Výuka řidičského oprávnění všech skupin - České Budějovice

Pravděpodobně většina dospívajících mladých lidí se těší, až dosáhne plnoletosti a bude moct řídit nějaké vozidlo či motorku. Aby si svůj sen splnili, musí však nejdříve prostřednictvím autoškoly získat potřebné řidičské oprávnění.

Asi každý dospívající člověk se těší, až dosáhne plnoletosti a bude moct řídit nějaké auto. K tomu, aby takové vozidlo mohl řídit, je nutné nejdříve získat příslušné řidičské oprávnění. Řidičské oprávnění lze získat po absolvování autoškoly a splněním závěrečných zkoušek. V současné době je na výběr z mnoha různých autoškol, které se od sebe mohou lišit kvalitou výuky, podmínkami pro výuku, apod. Právě kvalita výuky v autoškole je důležitým předpokladem pro získání dostatečných řidičských schopností a návyků, které jsou nezbytné pro budoucí řízení vozidla i po úspěšném splnění závěrečných zkoušek. Z výše uvedeného je patrné, že výběru té nejvhodnější autoškoly je nutné věnovat dostatečnou pozornost.

auto

Jak se do autoškoly přihlásit

Jestliže jste se rozhodli, že si chcete tzv. udělat řidičský průkaz, je nejprve nutné vyplnit přihlášku do vámi vybrané autoškoly. Po tomto je nezbytné absolvovat návštěvu u praktického lékaře, který vám vystaví potvrzení a vaší zdravotní způsobilosti. Většinu potřebných formulářů naleznete mimo jiné i na internetových stránkách autoškol. Pokud jste se tedy do autoškoly přihlásili a máte splněné veškeré náležitosti, budete patrně zařazeni do nejbližšího kurzu dané autoškoly. Některé autoškoly nabízejí také možnost přihlášení do kurzu on-line, kdy vše můžete podat z pohodlí vašeho domu. O tom, jak kurzy často probíhají, záleží na dané konkrétní autoškole, může to být například cca co 14 dní, apod.

Jak probíhá výuka v autoškole České Budějovice

V současné době probíhá** výcvik pro osobní vozidla v autoškole** přibližně 6 týdnů, jehož součástí je jak praktická část, tak i teoretická. Teoretická část probíhá v příslušných učebnách, kde se probírají veškeré informace k pravidlům na pozemních komunikacích, dále zdravotní příprava zaměřená na poskytnutí první pomoci a informace o konstrukci silničních vozidel. Praktická část, na kterou by měl být kladen velký důraz, se domlouvá individuálně, přičemž musí být odježděn určitý počet hodin. Praktická část většinou začíná na speciálním cvičišti, kde se žák začíná učit opravdové základy ovládání vozidla, jako je rozjíždění, jízda mezi kužely, couvání, parkování, apod. Jakmile je začínající řidič připraven, přesune se praktická část do opravdového provozu ve městě i okolí. Termíny jízd se domlouvají dopředu, podle potřeby. Vozidla, v kterých praktická část probíhá, by měla být modernější ve vynikajícím technickém stavu. Výuka v autoškole je zakončena závěrečnou zkouškou a následným získáním řidičského oprávnění.

Jaké jsou skupiny řidičského oprávnění v autoškole České Budějovice

Asi nejžádanější skupinou řidičského oprávnění je skupina B, která opravňuje k** řízení osobního motorového vozidla** do hmotnosti 3500 kg s max. 8 místy k sezení. Další skupinou je B1, která umožňuje řídit tříkolová a čtyřkolová vozidla, s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší jak 45 km/h, nebo taková, která jsou poháněna spalovacím motorem o objemu převyšující 50 cm3. Další velice žádanou skupinou, zvláště u mladých mužů, je skupina A, díky které je možné řídit motorku. Skupina AM umožňuje řídit motocykl s konstrukční rychlostí max. 45 km/h.

Pokud chcete řídit motocykl do obsahu 125 ccm nebo do výkonu 11 kW, je nutné být držitelem oprávnění A1. Skupina A umožňuje jeho držiteli řídit motocykl do výkonu 25 kW nebo o výkonu, který je větší než 25 kW. Pro nákladní vozidla, která váží více než 3500 kg, ale ne více jak 7500 kg, je nutné vlastnit oprávnění skupiny C1. Pokud chcete řídit těžší vozidla je potřeba získat oprávnění skupiny C.

skupina C

Další skupina je D, díky které je možné řídit autobus s více jak 16 místy k sezení. Autobus, který má více jak 8 míst k sezení, avšak ne více jak 16 míst, mimo místa řidiče, může řídit držitel oprávnění D1. Jedna z dalších skupin je označena písmenem T a umožňuje řídit traktor, či jiný pracovní stroj, ke kterému může být připojeno přípojné vozidlo. Speciální oprávnění musí mít řidiči, kteří řídí kamion s velkým přívěsem nebo návěsem, apod.

Kondiční jízdy v autoškole České Budějovice

Kondiční jízdy, které jsou většinou autoškol nabízeny, jsou určeny pro ty držitele** řidičského průkazu**, kteří si nejsou jisti svými řidičskými schopnostmi, nemají potřebné zkušenosti, nebo mnoho let vozidlo neřídili. Právě pro ty, kdo mají z řízení vozidla obavu a z nějakého důvodu řídit vozidlo musí, například kvůli práci, apod., je tahle služba určena. Na kondičních jízdách je možné se individuálně s autoškolou domluvit, a jakmile získáte v řízení jistotu, můžete s nimi kdykoliv přestat. Na rozsahu kondičních jízd bude záležet jen na vás, dle vašich osobních pocitů. Podmínkou pro absolvování kondičních jízd je držení potřebného řidičského oprávnění. Kondiční jízdy jsou nejčastěji nabízené pro řízení osobního vozidla, ale je možné si u dobrých autoškol domluvit i jiné dopravní prostředky. Samotná lekce kondiční jízdy trvá většinou 45 minut, avšak i zde se neindividuálně domluvit, přičemž vám dobrá autoškola zcela jistě vyjde vstříc. S instruktorem, provádějícím kondiční jízdy, je možné se také domluvit na místě a času, kde bude kondiční jízda prováděna. Můžete tak jezdit spíše ve městě, na dálnici, ve večerních hodinách, v provozu s nejvyšší hustotou, apod.

Kolik autoškola České Budějovice stojí

Ceny nabízených služeb se mohou autoškolu od autoškoly poměrně dost lišit. V současné době lze říci, že** kompletní kurz** pro získání řidičského oprávnění skupiny B stojí přibližně 8 až 11 tisíc korun. Je možné najít autoškolu levnější, avšak i dražší, přičemž určitou roli může hrát kvalita služeb, zda je autoškola v hlavním městě nebo někde v malém městečku, apod. Při výběru autoškoly je dobré se předem zeptat, zda je nabízená cena konečná, anebo se musí k ní ještě něco započítat. Některé ceny autoškol mohou znít lákavě, ale konečná cena může být zcela odlišná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14027 (magazinpodnikani.cz#3004)


Diskuze a zkušenosti

Patrik | 06.03.2016 11:49
A můžu si uvas udělat řidičák na autobus


Přidat komentář