Vedení účetnictví a daňové evidence - Praha

Vést účetnictví musí ze zákona každý podnikatel. Rozdílný je jenom jeho obsah, forma a způsob vedení. Pomocnou ruku s výběrem správného způsobu účtování i se samotným účtováním nabízí odborné účetní firmy.

Vedení účetnictví a daňové evidence - Praha

Jste podnikateli a musíte vést účetnictví nebo daňovou evidenci? Máte zaměstnance a potřebujete poradit s vedením mzdové agendy? Jestliže podnikáte v Praze či okolí, pak se můžete s důvěrou obrátit na profesionální účetní paní Pavlínu Urbanovou. Paní Urbanová se orientuje jak na malé tak střední podniky. Jejími klienty jsou fyzické i právnické osoby. Paní Pavlína Urbanová nabízí komplexní vedení daňové evidence účetnictví či mzdové agendy a všem svým klientům nabízí individuální přístup, profesionální jednání na nejlepší úrovni. Paní Urbanovou doporučujeme vzhledem k tomu, jelikož se navíc může pochlubit dlouholetou praxí v oboru. Chcete-li také spolupracovat se skutečným odborníkem, pak můžete oslovit paní Urbanovou emailem: pavlinaurbanova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle: +420 608 281 635.

Účtujete správně?

Správnou podobu účtování stanoví zákon o účetnictví. Někteří podnikatelé musejí vést účetnictví v plném rozsahu, jiní ve zjednodušeném, další vedou daňovou evidenci a jiní mohou využít paušálních výdajů u daňového přiznání. Vždy záleží na způsobu podnikání, na podnikatelské činnosti a na dosaženém obratu. Platí také pravidlo, že si každý podnikatel může zvolit vyšší druh účetnictví, ale nikdy ne nižší. Pokud přejde na jiný typ účtování, pak u něho musí zůstat po celý účetní rok. Změnit ho může až po ročním zúčtování, tedy od následujícího účetního roku. Přitom je nutné zvážit, co je pro vás opravdu výhodné. Zde je nejlépe poradit se s odborníky, kteří jsou schopni spočítat a posoudit, co je pro vás i vaši firmu nejvhodnější a samozřejmě, jaký způsob účtování vám přinese i zisk. Ano, i správné zúčtování může firmě přinášet zisk. Pokud totiž vede účetnictví odborník, pak je schopen posoudit výdaje i zisky, náklady i ztráty a na základě toho pak doporučit investice, které mohou přinést zisk.

Komplexní ekonomické poradenství Praha

Vést účetnictví je jedna věc a začít podnikat je věc druhá. Nápad na podnikatelskou činnost je sice k nezaplacení, ale je to startovní čára, která odstartuje řadu povinností, problémů a různých vyřizování, bez kterých podnikat zkrátka nelze. Zde vám může pomoci odborník Praha, který vám poskytne komplexní ekonomické poradenství. Co obsahuje? Na základě zjištění vašich přání a plánů vám zpracuje podnikatelský záměr včetně možností financování podnikatelských projektů, pomůže vám sjednat výhodné úvěry a hypotéky, popřípadě i dotace. Pomůže i se založením společnosti, se všemi smlouvami, podklady a doklady, které vyžaduje zákon. Na ekonomické poradenství může navázat i účetní a daňový servis.

Účetnictví pro přehled o podnikání

Účetnictví neslouží pouze pro podání daňového přiznání a odvod daní. Slouží i pro podnikatele pro přehled o podnikání a pro rozhodnutí o možnostech a investicích. Ostatně smyslem účetnictví je poskytnout pravdivé a věrné informace o stavech a pohybech podnikatelské činnosti. Účetnictví musí vést všechny subjekty, které uvádí zákon o účetnictví. Mezi ně patří právnické osoby a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a fyzické osoby, jejichž obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl hodnotu 25 milionů. Dále mohou vést účetnictví fyzické osoby, které se pro to samy rozhodnou. Ty však musí dodržet podmínky dané zákonem. Tedy pokud se rozhodnou vést účetnictví, musejí ho vést po celé účetní období.

Vedení účetnictví v Praze

Účetnictví je možné vést v plném nebo zjednodušeném obsahu. Zjednodušený obsah mohou vést například občanská sdružení s právní subjektivitou, nadační fondy, bytová družstva, nebo příspěvkové organizace. Ne však vždy. I zde stanoví podmínky zákon. Co se týká samotného vedení účetnictví, tak to musí být vedeno od vzniku účetní jednotky až po její zánik. Přičemž účetnictví musí být přehledné, pravdivé, a prokazatelné. Zhotovováno může být ručně i elektronicky. Elektronické zhotovení je samozřejmě výhodnější. K účetnictví patří celá řada dokladů. I ty stanový zákon o účetnictví. Kompletní zpracování je tedy nejen obsáhlé, ale i náročné na znalosti a orientaci v neustálých změnách a novelizacích. Právě proto se snad ze všech hledisek vyplatí kvalifikovaný účetní, který vám účetnictví povede. Získáte tím nejen kvalitně a správně zaúčtované doklady, ale i vyhotovení daní a zastoupení na všech potřebných úřadech.

Daňová evidence, výpočet výše daně Praha

Je jednodušší než účetnictví a slouží ke stanovení základu daně a následně pak i pro výpočet výše daně z příjmů fyzických osob. Vedou všechny fyzické osoby, které podnikají, ale nejsou účetní jednotkou. Vedení daňové evidence je sice jednodušší, ale to ještě neznamená, že podnikatel nemusí znát zákony a právní normy, které daňovou evidenci specifikují. Zákon udává obsah daňové evidence, ale nestanovuje její formu ani způsob vedení. Podnikatel tedy může vést daňovou evidenci ručně, pomocí peněžního deníku a dalších účetních knih, nebo může použít počítačového programu Excel, případně i účetního programu. I zde však je nejjednodušší formou vedení svěření daňové evidence do rukou účetní firmy. Tak budete mít jistotu přesného zaúčtování, které zajistí, že při výpočtu daní a kontrole nebudete mít žádné chyby.

Kompletní mzdová agenda, zpracování výplat, odvodů Praha

Patří mezi účetní metody, které se nejčastěji mění. Kompletní mzdová agenda se týká všeho kolem vašich zaměstnanců. Tedy nejen zpracování a výplaty mezd, ale i odvodů, evidenčních listů, výkazů, průběžných i ročních, přihlášení a odhlášení zaměstnanců k daním, sociálnímu, a zdravotnímu pojištění, ročních zúčtování i jednání například se soudy. Účetní firma toto vše zajistí za vás. A ve správných termínech, které vyplývají z jednotlivých zákonů a nařízení i ze smluv se zaměstnanci.

Zpracování všech druhů daní v Praze

Daněmi se nemyslí pouze roční zúčtování daňového přiznání fyzických a právnických osob, ale i mnoho dalších daní. Daně se dělí na přímé a nepřímé. Přímé daně se odvíjejí od majetkových poměrů a dalších zákonů. Patří sem daně majetkové, dědické a darovací. Pak také daň silniční. Z nepřímých daní, se kterými se setkáváme v obchodech, je to především DPH, tedy daň z přidané hodnoty, daň spotřební a ekologická daň. Existují však i další daně. Jejich výpočet bývá mnohdy problematický. A proto se vám bude hodit daňové poradenství i odborné zpracování daní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14053 (magazinpodnikani.cz#3030)


Přidat komentář