Životní pojištění Praha

Rozhodli jste se pojistit pro případ smrti, úrazu nebo jiného rizika, které Vám může hrozit? Víte, který produkt je pro Vás důležitý a nejvýhodnější? Chcete investovat své peníze a tyto zúročit? Pak se obraťte na finančního poradce.

K čemu slouží životní pojištění

Za základní princip** životního pojištění** je považována ochrana proti riziku. Samozřejmě ani sebelepší produkt Vám nezaručí, že Vám nebude hrozit žádné nebezpečí a riziko. Je potřeba však uvést, že pro případ, že by se vám přeci jen nějaké to nebezpečí přihodilo, pak Vám může vhodné pojištění usnadnit řešení této nepříjemné a nepředvídatelné situace. Životní pojištění funguje hned v několika případech. Např. když zemře živitel rodiny a rodina zůstane bez prostředků na úhradu standardních životních nákladů. Nebo když se klientovi stane úraz s trvalými následky, pak mu uzavřená pojistka pokryje plnění z pojištění veškeré náklady s úrazem a léčbou spojené, kam spadFinanceá přebudování bydlení, pořízení zdravotních pomůcek apod. Životní pojištění se uplatní také v případě, že onemocníte závažnou chorobou a díky pojištění budeme mít finance na léčbu s takovou chorobou spojenou, nebo když budete hospitalizován, pak Vám budou z pojištění poskytnuty zdroje na úhradu regulačních poplatků apod.

Životní pojištění pro zhodnocení finančních prostředků

Pojištění je finančním produktem, který kromě výše zmíněného rizika můžou svým klientům poskytovat i zajímavé zhodnocení finančních prostředků. Může Vám výrazně pomoci při vytváření rezerv pro různá životní období, např. pro horší časy, kdy přestanete být ekonomicky aktivními a odejdete do penze. Není radno spoléhat pouze na podporu našeho státu. Neboť to se jeví jako stále větší riziko.

Životní pojištění Praha

Potřebujete se obrátit na odborníka ohledně pojištění? Oslovte pana Miloše Švestku, který nabízí služby pojišťovacího agenta.

Pan Miloš Švestka Vám poradí s životním i neživotním pojištěním, investicemi a jinými finančními záležitostmi týkajícími se této sféry. Pan Miloš Švestka Vám nabízí profesionální služby, kdy ke každému klientovi přistupuje individuálně a samozřejmě ve vší diskrétnosti. Poradí Vám a pomůže se zařízením všeho potřebného. Zárukou Vám jsou spolehlivost a kvalita služeb. Pan Miloš Švestka má bohaté zkušenosti a spokojené klienty, nyní se Vám nabízí šance být mezi nimi.

Zde máte veškeré služby, které pan Švestka poskytuje:

  • pojištění osob a jejich majetku (pojištění vozidel, nemovitostí, domácností, rekreačních zařízení, pojištění odpovědnosti, úrazová pojištění dětí, dospělých, pojištění pracovní neschopnosti a pobytu v nemocnici, životní pojištění)

-** investiční pojištění, investice a investování**

- finanční plánování zdarma.

Další důležitý produkt, který Vám pan Švestka nabízí je** důchodové spoření s možností využití státního příspěvku.**

Konkrétní produkty vždy přizpůsobí Vašim požadavkům, přáním, snům a cílům. To vše po vypracování podrobného finančního plánu. U finančního poradce se setkáte s pochopením, respektem a především s profesionalitou.

Schůzku s panem** Milošem Švestkou** si můžete domluvit buď telefonicky na čísle: +420 608 820 309, nebo mu zanechat email: milos.svestka@ceskapojistovna.cz

Finanční poradce Miloš Švestka

adresa: K remízku 1024, Praha - Chodov, 14900

Telefonní kontakt: +420 608 820 309

Emailové spojení: milos.svestka@ceskapojistovna.cz

Životní pojištění rizikové, kapitálové, investiční

Jednotlivé produkty životního pojištění můžeme rozdělit do několika základních kategorií, které se liší v tom, jaké krytí poskytují. Rozlišujeme rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění a penzijní připojištění.

Rizikové životní pojištění Praha

PojištěníPatří k** základnímu typu pojištění**, který bývá využíván nejčastěji. Rizikové pojištění kryje výhradně riziko smrti. V případě, že pojištěný zemře, vyplatí pojišťovna jím určeným osobám pojistné plnění. Je dobré myslet na zabezpečení našich nejbližších. To vše se dá kombinovat s úvěrem nebo s hypotékou. V těchto případech pojišťovna plnění vyplatí přímo bance, která požije finanční prostředky na umoření úvěru.

Kapitálové životní pojištění Praha

Kapitálové životní pojištění je určeno pro ty, kteří mají zájem na kombinaci pojistné ochrany a možnosti vytváření úspor. Po celou dobu trvání kapitálového životního pojištění je klient pojištěn proti riziku smrti nemocí a úrazu a zároveň zhodnocuje své vložené finanční prostředky. V případě, že uplyne doba, na kterou bylo pojištění uzavřeno, vyplatí pojišťovna svému klientovi sjednanou částku, která se může zvýšit o případné podíly na zisku pojišťovny. Mezi hlavní výhody tohoto typu pojištění patří zmiňované zhodnocení finančních prostředků a možnost uplatnění slevy na dani ve výši až 12 000 Kč ročně.

Investiční životní pojištění Praha

Kombinací pojistné ochrany, společně s vytvářením úspor, obdobně jako tomu je v případě kapitálového životního pojištění, je investiční životní pojištění. U investičního životního pojištění se však úspory tvoří formou investování pojistného do různých podílových fondů. Vzhledem k tomu, že tento způsob investování s sebou nese jisté** investiční riziko,** je tento produkt více vhodný pro méně konzervativní klienty. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Velkou výhodou tohoto druhu pojištění je to, že můžete čerpat naspořené peníze již v průběhu pojištění a můžete uplatnit slevu na dani.

Penzijní připojištění Praha

Penzijní připojištěníPokud uzavřete penzijní připojištění, budete mít možnost vylepšit svůj životní standard v pozdějším důchodovém věku. Nemusíte tak spoléhat pouze na státem garantovaný důchod, jehož suma není rozhodně závratně vysoká a můžete si tak přilepšit ze svých naspořených zdrojů. Poté, co pojistná doba uplyne, bude klientovi vyplacena buď** jednorázová finanční suma**, nebo formou** pravidelné platby**.

Sjednání neživotního pojištění Praha

Neživotní pojištění se od životního liší především tím, že pracuje s naprosto náhodnými jevy. Kdežto životní pracuje s jevy relativně náhodnými – tzn. že víme, že smrt někdy nastane, jen nevíme kdy. Neživotní pojištění kryje rizika. Rozsah pojišťovaných rizik je velmi obsáhlý, na rozdíl od životního pojištění. U tohoto druhu pojištění se dá zkrátka pojistit opravdu pojistit cokoliv. Je jen otázkou za kolik. Neživotní pojištění může být sjednáno samostatně nebo jako připojištění k životnímu pojištění, kdy do 31.12.2012 je pro ženy možné toto sjednat za lacinější sazbu, od 1.1.2013 budou sazby žen a mužů stejné.

Úrazové pojištění - denní odškodné, tělesné poškození

Úrazové pojištění je u** neživotního pojištění** tím nejvýznamnějším produktem. Každý by měl uvažovat nad uzavřením životního pojištění. Důležité je si určit, jaká rizika nám vlastně hrozí, která jsou pro nás opravdu podstatná, a která nás zřejmě nepostihnout. V nabídce jsou rizika smrti, trvalých následků nebo úrazy které zanechají trvalé následky. Právě nejdůležitější je zajistit klienta proti trvalým následkům úrazu. Pokud by u Vás došlo k** trvalým následkům** a Vy byste tudíž nemohli pracovat, a tudíž zajistit rodinu po finanční stránce, představuje to často pro rodinu fatální následky, pokud navíc třeba platíte hypotéku, nebo máte jiné úvěry.

** Úrazové pojištění** se v současné době řeší dvojím způsobem. Buďto formou denního odškodného, nebo formou** tělesného poškození**. Denní odškodné funguje jako náhrada škody za dny léčení úrazu, kde pojišťovny platí za všechny dny zpětně nebo následně až od určité doby léčení. Forma tělesná poškození spočívá ve vyplácení pevného částky u každého úrazu v závislosti na tom, o jaké procentuální tělesné poškození se jedná. Více lidí uzavírá pojištění, které funguje na principu denního odškodného.

Smrt úrazem a pojištění - kdy je vhodné a kdy ne

Toto riziko stojí u každého za zvážení. Pochopitelně tento druh pojištění nemá žádný význam u dětí, které nevydělávají peníze. Stejně tak není důležité a smysluplné pro člověka, který nikoho neživí.

Pojištění pracovní neschopnosti Praha

Krytí tohoto rizika je zajímavé především pro klienty se středním příjmem nebo pro ty, kteří mají status OSVČ. U klientů s menšími příjmy nedochází k významnému propadu příjmu a není tedy tolik ohroženo finanční zdraví pracovní neschopnosti. U vysokých příjmů bývá pojištění pracovní neschopnosti nedostatečně kryjící výpadek příjmů a zároveň velmi drahé.

Pojištění závažných chorob Praha

Některé pojišťovny mají zakomponované přímo v tarifu životního pojištění** pojištění vážných chorob**, ale jedná se o oddělený produkt, alespoň z hlediska kalkulace pojistného. Plnění pojištění nastává, pokud nastane jedno z vyjmenovaných onemocnění. Tím může být např. rakovina. Vážná choroba přitom nemusí znamenat trvalý výpadek příjmů. Allianz pojišťovna jako jediná pojišťovna je schopna krýt i rizika ženských operací, těhotenských, porodních a poporodních komplikací a závažného postižení narozeného dítěte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14005 (magazinpodnikani.cz#2982)


Přidat komentář