Faxy - výběr, druhy

Potřebujete si zakoupit fax domů, do kanceláře? Nevíte, jaké typy faxů v současné době trh nabízí, jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Přinášíme Vám přehled typů faxů, jejich přednosti, funkce. Na Vás pak již bude zvolit model, který Vás zaujme.

Na co se zaměřit při výběru faxu

 • Typ faxu
 • Využití faxu
 • Možnosti faxu
 • Funkce faxu
 • Výrobce faxu
 • Cena faxu
 • Záruční a pozáruční servis

Jaké jsou typy faxů

 • Termotransferové faxy
 • Faxy s inkoustovým tiskem
 • Laserové faxy
 • Multifunkční laserové faxy

Termotransferové faxy

Tento typ faxu pracuje na principu lokálního zahřátí tiskovou hlavou, kde se na daný papír postupně uvolní barva.

 • možnost tisku na běžný kancelářský papír

 • ekonomický tisk

Faxy s inkoustovým tiskem

 • výhodná cena

 • možnost přijímání faxových zpráv v barvě

 • možnost tisku faxových zpráv v barvě

 • dražší provozní náklady

 • častější poruchovost

 • častější údržba

 • možné zaschnutí tonerových náplní, v případě, že fax nevyužíváte delší dobu

Laserové faxy

 • úspora provozních nákladů

 • vysoká rychlost při výtisku

 • tichý chod faxu

 • dlouhá životnost tonerových náplní

 • vyšší pořizovací cena

Multifunkční laserové faxy

Jedná se o přístroj, který v sobě zahrnuje fax, kopírku, tiskárnu a scanner v jednom.

Možnosti faxu

 • Rychlost modemu
 • Funkce kopírování
 • Ukazatel volaných čísel
 • Handsfree
 • Počet záznamů v telefonním seznamu
 • Kapacita zásoby papíru
 • Opakování volby
 • Funkce SMS
 • Telefonní záznamník

Doplňky k faxům

 • Faxový papír – neboli termopapír, zakoupíte o nejrůznějším rozměru.
 • Termotransférové folie pro faxy
 • Termotransférové pásky
 • Inkoustová cartridge do faxu

Jednotlivé části faxu

 • Fax může být sestaven z nejrůznějších částí:
 • Řídící panel
 • Zásobník papíru
 • Kryt zásobníku papíru
 • Podložka pod dokumenty
 • Přihrádka pro přijaté dokumenty
 • Přihrádka pro odeslané dokumenty
 • Sluchátko
 • Jednotka fotoválce
 • Napájecí kabel
 • Kabel telefonní linky

Tlačítka na řídícím panelu u faxu

 • Clear – obnovení, resetování veškerých dříve nastavených funkcí.
 • Resolution – nastavení rozlišení.
 • Kontrast – nastavení kontrastu od světlého, normálního, po tmavého.
 • Stop – zastavení přenosu.
 • Copy – zhotovení kopií, nastavení operací.
 • Stamp – k zapnutí/vypnutí ověřovacího razítka.
 • Klávesy pro jednotlačítkovou volbu čísel
 • Programové klávesy

Jaké má fax funkce

 • Nastavení volby čísla
 • Nastavení hlasitosti monitoru i vyzvánění
 • Nastavení loga firmy.
 • Nastavení znakového ID.
 • Nastavení ID čísla.

Faxové parametry

 • Režim úspory energie
 • Přístupový kód pro veřejnou telefonní síť
 • Příjmový režim
 • Paměť
 • Velikost paměti
 • Razítko při uložení do paměti
 • Tisk záhlaví
 • Formát záhlaví
 • Kontrast
 • Rozlišení
 • Razítko
 • Tisk času příjmu
 • Hlasitost klávesnic
 • Příjmový režim
 • Časovač pro přivolání obsluhy
 • Detekce ticha
 • Formát záznamového papíru
 • Zmenšení při tisku – možnost automatického zmenšení nebo zmenšení v pevně stanoveném poměru.
 • Uspořádání při tisku
 • Čas pro samoúdržbu
 • Poměr zmenšení
 • Zmenšení kopie
 • Heslo pro vyžádaný přenos

Možné příjmové režimy u faxu

 • Telefonní režim – na veškeré příchozí hovory je možné odpovídat přes externí telefon. V případě, že přijmete signál faxového volání, stačí jen stisknout tlačítko start, a to pro ruční příjem dokumentů.
 • Faxový režim – jednotka přijímá dokumenty automaticky. Na veškerá příchozí volání ,a to včetně hlasových hovorů, odpovídá fax.
 • Režim se záznamníkem – kdy záznamník odpovídá na veškerá příchozí volání. Během této doby se monitoruje aktuální situace a v případě, že jde o hlasový hovor, pak záznamník pokračuje ve své činnosti. Jedná-li se o faxové volání, poté jednotka automaticky přepne linku na fax a tím začne ihned přijímat příslušný dokument.
 • Režim automatického přepínání mezi faxem a telefonem – jednotka reaguje na příchozí volání a následně rozliší, pokud se jedná o faxový či hlasový hovor. Jedná-li se o faxový hovor, fax ho automaticky přijme, respektive přijme dokument. Jedná-li se o hlasové volání, pak Vás jednotka upozorní přes reproduktor.

Bezpečné zacházení s faxem

 • Fax nestavte na místo, kde by na něj přímo svítilo slunce.
 • Fax umístěte na rovný povrch.
 • Fax není vhodný instalovat v blízkosti zdroje tepla, jako je například radiátor, krb, klimatizace aj.
 • Je-li vedle faxu ještě jiný přístroj, musí být mezi nimi mezera, alespoň deset centimetrů.
 • U faxu nezakrývejte větrací otvory.
 • Fax neslouží jako odkládací místo nejrůznějších předmětů, talismanů apod.

Jaké dokumenty nelze pro faxování použít

 • Vlhké papíry
 • Papíry pokryté vlhkým inkoustem
 • Papíry pokryté lepidlem
 • Zkroucené papíry
 • Překládané papíry
 • Pokrčené papíry
 • Průklepové papíry
 • Listy z časopisů
 • Letecké papíry
 • Papíry potažené lesklým papírem, folií

Možné problémy s faxem

 • Nefunguje podání dokumentu – překontrolujte, zda je dokument bez sešívacích drátků, sponek, zda není papír mastný, roztržený apod. také překontrolujte, není-li špatně zvolený dokument. Překontrolujte, zda jste dokument správně založili.
 • Vzpříčení papíru – v případě, že dojde ke vzpříčení dokumentu, ukáže se Vám hláška na displeji.
 • Přenesený dokument je bez potisku – překontrolujte kvalitu originálu, v případě, že je v pořádku, nejedná se o chybu faxu Vašeho, ale o chybu u příjemce dokumentu. Také ještě překontrolujte, že je dokument založen správným způsobem (lícem nahoru, či dolů – liší se u jednotlivých faxů).
 • Záznamový papír se neposouvá do faxu – zkontrolujte, je-li papír v zásobníku.
 • Záznamový papír se po tisku již nevysune – překontrolujte, zda nedošlo k zablokování papíru uvnitř faxu.
 • Vzpříčení záznamového papíru – dojde-li ke vzpříčení záznamového papíru během příjmu, objeví se –Vám příslušná hláška na displeji faxu.
 • Automatické zmenšení dokumentu nefunguje – překontrolujte, zda je nastaveno zmenšení při tisku.
 • Roztřepaný tisk – překontrolujte, že užíváte správný typ papíru pro nejvyšší možnou kvalitu tisku. Také zkuste otočit záznamový papír na opačnou stranu.
 • Bledý tisk – může docházet v tonerové kazetě toner. Stačí tedy jen vyměnit tonerovou kazetu.
 • Nezřetelný tisk – zkuste zvolit jiný typ papíru, abyste dosáhli co nejlepší možné kvality.
 • Chybí oznamovací tón – prověřte telefonní linku a také překontrolujte připojení telefonní linky.
 • Chybí automatická odezva – překontrolujte nastavení příjmového režimu i připojení telefonní linky.

Jaké informační kódy může fax na displeji zobrazovat

 • Chyba při vyžádaném přenosu
 • Během příjmu se objevila chyba v komunikaci
 • Přerušení telefonní linka
 • Během přenosu došlo ke komunikační chybě
 • Došlo k výpadku proudu
 • Během ukládání dokumentu do paměti pro přenos došlo k přeplnění paměti
 • Chybí záznamový papír
 • Záznamový papír se zablokoval
 • Kryt podavače je otevřen
 • Dochází toner
 • Došel toner

Faxový slovníček

 • Modem – zařízení, jenž konvertuje signály z faxu na signály, které jsou přenášené telefonními linkami.
 • Přenos na více stanic – možnost rozesílání stejné sady dokumentů na naprogramovaný počet míst.
 • Odložený přenos – možnost odeslání dokumentů na další stanice, a to v pozdějším čase.
 • Přenos z paměti – dokumenty, jenž jsou před připojením na telefonní linku pro příslušný přenos uloženy do paměti.
 • Přístupový kód – jedná se o čtyřmístný programovatelný kód, jenž zabraňuje neoprávněné práci s faxovým přístrojem.
 • Úsporný režim – je možné zvolit časový úsek, kde se ve stavu nečinnosti faxu, vypne zapékací jednotka, jenž je zahřátá na vysokou teplotu.
 • Zmenšení tisku v pevném poměru – jedná se o metodu, jenž umožňuje určit jeden redukční poměr pro veškeré příchozí dokumenty.
 • Znakové ID – programované kódové jméno vlastníka, jenž identifikuje příslušný faxový stroj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12695 (magazinpodnikani.cz#175)


Přidat komentář