Zprostředkování veškerého pojištění - Přerov a okolí

Pojištění nabízí možnost omezení různých rizik, které nás v našem životě potkají. Pojistit se můžete jako soukromá osoba i jako podnikatel. Pojištění je možné sjednat pro děti i pro dospělé. Jeho výběr odpovídá možnosti rizik.

Pojištění má minimalizovat rizika a škody, které hrozí v běžném životě. Aby byla minimalizace opravdu účinná, tak je nutné sjednat pojištění, které bude šité na míru klienta. Pak bude ochráněn před nečekanými vysokými výdaji i před finančními problémy v dlouhodobé nemoci. Pojištění však nechrání jen v běžném životě. Důležitou roli hraje i v životě podnikatele. Zde je nutné volit pojištění tak, aby ochránilo podnikatele, jeho majetek i zaměstnance. Přitom není vhodné zbytečně pojištění přeplácet, ale ani podhodnotit. Cena za pojištění by měla odpovídat zajištění při možné pojistné události.

Jak se v pojištění vyznat?

Vybrat si nejvhodnější pojistný produkt nebo pojišťovací společnost není vůbec jednoduché. Současný trh je přesycen nabídkou pojištění, které však není vždy výhodné a jehož podmínky i řešení pojistných událostí je rozdílné. Nicméně pojistit je možné prakticky cokoli. Problémem však je vybrat správnou výši pojistného i dlouhodobě stabilní pojišťovací společnost. S výběrem se můžete potýkat sami, nebo se můžete obrátit na nezávislého pojišťovacího poradce.

Kdo je nezávislý pojišťovací poradce?

Jde o odborníka, který má přehled a zná nabídku pojišťovacích společností. Na základě toho dokáže vyhodnotit podle vašich požadavků nejvhodnější pojistný produkt i pojišťovací ústav. Přitom vybraná smlouva nebude výhodná pro pojišťovnu, ale zohlední především klienta. Nezávislý pojišťovací poradce často vyhodnotí více smluv a pak vám ukáže jejich klady i zápory. Vy máte možnost vybrat si pro vás tu, která vám bude vyhovovat, nebo tu, kterou vám doporučí sám poradce jako nejvýhodnější z dlouhodobého hlediska.

Životní pojištění, typy životního pojištění

Existuje ve více variantách. V základní podobě má chránit před následky, které by ohrožovaly rodinu nebo blízké osoby, v případě, že by pojištěná osoba zemřela. Životní pojištění může být pouhým pojištěním, ale může sloužit i k zhodnocení peněz. To pokud je sjednáno jako spořící nebo v investiční podobě. Jednou ze složek životního pojištění může být i pojištění rizikové. Typ životního pojištění je nutné volit na míru. Ne každé je vhodné pro každého. S výběrem samozřejmě poradí odborný pojišťovací poradce, který životní pojištění doporučí až po zhodnocení vaší konkrétní situace.

Kdo sjednává životní pojištění?

Většinou ten, kdo je živitelem rodiny. Jde o to, že životní pojištění má zajistit ty, jež úmrtím pojištěné osoby přijdou o značnou část příjmů. Pojištění by jim mělo zajistit alespoň po určitou dobu dostatek financí. Sjednání životního pojištění vyžadují i některé úvěrové a hypoteční společnosti, které takto nechají pojištění napsat na společnost jako záruku, že úvěr bude splacen i po smrti klienta. I tato varianta je prospěšná. Dluh pak není v případě úmrtí na rodině, ale je splacen právě pojistkou.

Jak uzavřít životní pojištění?

Uzavřít životní pojištění není až tak lehké. Pojišťovna si své klienty v tomto případě pečlivě vybírá. Vybírá je podle zdravotních rizik, které je nutné uvést a také podle věku.Tak se snaží minimalizovat riziko výplaty pojištění. Pojišťovna dokonce může návrh pojišťovací smlouvy odmítnout. Děje se tak v případě příliš vysokého věku, nebo pokud například klient prodělal infarkt, nebo jinou nemoc, která je riziková. Nejvhodnější doba pro řešení životního pojištění je právě tehdy, kdy je člověk mladý, zdravý a tedy pro pojišťovnu bez rizik. Pokud tedy bude vaše životní pojištění uzavřeno, pak budete měsíčně nebo ročně platit vypočítanou částku, která bude vypočítána podle vašeho věku a výše pojistné částky a pak délky smlouvy.** Uzavřít životní pojištění** je vždy lépe s odborným pojišťovacím poradcem. Ten vám nabídne i další možnosti a tak budete zajištěni po všech stránkách.

Zdravotní pojištění, ochrana v případě nemoci

Jde o pojištění, které vás ochrání v případě nemoci. I toto pojištění existuje v řadě variant. A i zde je lépe nechat výběr na pojišťovacím poradci. Důvodem je, že existují produkty, které vás ochrání komplexně a nabídnout vám je může jen váš pojišťovací poradce. Jde o pojistné programy, správně komplexní životní programy, které mohou pokrýt potřeby celé rodiny, tedy zdravotní rizika dospělých i dětí, a dokonce umí i vytvářet krátkodobou rezervu, a také dlouhodobě investovat volné finanční prostředky.

Co můžete u zdravotního pojištění pojistit?

Pojistit si můžete různé situace, které mohou ohrozit vaše zdraví, nebo dokonce život. Můžete sjednat úrazové pojištění s denním odškodným, pojištění pracovní neschopnosti, pojištění pobytu v nemocnici, pojištění vážných chorob a pojištění invalidity. Součástí zdravotního pojištění může být i pojištění pro případ smrti.

Co vám přinese zdravotní pojištění?

Určitě jistotu. Jistotu, že pokud onemocníte, tak budete alespoň částečně zajištěni. Dnešní doba není nakloněna lidem, kteří se dostanou do problémů. Proto je důležité myslet na dobu nemoci včas a zajistit sebe i celou svou rodinu. Zdravotní pojištění tak zajistí vás i vaše blízké v případě onemocnění, pokryje běžné náklady v době pracovní neschopnosti, takže rodinný rozpočet není až tak zatěžován. A co je důležité, při sjednání pojištění u nezávislého pojišťovacího poradce se stanete jeho klienty, a tak můžete pojištění upravovat během celého svého života.

Pojištění drobných podnikatelů, středních a velkých subjektů

Nejen soukromé pojištění je zapotřebí. Podnikatelé potřebují pojištění také. A nejen pro zajištění sebe a své rodiny, ale i pro zajištění firmy a zaměstnanců. Velkou výhodou pojištění pro podnikatele je jeho** variabilnost**. To znamená, že je možné ho nastavit podle velikosti firmy, způsobu podnikání, zaměstnanců, zkrátka podle individuálních potřeb podnikatele. Pojištění s vámi sestaví a sjedná** nezávislý pojišťovací poradce**, který podle vašich informací nabídne vhodný produkt, aby pokryl, vše od pojištění rozmanitých škod, majetku, krádeže, provozu až po pojištění odpovědnosti.

Daňové úlevy pro zaměstnavatele

Jde vlastně o odpočitatelné položky z daní. Zákon umožňuje zaměstnavatelům, že po splnění podmínek je možné odečíst si slevu na daních, a to až 30 000 korun za každého zaměstnance, v případě, že splní dané podmínky. Jde o formu příspěvku na penzijní připojištění a komplexní životní program, která však není žádným dodatečným nákladem pro zaměstnavatele. Přesto představuje poměrně výhodný nástroj, který pomáhá zaměstnavateli snížit daňový základ, zvýšit motivaci zaměstnanců a zároveň zaměstnance nadstandardně odměnit. S aplikací daňových úlev pro zaměstnavatele vám poradí pojišťovací poradce, který vám také přednese celou problematiku. Vzhledem k výhodám jistě stojí zato se na něho obrátit a získat další informace.

Důchodová reforma, pilíře důchodového systému

Kolem důchodové reformy je plno otazníků. Zkuste se zeptat Vašich známých, ne na to, co si myslí o důchodové reformě, ale jak jsou na ni připraveni. Zkuste se jich také zeptat, jak jsou o důchodové reformě informováni, co jim říkají pilíře důchodového systému. Nejspíš Vás jejich odpovědi překvapí. Každý totiž může čerpat z jiných zdrojů, které nemusí vždy pocházet od fundovaných odborníků. Spolehnout se pak na zmatečné informace, uchlácholit se jimi, může být pro nás samotné i členy naší rodiny, značně riskantní. Zajištění se na dobu, kdy již nebudeme výdělečně činní, abychom žili ve slušném standardu, a nestrádali, však není otázkou risku. Naopak by se mělo jednat o jistotu. Kdo z nás by chtěl, aby jeho životní úroveň rapidně klesla, přestože jsme dlouhé roky tvrdě pracovali? Nemusí tomu tak být, pokud se obrátíte na skutečné odborníky, kteří Vás** důchodovou reformou** provedou, a nabídnou Vám to nejlepší řešení přímo na míru.

Důchodové zabezpečení, spoření na penzi

Možná, že si v současné době spoříte na penzi, a tak Vás informace o důchodové reformě, kterých je v tisku plno, nechávají klidnými. Jenže to, že jste si případně před lety založili například penzijní připojištění na určitou částku, Vám ještě nemusí v dostatečné míře pokrýt Vaše potřeby v seniorském věku. Na specialisty ohledně důchodového zabezpečení je vhodné se obrátit i v případě, že máte již uzavřenou takovouto smlouvu. Řada smluv týkajících se Vašich financí, by měla flexibilně korespondovat s Vaší momentální finanční situací, ale také s inflací apod. Smlouva uzavřená před deseti, dvaceti či více lety Vám může nabídnout i více, než je tomu nyní, pokud bude ovšem patřičně upravena. Specialista na důchodovou reformu není „pojišťovákem“, s kterým jste se možná setkali, a kterému jde jen o uzavření produktu za každou cenu, nehledě na skutečné potřeby klienta. Specialista si Vaši stávající smlouvu pečlivě prostuduje, a shledá-li prostor pro větší finanční jistotu, navrhne Vám konkrétní řešení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14071 (magazinpodnikani.cz#3048)


Přidat komentář