Kalkulačky do kanceláře - druhy, výběr

Zdálo by se, že kalkulačkám odzvonilo, díky počítačům, multifunkčním mobilním telefonům? Nenechte se však mýlit. V kanceláři jsou nepostradatelné, a pokud pracujete například jako účetní, daňoví poradci, mzdové účetní, rozhodně využijete jejich výhody.

Z jakých kalkulaček můžeme vybírat?

 • Kapesní kalkulačka
 • Stolní kalkulačka s displejem
 • Multifunkční kalkulačka s možností tisku stolní
 • Multifunkční kalkulačka s možností tisku přenosná
 • Vědecká kalkulačka

Na co se zaměřit při výběru kalkulačky?

 • Účel využití kalkulačky
 • Druh kalkulačky
 • Funkce kalkulačky
 • Tlačítka klávesnice
 • Potisk klávesnice
 • Rozměr klávesnice
 • Ergonomické rozložení kláves
 • Počet míst na displeji kalkulačce
 • Zobrazená barva na displeji
 • Výrobce kalkulačky
 • Materiál kalkulačky
 • Tisk – možnost tisku; rychlost tisku; životnost tisku
 • Napájení
 • Baterie
 • Hmotnost kalkulačky
 • Cena kalkulačky
 • Záruční doba
 • Záruční a pozáruční servis

Účel využití kalkulačky

Jakou kalkulačku si vybrat? Váš výběr především zaměřte na to, na jaký účel budete kalkulačku používat. V případě, že Vám bude stačit „jednoduchá“, bez funkcí navíc a očekáváte jen nejjednodušší matematické operace, poté Vám bude stačit jednoduchá kalkulačka. V případě, že ji využijete pro svoji práci jako účetní, mzdová účetní, pokladní aj., určitě oceníte kalkulačku s možností tisku.

Funkce, kterými mohou disponovat kalkulačky

 • Přepočet měny
 • Režim daňových výpočtů
 • Režim obchodních výpočtů – dovolující rychlé určení sazby daně i zisku, a to pomocí tlačítek pro výpočet prodejní ceny, marže, nákupní ceny.
 • Vysokorychlostní tisk
 • Zobrazení času
 • Zobrazení data
 • Ekonomické funkce
 • Finanční funkce
 • Výpočty s konstantou
 • Volič polohy desetinné tečky
 • Zaokrouhlování – nahoru; dolů
 • Počitadlo položek
 • Cyklický posun klávesou
 • Trigonometrické výpočty
 • Úhlová jednotka
 • Transformace souřadnic
 • Faktoriál, kombinace, permutace
 • Komplexní čísla
 • Zlomek
 • Náhodné číslo
 • Procenta
 • Odmocnina
 • Funkce čas / datum
 • Změna znaménka
 • Korekční tlačítko
 • Celkový součet
 • Kontrola výsledku
 • Kalkulace nákladu – prodeje - výnosu
 • Převod z šedesátkové do desítkové soustavy
 • Hyperbolické funkce
 • Statistické výpočty

Statistické funkce kalkulaček

 • Obecná exponenciální regrese
 • Eulerova exponenciální regrese
 • Inverzní regrese
 • Kvadratické regrese
 • Lineární a jiné regrese
 • Logaritmická regrese
 • Mocninná regrese
 • Normální distribuce
 • Standardní odchylka / formace spolu
 • Statistiky jedné proměnné
 • Střední hodnota
 • Korelační koeficient - r
 • Koeficient regresního vzorce - a
 • Koeficient regresního vzorce - b
 • Koeficient vzorce kvadratické regrese – c
 • Suma součinů vzorků – Σxy
 • Suma čtverců vzorků  - Σy2
 • Suma vzorků – Σy
 • Standardní odchylka populace – σy
 • Standardní odchylka vzorků – sy

Vědecké funkce kalkulaček

 • DEG (přeměna: Deg Rad Grad)
 • DEG (úhlová dimense deg, rad, grad)
 • Difereciace, číselná
 • DMS (přeměna: dec šedesátkový - min/sec.)
 • Faktoriál (n!), permutace (nPr), kombinace (nCr)
 • Integrace, numerický
 • Konverze zlomková/desetinná
 • Matice / Řešitel (Newton) / Seznam výpočtů
 • MDF
 • Pi, +/-, EXP
 • sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1
 • sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1
 • Souřadnicové systémy: pravoúhlý, parametrický, polární a sekvenční
 • X2 ,√ ,³√ , ×√ , XY , X·¹ ln, log, ex ,10x

Číselné systémy u kalkulačky

 • Kalkulace: dec, bin, oct, hex, pen
 • Konverze: dec, bin, oct, hex, pen
 • Konverze: dec, bin, oct, hex, pen

Funkce u kalkulaček pracující s maticemi

 • Aug – připojí druhou matici k první jako nové sloupce. První i druhá matice však musí mít stejný počet řádků.
 • Cumul – navrací kumulovanou matici.
 • Det – navrací determinant čtvercové matice
 • Dim – vrací matici s rozměry upravenými podle Vašeho požadavku
 • Fill – vyplní veškeré prvky matice zadanou hodnotou.
 • Identity – navrací matici identity, a to se zadaným počtem řádků i sloupců

Co jsou to vlastně matice? Matice mohou mít rozličné vlastnosti. Kupříkladu čtvercová matice má stejný počet řádků jako sloupců, v případě, že není matice čtvercová, je pak obdélníková. Nulová matice má na všech svých pozicích nuly. Máme ještě matice – jednotkové; schodovité; symetrické aj. Obecně matice je určitá tabulka o x sloupcích a x řádcích. Značení řádků a sloupců však nemusí být pokaždé stejné. Matice také nemusí být jen číselná. Samotné prvky matice se označují za pomocí indexů a místo velkého písmene se využívají malá písmena. První index u matice udává řádek a druhý index pak udává sloupec.

Tlačítka klávesnice kalkulačky

 • Tlačítko s nulami
 • Tlačítko celkového součtu
 • Tlačítko mezisoučtu
 • Tlačítko nevýpočtového čísla
 • Tlačítko posunu

Možnosti kalkulaček

 • Automatické vypnutí
 • Ergonomická klávesnice
 • Displej s fluorescenčním podsvícením
 • Displej směřující nahoru
 • Naklápěcí displej
 • Mnohořádkové zobrazení – umožňuje vyvolání předchozích vzorců i výsledků. Při zaplnění paměti se postupně mažou nejstarší záznamy, aby se mohlo uvolnit místo pro nové záznamy.
 • Držák papíru
 • Kalkulačka s antibakteriální ochranou – znemožňující či omezení růstu bakterií, jenž se mohou jednoduše vytvářet na tlačítkách kalkulačky (stejně, jako například u notebooku apod.).
 • Posuvné přepínače

Vyznejte se v klávesových zkratkách u kalkulaček

 • MS = při zmáčknutí tohoto tlačítka, zapíše kalkulačka do své paměti číslo, které je na displeji. V případě, že je v paměti jiné číslo uložené, bude toto číslo přepsáno novým číslem.
 • M+ = při zmáčknutí tohoto tlačítka, se přičte číslo na displeji k číslu, které jste již do paměti uložili.
 • M- = při zmáčknutí uvedeného tlačítka, se odečte číslo na displeji od čísla, jenž je uloženo v paměti kalkulačce.
 • MR = po zmáčknutí uvedeného tlačítka, vyvoláte na displej uložené číslo z paměti kalkulačky.
 • MC = po zmáčknutí tohoto tlačítka, vymažete uložené číslo v paměti kalkulačky.
 • Kurz = tlačítko, které nastaví kurz pro přepočet určité měny.
 • CZK = provedení konverze na CZK.
 • € = provedení konverze na €.

Zajištění bezpečnosti kalkulačky

Nepoužívejte ani nepokládejte kalkulačku na místa, kde by na ni mohla stříknout voda, nebo jiná kapalina.

Dbejte, aby Vám kalkulačka nespadla a také na ni nepokládejte žádné těžké předměty.

V případě, že** kalkulačka** je napájena bateriemi, neodhazujte je po jejich vybití, do ohně. Máte-li doma malé děti, uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Jak poznáte vhodnou dobu pro výměnu baterií? V případě, že má displej slabý kontrast, a to i po nastavení kontrastu, vyměňte baterii. V případě, že byste nechali vybitou baterii v kalkulačce, mohlo by dojít k poškození kalkulačky z unikajících elektrolytů. Při výměně baterie nebo baterií, používejte výhradně správný typ. Při jejich instalaci otočte baterii na správnou stranu, a to podle značek. V případě, že byste s bateriemi nesprávně, nebo nešetrně manipulovali, mohlo by dojít případně k úniku elektrolytu, či výbuchu. Je to ovšem extrémní případ, ovšem nic se nemá podceňovat.

Kalkulačku nevystavujte extrémnímu horku, například v blízkosti krbu, na palubní desce auta. Také ji nevystavujte nadměrné prašnosti, či vlhkosti.

Péče o kalkulačku

Kalkulačku stačí čistit měkkým suchým hadříkem. Rozhodně nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo navlhčený hadřík, mohli byste kalkulačku nenávratně poškodit, respektive ovlivnit správnost výpočtů u jednotlivých funkcí.

Jak postupovat v případě výměny baterií u kalkulačky

Nejprve kalkulačku vypněte. Následně odšroubujte šroubek/ šroubky, které ukrývají baterie. Kryt zvedněte a baterie vyjměte, a to buď jednoduchým vypáčením nebo za pomocí nějakého ostrého předmětu.

Vložte novou baterii. Dbejte na správné vložení baterií. Poté vraťte na původní místo kryt a zašroubujte šroubky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12701 (magazinpodnikani.cz#183)


Diskuze a zkušenosti

Tomixon | 02.01.2014 05:52
Re: Kalkulačky do kanceláře - druhy, výběr Co má na práci funkce MDF? V současnosti jí mají snad jen SHARP ky. Děkuji.

Tomixon | 02.01.2014 05:58
Re: Kalkulačky do kanceláře - druhy, výběr K čemu slouží funkce MDF? Mají jí snad jen SHARP -ky. Děkuji.


Přidat komentář