Zpracování účetnictví a daňové evidence Žatec a okolí

Podnikáte? Pak musíte vést účetnictví. Jeho podoba vyplývá ze zákona. Samotný výběr typu účetní metody i účtování je lépe svěřit profesionální účetní firmě. Vyplatí se to i z hlediska odvodu daní, kde takto můžete ušetřit nemalé výdaje.

Každý, kdo podniká, musí vést účetnictví. Rozdíl je jen v tom, jak. Pro drobné podnikatele je tu daňová evidence. Pro firmy pak účetnictví, které může být vedeno v několika podobách, a pro ty, jež mají zaměstnance, je to mzdové účetnictví, které doplní** účetnictví firmy**.

Daňové poradenství Žatec a okolí

K základům daňového poradenství patří komplexní služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, řešení daňové problematiky včetně zpracování daňových hledisek, analýz i daňové optimalizace, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní a také následné zastupování před finančními úřady. Daňové poradenství se může týkat nejen tuzemských daní, ale i daní v mezinárodním měřítku. Nejčastěji daní v rámci Evropské unie. Daňové poradenství umí také zpracovat finanční plány, a to až po kompletní správu daňových záležitostí včetně generálního zastupování před správcem daně.

Jak vybrat účetní metodu?

Výběr účetnictví vyplývá ze zákona o účetnictví. Ten říká, jak a kdo musí účtovat a prokazovat účetnictví. Přitom výběr účetních metod se odvíjí od velikosti firmy i jejího obratu a od toho zda má či nemá zaměstnance. Zákon umožňuje výběr i vyššího stupně účtování, pokud podnikatel uzná, že je tento pro něho lepší. Stejně tak umožňuje účtování ve zjednodušené formě. Pravdou ovšem je, že současné účetnictví celkově a všechny jeho způsoby jsou nejen náročné, ale především velmi často novelizované a upravované. A to je také důvod, proč má řada podnikatelů a firem problémy s kontrolami státních úřadů i daňovým přiznáním. Pokud si vedou tito podnikatelé účetnictví samy, nezbývá někdy, než svěřit jeho rekonstrukci účetní firmě. Ta najde chyby a podnikateli zajistí, že nedostane žádnou další pokutu. Lépe je vždy problémům předcházet. Kdo se chce své podnikatelské činnosti věnovat naplno, ten svěří své účetnictví do rukou odborníků. Získá tak klid pro své podnikání, perfektně a bez chyb zpracované účetnictví, přehled o hospodaření a upozornění na možné investice a výborně zpracované daňové přiznání, včetně vyplývajících úspor.

Zpracování účetnictví Žatec a okolí

Komplexní zpracování účetnictví je samozřejmě výhodné. Ne pro každého však nejvhodnější. Velmi důležité je tedy správně zvolit a nastavit nejen účetní metody, ale i účetní služby. Pro OSVČ, které nepodnikají podle živnostenského zákona, je nejvhodnější využití paušálních výdajů. Ovšem ne vždy. Vhodné je jen pro podnikatele s malým příjmem a s nízkými nebo téměř žádnými náklady. Pro všechny ostatní je lépe zvolit daňovou evidenci, případně i účetnictví v potřebném  rozsahu. Pro** živnostníky** je vhodná a i povinná daňová evidence. U těch, kdo má větší příjmy a zaměstnance je někdy vhodnější účetnictví na míru. Velké firmy a další podnikatelé pak vedou vždy účetnictví, které však může být v různé podobě. Správné nastavení účetních metod je klíčové pro správně vedené účetnictví i pro dosažení nejvyššího možného zisku. Zároveň vám pomůže i s tím, jak celé podnikání úspěšně vést na základě** analyzací a vyhodnocování**, což samozřejmě patří do služeb každé profesionální účetní firmy.

Daňová evidence Žatec a okolí

Mnoho lidí se pamatuje daňovou evidenci pod starším názvem, jednoduché účetnictví. Daňovou evidenci vedou všichni drobní podnikatelé a OSVČ, kteří nejsou zapsány obchodním rejstříku a jejichž příjmy jsou nižší než 25 miliónů korun za předcházející období. Vést ji pak mohou i ti, kdo si ji zvolí, jako vyšší formu účtování, než jim stanovuje zákon. Jde zejména o umělecká řemesla a svobodná povolání, provozovaná na základě autorského zákona. Daňová evidence je jednodušší než účetnictví. Přesto je vhodné ji vést v** účetním programu,** a ideální je nechat si ji zpracovat** účetní firmou,** včetně účetního poradenství a zároveň i s daňovým přiznáním. Tím se vyhnete celé řadě úskalí, které zákon o účetnictví a daňová evidence mají.** Účetní firma** zpracovává daňovou evidenci v její nejjednodušší podobě, ale i doplněnou o další služby, přesně na přání podnikatele. To umožňuje daleko efektivnější hospodaření.

Vedení účetnictví Žatec a okolí

Jako účetnictví se dříve označovalo cokoli, co se účtování týkalo. Dnes tento název nahradil dřívější název podvojné účetnictví. Jde tedy o zákonem danou metodu účtování, kterou je možné vést ve zjednodušené nebo plné formě. Účetnictví vedou všechny právnické osoby se sídlem na území České republiky, zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají, podnikatelé, jejichž obrat přesáhl za předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů korun, členové sdružení, jestliže jeden z členů uzavřeného sdružení je účetní jednotkou. Pak všichni ti, kdo si vedení účetnictví dobrovolně zvolí jako vyšší formu účtování, než jakou jim přikazuje zákon o účetnictví. Účetnictví se dnes již nezpracovává ručně, ale pomocí účetních programů. Ty jsou velmi náročné na znalosti. Proto jsou určeny pro profesionální účetní firmy a odborníky, kteří se účetnictvím a účtováním profesionálně zabývají. Účetnictví samotné je velmi složitou záležitostí, která je neustále novelizována a upravována. Přitom se klade vysoký důraz na kvalitu a průhlednost zpracování celého účetnictví. V účetnictví nikdy nesmí být opraven starší záznam. Pokud se tak stane, je to bráno jako problém či dokonce podvodné jednání. Vzhledem k náročnosti vedení účetnictví je lépe si sjednat službu přímo u účetní firmy. Velkou výhodou je, že profesionální účetní firma zpracovává účetnictví na míru potřeb podnikatele a to včetně poradenství.

Zpracování mezd Žatec a okolí

K nejčastěji novelizovaným a upravovaným způsobům účtování patří právě zpracování mezd. Zde se vyplatí celé účtování svěřit odborné účetní firmě. Ta nejen zpracuje kompletně mzdy, včetně všech odvodů, vytiskne výplatní pásky, podle rozsahu služby může i vydat příkaz k výplatě mezd, ale zároveň za podnikatele jedná s úřady a postará se o vedení pracovních smluv, přihlašování a odhlašování na zdravotní pojišťovně a sociální zprávě, vedení evidence zákonného pojištění, vytisknutí a odeslání přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny, a to vše vždy k danému datu. Tak podnikateli ubude řada povinností, které je naprosto nutné přesně dodržovat. Výjimky se zde nepřipouští.

Daně a daňové přiznání Žatec a okolí

Součástí každého podnikání jsou i daně. Těch je celá řada. Některé jsou pro každého stejné, jiné vyplývají z typu podnikání. Zpracování daní je také lépe nechat na odbornících. Účetní firma tak za podnikatele zpracuje daň silniční, DPH, daň z nemovitosti, daň darovací, i daňové přiznání. Daní je samozřejmě více. Jejich odborné zpracování zajistí podnikateli klidný spánek a samozřejmě i perfektně zpracované daně a tolik potřebné úspory.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14196 (magazinpodnikani.cz#3173)


Přidat komentář