Vedení účetnictví a daňové evidence - Praha 9

Vedení účetnictví profesionální firmou znamená jistotu, úsporu, přehled, klid, více času i přehlednost v podnikání. Zároveň splnění všech zákonných termínů v účetnictví, od vedení mzdové agendy až po podání daňového přiznání.

Kdo má povinnost vést účetnictví

Vedení účetnictví vyplývá ze zákona pro každého, kdo nějakým způsobem podniká. Bohužel, tato povinnost ještě neznamená, že každý podnikatel vedení účetnictví rozumí. Problém může nastat již v okamžiku zřizování podnikatelské činnosti a volby způsobu účtování. Možností je hned několik a ne vždy je nejvhodnější ta, kterou udává zákon. I účtování je možné volit podle potřeby. Dodržet je nutné jen nejnižší danou formu účtování zákonem. Vyšší formu je možné zvolit vždy. Tedy na začátku účetního období. Další změna účtování je možná až po skončení účetního období. Z toho jasně vyplývá, že není možné z jednoho** účetnictví** přeskakovat na druhé. A to ani, když později zjistíte, že vaše volba byla mylná. Aby bylo omylů, co nejméně, je vhodné svěřit vedení účetnictví externí účetní firmě. Zde získáte celou řadu výhod, a dokonce něco navíc. Paradoxně, i když za vedení účetnictví platíte, tak získáte úspory. Jde o to, že ušetříte na nákladech za pracovní místo účetní, pak za vedení účetnictví účetní firmou platíte pouze tolik, jak velký je obsah vašeho účetnictví, a kolik dokladů je třeba zpracovat, a navíc obdržíte pravidelný report o vašem hospodaření. To vám pomůže lépe se orientovat na trhu a lépe investovat. Jako bonus vám nikdy nebude hrozit pokuta od kontrolních orgánů. Vždy budete mít vše zpracováno včas a správně, a tak, jak ukládá zákon.

Profesionální účetní firma

Velmi důležité je mít účetnictví v pořádku. A to od prvopočátku podnikání až do jeho konce. Zpracovat účetnictví je však velmi náročná činnost, kterou se nenaučíte ani v drahých účetních kurzech. To proto, že v kurzu vše běží jako na drátku, bez zastávky, nic se neopakuje, nic se nevysvětluje. A tak student nemá šanci si nové věci zažít a řádně procvičit. Pak zjistí, že zásluhou toho má jen v hlavě větší zmatek. Koupí účetního softwaru se bohužel také nic nevyřeší. Jen uletí další náklady. Proto je mnohem výhodnější vyhledat včas účetní firmu, která poskytne účetní poradenství i vedení správné formy účetnictví.

Vedení účetnictví Praha 9

Účetnictví se dříve nazývalo podvojné. Jinak se v podstatě nic nemění. Účetnictví musí zpracovávat všechny právnické a fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou, anebo dosáhnou obratu, který udává zákon o účetnictví. Účetnictví musí vést účetní jednotka od svého vzniku až do svého zániku. Musí dodržovat účetní zákon, vést účetnictví tak, aby bylo prokazatelné, přehledné a podle všech platných novelizací a vyhlášek. Toto vše za vás může pohlídat a samozřejmě vést externí účetní firma. Ta nejen účetnictví zpracuje, ale zároveň i zhodnotí výsledky vašeho podnikání. Pohlídá důležité termíny, bude za vás komunikovat s bankami i úřady, připraví všechny účetní doklady pro kontroly, audit, vystaví vydané faktury, platební příkazy, vypracuje uzávěrky. Po skončení účetního období zpracuje daňové přiznání, včetně DPH a silniční daně. Vy budete moci na základě vyhodnocení účelněji a efektivněji nakládat s financemi i vést podnikání. Přitom budete každý večer usínat s vědomím, že vše máte v naprostém pořádku.

Vedení daňové evidence Praha 9

Dřívější název byl jednoduché účetnictví. Dá se říci, že daňovou evidenci vede každý podnikatel, tedy OSVČ, která není účetní jednotkou a nepodléhá výjimce. Výjimkou je myšleno podnikání podle jiného než živnostenského zákona, které může využívat zvláštních podmínek pro danou činnost. I zde je však nutné podávat daňové přiznání a prokazovat příjmy. Jen můžete u daňového přiznání využít uplatnění výdajů procentem z příjmů. Pokud chcete mít vše vedené správně, pak můžete využít služeb účetní firmy. Ta za vás nejen povede celou daňovou evidenci, ale bude vás zastupovat i na úřadech. Zpracuje vám k 31. 1. závěrku daňové evidence, podá daňové přiznání z příjmů i ze závislé činnosti, DPH, silniční daně, a pronájmu. V průběhu roku vám bude podávat hlášení o výsledku vašeho podnikání, což umožní lepší výsledky vaší podnikatelské činnosti i využití dalších možností.

Mzdová agenda a její zpracování Praha 9

I když máte jen jediného zaměstnance, musíte vést mzdovou agendu, a dodržet všechny odvody, přihlášky i odhlášky. Kolem mzdové problematiky je toho hodně. Nejdůležitější je dodržování termínů. Ty po vás chtějí zaměstnanci, sociální úřad, zdravotní pojišťovny a někdy i finanční úřad. To pokud za své zaměstnance podáváte daňové přiznání. Svěření mzdové agendy účetní firmě přináší úlevu a klid. Účetní firma zajistí kompletní zpracování mezd všech vašich zaměstnanců, vytvoří potřebné přehledy pro úřady, vytiskne výplatní pásky, zastoupí vás na jednáních se správnou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a úřadem práce, vypracuje evidenci zaměstnanců a odešle jejich přihlášky a odhlášky na správu sociálního zařízení a zdravotní pojišťovny. V případě potřeby vystaví potřebná potvrzení pro zaměstnance i další instituce.

Účetní firma Praha 9 pro podnikatele

Služby účetní firmy pro podnikatele jsou rozsáhlé. Zabírají všechny možné účetní operace a možnosti, které ukládá zákon. Přitom nejsou pro každého podnikatele stejné. Velkou výhodou účetních firem je individuální přístup ke každému podnikateli a k jeho podnikání. Tak vede účetní firma jen ty služby, které podnikatel opravdu potřebuje. I tím mu šetří nemalé peníze. Každý podnikatel si navíc může sjednat i účetní poradenství, A to i krátkodobě. Tedy zejména v okamžiku, kdy potřebuje úvěr. Účetní firma mu pomůže s jeho sjednáním i s dosažením maximálních možných výhod. Služby účetní firmy jsou tedy podle potřeby podnikatele. Jejich využití znamená klid, úsporu financí i času.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14165 (magazinpodnikani.cz#3142)


Přidat komentář