartování
 • Skartovačka umožňující skartování ve tvaru proužku

Pohony skartovaček

 • Skartovačka na ruční pohon
 • Elektrická skartovačka

Příslušenství pro skartovačku

 • Odpadní pytle do skartovacího stroje – různého objemu, dle příslušné skartovačky
 • Olej do skartovacího stroje – výrazně zlepšuje bezporuchovost a dobu životnosti skartovačky
 • Olejové papírky – pro průběžné promazání skartovačky

Popis skartovačky

 • Otvor pro papír
 • Otvor pro kreditní karty – v případě, že jste si zakoupili skartovačku umožňující skartování kreditních karet
 • Otvor pro CD – v případě, že jste si zakoupili skartovačku umožňující skartování CD
 • Ochranný kryt na koncovku hřídele
 • Klika
 • Zásobník na skartované dokumenty, kreditní karty, CD

Na co se zaměřit při výběru skartovacího stroje

 • Typ skartovačky
 • Šíře vstupu
 • Šíře řezu
 • Kapacita skartace
 • Možnost skartace sešívacích sponek
 • Možnost skartace kancelářských sponek
 • Možnost skartace CD disků
 • Možnost skartace kreditních karet
 • Světelná signalizace – při otevřených dvířkách; při vysunutém odpadním koši; při plném odpadním koši
 • Zpětný chod
 • Objem odpadkového koše
 • Funkce automatického vypnutí
 • Tepelná pojistka motoru

Funkce, kterými může skartovačka disponovat

 • REV – v případě, že dojde k zahlcení stroje papírem, použijte jej ke spuštění zpětného chodu a uvolnění neskartovaného materiálu.
 • OFF –funkce vypne skartovač z provozu.
 • Pohotovostní režim stand-by
 • Systém cut-off - automatické zastavení stroje při přetížení
 • Systém energy smart - pro nulovou spotřebu energie ve stavu stand-by. Energy smart ročně ušetří 10 kW el. energie a sníží kontaminaci atmosféry oxidem uhličitým o 65 kg.
 • Systém turbo power ** –** dojde-li k zahlcení skartovačky a uvízlý materiál se nachází mezi fotobuňkami a svítí světelná kontrolka nad spínačem Turbo, je možné použít funkci "turbo power". Stačí pouze zmáčknout tlačítko Turbo a systém navýší výkon skartovačky o 30 %, tím dojde k uvolnění uvízlého materiálu.
 • Systém Safe Sence - automatické zastavení při dotyku rukou v oblasti vstupního otvoru.
 • Funkce sleep-down - zhrzba 2 minuty po posledním vložení papíru dojde k automatickému vypnutí všech nepoužívaných spotřebičů. Po vložení papíru se skartovačka zase automaticky zapne.

Bezpečné zacházení se skartovačkou

 • Skartovačku nevystavujte působení vody nebo vlhka.
 • Při práci se skartovačkou buďte opatrní, abyste do ní náhodou nestrčili prsty, vlasy, visící části oděvu, řetízky aj.
 • Z veškerých dokumentů před skartací odstraňte spony, klipsy, drátky ze sešívaček, mohlo by jinak dojít k poškození nožů u skartovačky.
 • U skartovačů podporujících skartaci CD skartujte najednou vždy jen 1ks média.
 • Jestliže dojde k ucpání a zastavení skartovačky vypněte jej alespoň na 10-15 sekund než spustíte zpětný chod.
 • Řezací nože u skartovačky jsou velmi ostré, buďte opatrní na své prsty, nehty.
 • Nezavěšujte skartovačku na zeď, patří volně postavit na zem.
 • Skartovačku umístěte na pevnou a rovnou plochu.
 • Skartovačku používejte v místnostech, ne venku.
 • Pravidelně skartovací stroj vysypávejte.
 • Vždy skartovačku vypněte do stavu OFF před sejmutím skartovací hlavy z koše.
 • Nepoužívejte skartovačku v mokrých, vlhkých, venkovních prostorách.
 • Skartovačku používejte v suchých prostorech s teplotou od -5°C do 40°C.
 • Skartovačku neinstalujte v blízkosti topných těles nebo jiného zdroje tepla. Větrací otvory musí být volné a je třeba dbát na dodržení vzdálenosti minimálně 5 cm od stěn nebo od nábytku.
 • Skartovačka, napájecí šňůra, zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.
 • V případě, že dojde k poškození napájecí šňůry, zástrčky, skartovačku nepoužívejte.

Než začnete pracovat se skartovačkou

Před připojením zástrčky od skartovačky k elektrické síti se přesvědčte o tom, zda se napěťové a kmitočtové hodnoty elektrické sítě shodují s údaji na typovém štítku.

Jak pracovat se skartovačkou

Papíry, které potřebujete skartovat, vkládejte do skartovačky (do otvoru) po jednom kuse, tak jako CD disky, nebo kreditní karty. Papíry dávejte jen do nejširšího otvoru skartovačky. V případě, že vložíte do skartovačky materiál širší tloušťky a skotačka se zasekne, nepokračujte ve skartaci. Odpojte skartací stroj ze sítě a vyjměte zaseknutý papír, či CD disk, kreditní kartu.

Kreditní karty dávejte pouze do otvoru určeného pro skartaci kreditních karet.

CD disky dávejte pouze do otvoru určeného pro skartaci CD disků.

Do skartovacího stroje nevkládejte větší než přípustné množství skartovaného materiálu, jinak by

mohlo dojít k zablokování zařízení a přetížení mechanických soustav, což by mohlo vést k poškození stroje.

Mezi jednotlivými dobami, kdy skartovací stroj používáte, je zapotřebí, abyste dělali přestávky, po vychladnutí je opět skartovací stroj připraven k použití. Provoz nesmí trvat déle než 2,5 min.

Materiál nevhodný ke skartování

 • Měkký materiál – textilie, fólie, toaletní papír, kuchyňské utěrky
 • Papír se samolepící vrstvou
 • Papír se samolepící tabelační vrstvou
 • Kovové předměty
 • Stuhy
 • Šňůry

Péče o skartovací stroj

V případě, že skartovací stroj disponuje příčným řezem, je zapotřebí, abyste mazali řezné nože po dobu dvaceti minut provozu nebo při zvýšené hlasitosti skartovačky, případně při snížení výkonu skartovačky. Olej aplikujete na nože přes vstupní štěrbinu, přepnete hlavní přepínač do polohy On/Auto, spustíte skartovačku na zhruba tři sekundy přiložením listu papíru před čidlo, papír však neskartujte. Následně přepnete přepínač do polohy Rev, a to opět na dobu třech sekund. Tímto způsobem vystřídáte jednotlivé polohy minimálně 3x.

V případě, že byste řezné nože nepromazávali, mohlo by dojít ke zničení výkonu skartovačky, zvýšení její hlasitosti při skartování, častému přetížení, zablokování papíru a celkovému poškození řezného mechanismu.

K mazání skartovacího stroje používejte výhradně určený olej na skartovací stroj.

Skartovací stroj sami neopravujte ani nerozebírejte. V případě, že se Vám skartovací stroj porouchá, obraťte se na prodejce, od kterého jste stroj pořídili.

Likvidace skartovačky po dosloužení

Skartovačka neobsahuje žádné toxické látky ani žádné nebezpečné látky, z toho důvodu není důvod, aby byl dodržen zvláštní postup při její likvidaci. Jak stroj, tak obal můžete zlikvidovat jako tříděný odpad, kdy plastové a neželezné části skartovačky odevzdáte do sběren, jenž se zabývají zpracováním i likvidací odpadu.

Proč si pořídit skartovačku

 • Skartovačku využijte doma i v práci.
 • Skartovačku oceníte při fyzickém zničení nosičů informací (papír; film z polyesteru s uložením informace v originální velikosti; identifikační katy, čipové karty aj.), které jsou určené pro ničení utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo nižší. Zařízení fyzického ničení nosičů informací je certifikováno Úřadem. Ničení dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků.
 • Skartovačka se postará o to, aby dokumenty, listiny, které jsou citlivé, se nedostaly do nepovolaných rukou

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12641 (magazinpodnikani.cz#96)


Přidat komentář