Multiplikátory pro rybaření

Multiplikátory pro rybaření jsou poněkud odlišné navijáky, které běžně rybáři v České republice nepoužívají. Ve světě však patří do běžné výbavy každého rybáře. U nás se hodí například pro lov sumců.

Multiplikátory pro rybaření jsou vlastně rybářské navijáky, které mají odlišný způsob navíjení. Jsou ideální zejména pro mořský rybolov a to i v těch nejextrémnějších podmínkách. Běžně se používají k lovu ryb ve Skandinávii nebo v USA.

Rozdíl mezi multiplikátorem a klasickým navijákem

Vidíte ho hned na první pohled. Klasický naviják je umístěn běžně pod prutem, kdežto multiplikátor nad prutem. Liší se zejména konstrukcí. Naviják má buben s navinutými stovkami metrů silné pletenky, kdežto multiplikátor připomíná lehký kompaktní strojek z hliníku, nerezové oceli a moderních částí vyráběný s hodinářskou přesností.

Co je tedy multiplikátor?

Multiplikátor je, jak je zmíněno výše, umě provedený naviják. Ten je složen z cívky uložené na dvou ložiscích v pevném pouzdře. Osa této cívky je namířena kolmo k ose prutu. Je poháněna ze dvou stran. Z jedné stany, je poháněna jednoduchým čelním převodem od kličky a z druhé strany je převod řadiče vlasce. Při lovu ryb jezdí řadič před cívkou zleva doprava a zpět a tak zajišťuje správné křížení vlasce, aniž by došlo k prořezávání horních vrstev dospodu. Multiplikátormá tři brzdy a páčku nebo tlačítko, které slouží l uvolnění cívky při nahazování. Víc toho na multiplikátoru nenajdete. A právě v této jednoduchosti je jeho síla i krása lovu velkých ryb.

Typy multiplikátorů

Multiplikátorů je několik druhů. Největší se používají k lovu velkých mořských ryb. U nás je v nabídce prodejců nenajdete. Jejich použití i složení odpovídá potřebám mořského rybolovu. Pak jsou tu multiplikátory pro běžný lov a multiplikátory elektrické.

Jak multiplikátor funguje?

Základem je pevný rám a cívka. Pak je tu zmiňovaný řadič. Právě tyto části zajišťují velmi přesné navíjení. To je možné ještě podle potřeby přepínat. Přepínání zajišťuje snížení či zvýšení rychlosti navíjení. Ta se liší podle velikosti, rychlosti a síly lovené ryby. Možná trochu problémem je u multiplikátorů nahazování. To je opravdu odlišné. Pokud se loví z lodě, pak se nástrahy spouští a pokud se loví ze břehu, nástrahy se na zvolené místo vyváží například na loďce. Pro vyvážení jsou multiplikátory vybaveny počítadlem metrů vlasce. Tak se snadno pozná vzdálenost nahozeného místa.

Elektrický multiplikátor

Jde o nejmodernější multiplikátor na trhu vůbec. Je určený pro lov na moři. Ten, kdo ho vyzkoušel, by jiný již nepoužil. Výhodný je zejména u nahazování do velkých hloubek. Důvodem, proč byl tento multiplikátor vyvinut, byla velikost nástrahy a problémy s jejím vytahováním. S elektrickým multiplikátorem to jde samo. K dalším možnostem elektrického multiplikátoru patří jeho kombinace s echolotem. To umožňuje lovit i ve velmi hlubokých vodách a zároveň být vždy informován, v jakém hloubce se nástraha nachází.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14231 (magazinpodnikani.cz#3208)


Přidat komentář