Vedení účetnictví - Ústí nad Labem

Vést účetnictví je velmi náročné na znalosti, neustálé sledování změn, které přicházejí v průběhu celého roku, a tím samozřejmě i na čas. Proto se každému podnikateli, který v tomto oboru přímo nepracuje, vyplatí najmout si účetní firmu.

Současný účetní zákon udává, kdo a jakým způsobem musí vést účetnictví. A nejen to. Udává i to, jak je nutné účetnictví vést, jak ho prokazovat a jak podávat daňové přiznání. Přitom právě účetní zákony, nebo správně zákon o účetnictví prochází nejčastěji ze všech zákonů změnami. Ne nadarmo vychází pro účetní každoročně odborné knihy s novelizacemi. Bohužel novelizace a takzvaná úplná znění zákona, nevychází jen na začátku kalendářního a účetního roku, ale i v jeho průběhu. Toto je nezbytné pečlivě sledovat. Pokud svěříte své účetnictví** odborníkům**, pak toto vše bude na nich a vy se budete moci plně věnovat své podnikatelské činnosti. Mnoho podnikatelů, kteří ať již hned na počátku svého podnikání, nebo i v jeho průběhu, vyhledali služby účetní firmy Ústí nad Labem, potvrdili, že tento krok byl správný. Nejen, že získali perfektně vedené účetnictví, ale i zastupování na úřadech, a také větší přehled a často i úspory zásluhou ekonomického a daňového poradenství.

Vedení účetnictví - Ústí nad Labem

Podnikatelé a firmy, kteří poptávají komplexní vedení firemního účetnictví a svoji firmu provozují v Ústí nad Labem, se mohou obrátit na firmu REKLAMA STOFI.CZ s.r.o.. Tato firma nabízí veškeré účetní, daňové a mzdové služby. Firmu REKLAMA STOFI.CZ s.r.o doporučujeme, protože působí nejen v oboru účetnictví, ale i v provozování reklamních ploch a** údržby zeleně**. Potřebujete-li například dodavatelské vedení daňové evidence, podvojného účetnictví, či kompletní zpracování mzdové agendy, objednejte si schůzku ve firmě REKLAMA STOFI.CZ s.r.o. s paní Martinou Kratochvílovou. Paní Martina Kratochvílová nabízí mimo jiné i vedení skladové evidence, knihy jízd,** zpracování daňových přiznání a jiné administrativní služby** dle požadavků zákazníka, např. fakturaci a zastupování na úřadech.

Vedení účetnictví - Ústí nad Labem

Ke svým klientům Paní Martina Kratochvílová ve firmě REKLAMA STOFI.CZ s.r.o, přistupuje individuálně dle jejich specifických požadavků a potřeb. Můžete očekávat komplexní servis, spolehlivost a vysokou kvalitu za příznivé ceny. Podrobnější informace si můžete vyhledat na internetových stránkách: http://stofi.com/. Paní Kratochvílovou kontaktujte na telefonním čísle: +420 606 323 837, nebo osobně navštivte na adrese: Drážďanská 37, Ústí nad Labem - Krásné Březno, 40007. E-mailová adresa: mkratochvilova.stofi@seznam.cz. Neváhejte a ušetříte peníze i čas.

Kdo musí vést účetnictví?

Vést účetnictví musí téměř každý podnikatel. Od jeho vedení jsou osvobozeni jen OSVČ, které podnikají na základě jiného, než živnostenského zákona. Většinou jde o umělecká a tvůrčí řemesla. Tito podnikatelé mohou uplatňovat v daňovém přiznání paušální odpisy. Ne však pro každého je tento způsob vhodný. Za určitých podmínek je mnohem lépe, vést prokazatelné účetnictví. To, které je vhodné pro koho v tomto případě je vhodné konzultovat s odborníky. Již proto, že pokud si zvolíte jeden způsob účtování, pak u něho musíte zůstat po celé účetní období. Účetnictví si mohou zvolit i ti podnikatelé, kteří mohou podle zákona vést daňovou evidenci. I pro ně platí, že přejdou-li na vyšší stupeň účtování, pak u něho musejí zůstat po celé účetní období. Ze zákona musí vést účetnictví právnické osoby a fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku, nebo jejichž příjmy jsou vyšší než 25 miliónů korun.

Vedení účetnictví - Ústí nad Labem

Vedení daňové evidence Ústí nad Labem

Pro OSVČ a jejichž příjmy jsou nižší než 25 miliónů korun, a nejsou zapsány v obchodním rejstříku, platí povinnost vést daňovou evidenci. Vedení daňové evidence na první pohled vypadá velmi jednoduše. Bohužel až tak jednoduché není. Velmi často se proto vyplatí sjednat si profesionální služby.

  • REKLAMA STOFI.CZ s.r.o

  • Tel:+420 606 323 837

  • E-mail: mkratochvilova.stofi@seznam.cz

Komplexní vedení účetnictví Ústí nad Labem

Sjednáte-li si** komplexní vedení účetnictví**, pak vás čeká jen pouhá kontrola výsledků hospodaření. Účetní firma zajistí vše od svozu dokladů až po zpracování přiznání k dani z příjmu, a to včetně účetní závěrky a přípravy dokladů k archivaci.

Co je revize a dohled v účetnictví?

Ne každá firma chce nechat vést účetnictví externí účetní společností. Pro každého, kdo se rozhodne zřídit ve své firmě pracovní místo účetní, je tu velmi příjemná pomoc. Společnost, která nabízí účetní služby, dohlíží a kontroluje správnost účtování. Může jít o pomoc ze začátku i o trvalý dohled a pravidelnou revizi.

Vedení účetnictví - Ústí nad Labem

Kdy je nutná rekonstrukce účetnictví?

Pro firmy, které mají problémy s přehledností účtování, nebo se dostaly do problému, kdy jim chybí doklady, je tu služba rekonstrukce účetnictví. Rekonstrukce účetnictví je vždy náročnější než samotné** vedení účetnictví**. To proto, že najít chybu je vždy složitější, než ji udělat, nebo vést pravidelně, správně a přehledně účetnictví.

Zpracování mezd Ústí nad Labem

I když budete mít jediného zaměstnance, tak budete muset vést účetnictví. Vzhledem k jeho náročnosti i neustálému styku s úřady je lépe přenechat vedení účetnictví odborníkům. Ti zajistí výpočet mezd, vedení mzdového listu, připraví výplatních pásky, zpracují mzdové uzávěrky pro účetnictví, připraví odvody sociálního a zdravotního pojištění. Provedou i roční zúčtování daňových záloh ze závislé činnosti, a zpracují daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob typu.

Daňové poradenství Ústí nad Labem

Kdo by očekával, že jde pouze o roční zúčtování daní, ten se mýlí. Daní je mnohem více. K nejdůležitějším patří DPH, tedy daň z přidané hodnoty a pak silniční daň a daně majetkové. Účetní firma připraví nejen daňové přiznání, ale i všechno ostatní, co se daňových povinností týká, včetně poradenství a jednání s daňovým úřadem.

Ústí nad Labem ekonomické poradenství

Tyto služby nabízejí účinnou pomoc, při správném vedení firmy, při získávání úvěrů, zpracovávání podnikatelských záměrů, při zakládání, vedení i likvidaci firmy. Ekonomické poradenství zajišťují daňoví a finanční poradci a auditoři, jejichž zásluhou dosáhne podnikatel snížení nákladů a zároveň i rizika svého podnikání.

Vedení účetnictví - Ústí nad Labem

Jak na účetní systémy?

Pokud se rozhodne podnikatel pro vedení účetnictví sám, pak nezbytně potřebuje kvalitní účetní program a samozřejmě i zaškolení, a pomoc v začátcích. Odborní účetní specialisté nabízejí asistenci při zavádění účetních systémů, pomoc s jejich výběrem i velmi kvalitní zaškolení. Ze začátku je možné sjednat i účetní dohled.

Jak začít podnikat?

Začít dnes podnikat není až tak jednoduché. Ještě než se pustíte do samotného podnikání, čeká vás martýrium na různých úřadech, kde budete vyřizovat žádosti a povolení. Toto vše vůbec není jednoduché. Zvláště, když potřebujete úvěr, nebo jiné zajištění. V těchto okamžicích velmi oceníte pomoc zkušeného odborníka. Naprosto nejvýhodnější je, pokud si sjednáte i** zastupování na úřadech**. Pak za vás účetní firma vyřídí celou řadu záležitostí. S odborníky na účetnictví můžete firmu založit, ale i zlikvidovat nebo transformovat. To když vedete firmu sami, a neustojíte ten tlak. Pomoc odborníka je pak velmi ceněná.

  • REKLAMA STOFI.CZ s.r.o

  • Tel:+420 606 323 837

  • E-mail: mkratochvilova.stofi@seznam.cz

Co je audit?

Audit znamená úřední přezkoumání dokumentů nezávislou osobou. V případě účetního auditu ho provádí odborné účetní firmy, které zjišťují a přezkoumávají účetní doklady, kde kontrolují správnost účtování, a samozřejmě i provázanost jednotlivých účtů. Audit má za úkol nalézt chyby i klady v účetnictví firmy. Pro poctivého podnikatele není audit ničím hrozným. Jde spíše o kontrolu, která jasně ukáže, že firma výborně pracuje a má po straně účetnictví vše v pořádku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14156 (magazinpodnikani.cz#3133)


Přidat komentář