Zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd - Karlovy Vary a okolí

Pokud se neorientujete v oblasti účetnictví, musíte najít firmu, která tyto úkony obstará. Její služby mohou být rozličné. Příslušná firma nebo účetní či daňový poradce vám může pomoci nejen s vedením účetnictví nebo vás může zastupovat na úřadech.

Účetnictví je nepostradatelné nejen pro firmy a podnikatele, ale i běžný občan může služby účetních využít. Mezi základní služby účetnictví patří dokumentační, informační a kontrolní. Dokumentační a informační služby zaznamenávají  sběr ekonomických informací, jejich sdělování a hodnocení. Výsledkem je zjištění o stavu majetku a financí a analýza stavu podnikání. V České republice se účetnictví řídí zákonem č. 563/1991 Sb. Vzhledem k tomu, že účetnictví je velmi náročné, měli byste se rozhodnout pro účetní firmu. Tito profesionálové nabízejí účetnictví, daňovou evidenci, mzdové účetnictví, vypracování daňových přiznání a zpracování dalších daní, zastoupení na úřadech, pravidelné kontroly, také pro různé organizace jako jsou např. bytová družstva mohou profesionálové zpracovat účetní úkony.

Daňová evidence Karlovy Vary a okolí

Dříve se daňová evidence nazývala jednoduchým účetnictvím. Tyto služby mohou využívat osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a dosahují příjmu z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. V daňové evidenci se vedou knihy a deníky. Službu využívají spíše drobnější podnikatelé, pro větší firmy se aplikuje účetnictví.

Účetnictví Karlovy Vary a okolí

Pojem, který se vztahuje na celou sféru těchto služeb se dnes využívá pro oblast, která se dříve označovala jako podvojné účetnictví. Týká se fyzických osob, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, právnických osob (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti). Také jde o komanditní společnosti, neziskové organizace, bytová družstva nebo společenství vlastníků bytů. Základem účetnictví je přehled majetku daného podnikatelského subjektu, kdy se kontrolují příjmy a výdaje, složky majetku, pohledávky, závazky a další oblasti. Nejen vedení účetnictví je ovšem úkolem pro účetní. Vztahují se k němu i další služby, které jako podnikatel uvítáte. Nedílnou součástí je i vedení mzdové agendy.

Vedení mzdové agendy Karlovy Vary a okolí

Pokud máte zaměstnance, musíte vést mzdovou agendu. V této oblasti je nutný výpočet mezd, odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, výplaty na účty zaměstnanců, přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí, zpracování evidenčních listů v případě důchodového zabezpečení, zpracování přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny, následné vyúčtování a odvod daní. Co se týká zaměstnanců, tak vedení mzdové agendy zahrnuje výpočet čisté a hrubé mzdy a odečtení zdravotního a sociálního pojištění. Mzdová účetní musí také nahlásit každého nového zaměstnance právě Správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud nejsou placeny za tyto osoby příslušné poplatky, bude to pojišťovna vymáhat na dané fyzické osobě.

Zastoupení na úřadech Karlovy Vary a okolí

Zastoupení na úřadech v účetních záležitostech je velice pohodlné. Vzniká na základě plné právní moci dotyčného podnikatele. Ten nemusí ztrácet čas s různým vyřizováním záležitostí, kterým mnohdy ani nerozumí a účetního by musel mít stejně při ruce. Zastupování se odehrává ve všech záležitostech před různými úřady (finanční, správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou či jiné úřady).

Účetnictví a daňová evidence – služby Karlovy Vary a okolí

Účetní nebo daňový poradce může být zaměstnancem vaší firmy nebo lze oslovit externího specialistu. Pokud máte velkou firmu, je lepší mít interního zaměstnance, protože jej máte neustále při ruce. Vyplatí se vám to, pokud je úkonů hodně a vy platíte paušální mzdu. Jestli ale potřebujete specialistu v této oblasti nárazově, oslovte raději externistu. Jemu se platí spíše za jednotlivé úkony nebo čas, který stráví s danou prací.

Účetní - dovednosti Karlovy Vary a okolí

Rozsah činností, kterými disponuje účetní, mnoho. Účetní musí mít hluboké znalosti a vědomosti z celé účetní sféry. Účetní musí ovládat zásady daňové evidence a účetnictví, prvky účetního systému, transakce mezd, provádět rozvahu a výsledovku, vést účetní knihy (např. peněžní deník, hlavní kniha), dále zpracovává postup jednotlivých účetních činností, organizuje účetní soustavu, hledá výnosy a příjmy, sleduje náklady a výdaje, monitoruje účet zisků a ztrát, rozdělení zásob, oceňuje zásoby, účtuje, a sleduje majetek, čímž provádí přehledy o něm či odpisy. Také nesmí chybět vypracování daňového přiznání nebo jiné účetní úkony. O co větší firmu jde, tím je těchto činností více. Profese účetního není jednoduchá, a ne každý ji zvládá. Rozdíl je, když dané úkony provádí řadový účetní nebo již účetní specialista. Pro vás je samozřejmě lepší kvalifikovaný odborník, což je sice dražší záležitost, ale lépe připlatit profesionálovi než posléze vydat nemalé finance za chyby neprofesionála. Jedná se o vaše finance a vaši firmu. A z hlediska účetnictví stát žádné chyby rozhodně neodpouští, naopak je trestá pokutami. Ať se nám to líbí nebo ne, zákony musíme respektovat. Pokud finanční úřad při kontrole najde chybu, i menší nesrovnalost, ať zapříčiněnou ze strany podnikatele nebo jeho účetního, pokutu bude požadovat po podnikateli. S nesrovnalostmi je spojené ještě jedno nepříjemné zjištění. Pokud u vás úřad najde chybu, může se na vás i pro příště ve větší míře zaměřit, než na firmy, u kterých nebylo nalezeno žádné pochybení. Tomu se raději vyhněte, protože je snadné vzhledem k neustálým změnám spadnout do potíží velmi snadno.

Legislativa pro vedení účetnictví Karlovy Vary a okolí

Pokud někdo vykonává profesi účetního, musí se orientovat v příslušné legislativě. Základními právními normami pro tento obor jsou zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů či vyhlášky Ministerstva financí ČR. Existují i další nařízení, jako jsou zákoník práce, obchodní zákoník, zákon o cenných papírech, pojišťovací zákony a jiné oblasti. Pro laika je tato sféra složitá a je třeba, aby měl po ruce odborníka, který mu zajistí, aby jeho podnikání bylo transparentní a bezchybné. Co se týká nařízení z hlediska vedení účetnictví, mohou si různé firmy vytvořit interní směrnice. Proč toto neurčuje zákon? Každá firma působí v jiné oblasti, za odlišných podmínek, a i vedení účetnictví může být jiné. Jinak se pracuje se stavební firmou, jinak se účtuje v nakladatelství. Týká se to i personalistiky a jiných záležitostí.

Nemáte-li vy svého účetního, oslovte proto externí firmu, která se vám postará o vaše podnikání. Pokud se obrátíte na účetního specialistu, nabídne vám vedení daňové evidence v různých programech a záleží na vás, jakému programu dáte přednost. Programy se liší převážně uživatelským prostředím a výčtem a vizuálem různých předdefinovaných tiskových sestav. Účetnictví je nezbytné pro chod každé firmy. Průběh a stav vašeho podnikání slouží nejen úřadům, ale i vám, abyste měli přehled o stavu vaší činnosti. Hospodaření můžete sledovat znát během celého roku a výsledky vám napoví, na kterou oblast se změřit, aby vám podnikání vynášelo a ne vás dostávalo do dluhů. Pokud se nevyznáte v účetní oblasti, přítomnost profesionála je nutností. Zachrání vás před pokutami a jiným jednáním, které by vás zbytečně stálo mnoho peněz.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32650 (ck#653)


Přidat komentář