Vymáhání pohledávek rychle a bezpečně

Nezaplacené faktury a dlužné částky. Každý, kdo podniká, se s touto situací dříve nebo později setká a zjistí, že to je celkem normální stav. Než ale uděláte nějaký neuvážený krok, informujete se o tom, jak můžete své pohledávky vymáhat.

V okamžiku kdy vám dlužník v dohodnutém termínu nevrátí půjčku nebo není zaplacená faktura se vám možná začnou tvořit vrásky na čele. Pokud dlužník přestane reagovat úplně, mnohé zachvátí panika. Odhodlání vymoci svou pohledávku podporuje vztek, který ovšem není dobrým rádcem. Pokud se jedná o vysokou částku, hlavou se honí myšlenky typu: co mám teď dělat? Jak dostat své peníze zpět? Těžko vyjádřit své rozhořčení a frustraci nad zdánlivou bezmocí. Ale není třeba zoufat. Řešením je svěřit své pohledávky do rukou profesionálů.

Platební morálka - když dlužníci neplatí

Je zajímavé, že úroveň našeho hospodářství nekopíruje platební morálku tuzemských podnikatelů. Dokonce ani v období, kdy se hospodářská situace zlepšuje se platební morálka příliš nelepší, ba naopak. I když nejde o žádné rekordní hodnoty, důvod ke spokojenosti tu rozhodně není a je třeba být v podnikání obezřetní. Na uklidnění je třeba říci, že na konci devadesátých let byla platební morálka ještě daleko horší. K výraznému zhoršení platební morálky (řádově ve stovkách procent) se navýšily objemy hlášení o nezaplacení především ve stavebnictví, automobilovém průmyslu nebo železářství a očekává se bohužel další negativní vývoj situace.

Právně ošetřené smluvní vztahy

Aby byla pohledávka vymahatelná a byla zaručeno její bezproblémové vyřešení, je nutné právní ošetření již při uzavírání smluvních vztahů. To znamená, že smlouvy, objednávky, předávací protokoly či jiné dokumenty musí mít určité právní náležitosti. Podcenění této fáze před samotným vznikem závazku způsobuje později často horší vymahatelnost pohledávky nebo dokonce nemožnost pohledávku vymoci. Pozor tedy zejména na používání vzorů smluv uveřejněných na internetu. Tyto vzory jsou obvykle až příliš obecné a nedostatečně právně ošetřují smluvní strany pro potřeby konkrétních obchodů klienta. Výslovně se nedoporučují ústně uzavřené smluvní vztahy. Před uzavřením smlouvy lze naopak doporučit prověření obchodního partnera minimálně v obchodním, živnostenském a insolvenčním rejstříku. Tyto informace lze nalézt také na internetu.

Pohledávky řešte po splatnosti včas

Pokud dojde k odložení řešení pohledávek po delší dobu (obecně více jak 2-3 měsíce po splatnosti), výrazně se tím zvyšuje riziko na úspěšné vymožení pohledávky. Nejde pouze o promlčecí dobu, ale hrozí zde riziko, že se dlužník v mezidobí může zbavovat majetku, může se dostávat do stále větších finančních problémů apod.  Je dobré si uvědomit, že následné vymáhání exekucí se řídí zásadou časové priority. To znamená, že ten kdo dřív podá exekuční návrh, ten je také dříve na řadě.

Postup věřitele po splatnosti jeho pohledávky

Upomínání ze strany samotného věřitele se v řadě případů bohužel zcela míjí u dlužníka účinkem. Přesto se doporučuje pokusit se řešit pohledávku co nejdříve po splatnosti telefonickým či písemným kontaktem dlužníka. Dále je vhodné zajistit všechny potřebné smluvní dokumenty a jejich obsah, případně získat alespoň uznání dluhu či závazku nebo jiný zajišťovací prostředek. Tím může být např. zástavní právo, směnka, notářský či exekutorský zápis s přímou vykonatelností apod. Uznání dluhu či závazku ale nelze zaměňovat s pouhým zasláním či podpisem inventárního seznamu dlužných faktur. V případě splátkového kalendáře je třeba myslet minimálně na ztrátu výhody splátek. Je také třeba hlídat insolvenční rejstřík z důvodu možného úpadku dlužníka.

Co když dlužník nesplácí

V takovém případě nezbývá, než svěřit správu a vymáhání dlužných pohledávek po splatnosti specializované advokátní kanceláři nebo společnosti, která se zabývá vymáháním dluhů a která má pro vymáhání pohledávek vypracován profesionální systém. Tím ušetříte čas i další náklady. Již samotné převzetí zastoupení věřitele a má vůči řadě dlužníků silný efekt, narozdíl od vymáhání pohledávek vlastními silami. Společnost na vymáhání dluhů také posoudí s odbornou péčí vymahatelnost pohledávky, otázku případného promlčení pohledávky a dalších rizik. Pokud se mimosoudní řešení pohledávky mine svým účinkem, pak nezbývá než přikročit k zajištění exekučního titulu. Důležité je však fázi čekání zbytečně neprodlužovat tím, že se věřitel spolehne na neustálé přísliby dlužníka.

Správa a vymáhání pohledávek rychle

Správa pohledávek vede k minimalizaci neuhrazených částek za prodané zboží či poskytnuté služby. Přesto dochází k neproplácení faktur a v tomto případě vám specializovaná společnost nabídne komplexní řešení v oblasti následného vymáhání dluhů. Mezi takové služby vymáhání dlužných částek patří například zprostředkování exekuce, analýzy a sledování pohledávek, vypracování splátkového kalendáře, kontaktování dlužníka, urgence, zasílání upomínek a další individuální řešení podle typu a charakteru dlužníka. Účinné vymáhání dluhů má za cíl dokonalý přehledrychlou návratnost vašich finančních prostředků. Při vymáhání dluhů jsou používány veškeré dostupné metody v souladu se zákonem.

Proč zvolit k vymáhání dluhů prostředníka?

Společnost, která nabízí vymáhání pohledávek má v této oblasti bohaté zkušenosti a vymáháním dluhů se zabývá mnoho let. Seriozní společnost nepožaduje žádné peníze předem, bere si pouze provizi ze skutečně vymožené dlužné částky až podle dosaženého výsledku. Obvykle postupuje tak, že dlužníky osobně navštěvuje a mluví s nimi, protože telefonáty nebo dopisní upozornění jsou mnohdy velmi neefektivní. Profesionální společnost při vymáhání pohledávek využívá veškerých nástrojů zakotvených v obchodním i občanském právu, přičemž nikdy neohrožuje dobré jméno věřitele využíváním nátlakových metod.

Odkup pohledávek

Další možností jak získat alespoň částečně svoji pohledávku zpět je odprodej pohledávky specializované společnosti. Firma, která se specializuje na odkup pohledávek je vykupuje jak z obchodního tak i z osobního styku. Vzhledem k vysokému procentu úspěšnosti vám pak může nabídnout optimální výkupní ceny, které odpovídají skutečné bonitě pohledávek s ohledem na jejich aktuální tržní cenu. Dříve než dojde k odkupu pohledávky, je provedeno její ocenění, které zahrnuje prostudování dokumentace, analýzu vzniku pohledávky, zhodnocení bonity pohledávky a posouzení důvodu nezaplacení. Součásti analýzy je také zhodnocení podnikatelské historie dlužníka a jeho aktuální finanční situace.

Kdy nelze pohledávku odkoupit

Odprodat pohledávku je vhodné zejména v případě, kdy potřebujete finanční prostředky rychle a nechcete tedy čekat, jak tato záležitost dopadne. V takovém případě vám společnost vyplatí dohodnutou částku a pro vás je v této chvíli vše vyřízeno. Veškerá rizika na vymahatelnost pak nese pouze tato společnost. Existují ale případy, kdy vaši pohledávku společnost nemusí odkoupit. Jedná se zejména o případy, kdy se jedná o pohledávky vůči dlužníkům v konkurzu, v insolventním řízení nebo se jedná o pohledávky vůči dlužníkům v likvidaci. Problémové jsou také pohledávky, které nesou  příznaky tzv. bílých koní a také v tomto případě zřejmě nepochodíte. V ostatních případech společnost nejprve pohledávku ocení, přičemž preferuje osobní kontakt s věřitelem případně s osobou, která byla s dlužníkem v přímém kontaktu. Po provedení analýzy a všech potřebných kroků vám společnost nabídne za pohledávku optimální kupní cenu s ohledem na možná rizika. Během tohoto jednání se nemusí vždy jednat o konečnou cenu a její výše může být předmětem dalšího obchodního jednání.

Vymáhání pohledávek po splatnosti Styga Corporate.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13853 (magazinpodnikani.cz#2827)


Diskuze a zkušenosti

Svatopluk Kempa | 14.04.2015 14:09
Re: Vymáhání pohledávek rychle a bezpečně Dobrý den, vlastním pohledávku ve výši 1350000,-kč(bez úroků od r.2005) Vše již proběhlo soudními řízeními. Pohledávku je možno použít na odpis v rámci podnikání. Nabídněte cenu. mé č.mob.:603115201

Jenny | 15.04.2015 10:01
Re: Vymáhání pohledávek rychle a bezpečně Tak to nefunguje. Odepsat v takovém případě můžete pouze cenu, kterou zaplatíte za nákup pohledávky.


Přidat komentář