Vedení účetnictví a daňové evidence - Plzeň

Nechcete ztrácet čas vedením účetnictví nebo daňové evidence? Při aktuálních výhodných nabídkách externích účetních firem se ani není čemu divit. Tyto společnosti za Vás odvedou profesionální práci, a Vy se můžete věnovat svým činnostem.

Vedení účetnictví nepatří zrovna k příjemným záležitostem. Nejde o to, že by bylo až tolik složité, a podnikatelům by dělalo problémy se v něm orientovat, i když to bývá taky častý důvod, proč se mu snaží lidé za každou cenu vyhýbat, ale především Vám vedení účetnictví nebo daňové evidence zabere mnoho času, který byste mohli věnovat pro Vás smysluplnějším věcem. Pokud se rozhodnete přenechat účetnictví odborníkům Plzeň, vyhnete se tak nepříjemnostem, které souvisí se špatně vedeným účetnictvím, zbavíte se stresu a starostí a Váš podnik Vám bude jen vzkvétat, neboť se mu konečně můžete věnovat na 100% místo toho, abyste seděli po večer a nocích zavalení papíry a doklady.

Vedení účetnictví a daňové evidence – Plzeň

V Plzni a okolí nabízí komplexní služby v oblasti účetnictví společnost specializující se na komplexní vedení účetnictví a zpracování mezd malých a středních firem. Záleží na každém klientovi, zda bude chtít těchto služeb využít prostřednictvím externího vedení účetnictví nebo využije zpracování účetnictví přímo v sídle své firmy. Nabízí i vedení účetnictví on-line, vedení daňové evidence, a mimo jiné poskytuje sídlo pro společnost klienta. Jestliže se rozhodnete pro tuto firmu, vždy se Vás ujmou specialisté, u kterých si můžete být jisti profesionálním přístupem a kvalitně a bezchybně odvedenou prací. Díky nim se pro Vás stane účetnictví a věci s ním spojené příjemnou záležitostí.

Jak vést účetnictví

Jestliže jste majitelem firmy nebo plánujete firmu založit, jistě jste již zjistili, že bez přehledného a bezchybného zpracování účetnictví se jen těžko obejdete. Je několik možností, jak takového účetnictví docílit. Každá z nich je jinak náročná a nákladná a je jen na Vás, které možnosti dáte přednost, resp. která Vás zaměstná nejméně. Tou první možností vedení účetnictví je si vést účetnictví sami. Tato varianta pro Vás bude značit pořízení účetního programu a jeho pravidelné aktualizace, studium účetních zákonů a předpisů, absolvování odborného kurzu, pokud nejste v účetnictví zběhlí, a obětování mnoho času, aby bylo Vaše účetnictví skutečně v pořádku tak, jak má být a jak je vyžadováno úřady.

Zaměstnání účetního

Druhou možností je zaměstnat na trvalo účetní nebo účetního, který Vám účetnictví povede. Tato varianta obnáší zřídit kancelář pro účetní, vybavit ji, zajistit veškeré účetní pomůcky, programy a další příslušenství potřebné pro vedení účetnictví, vyplácet pravidelně mzdu za odvedenou práci, odesílat peníze na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance a v případě čerpání dovolené účetní nebo z důvodu nemoci sehnat na danou dobu schopnou náhradu. Pokud však s podnikáním teprve začínáte a dosud nevíte, jak moc se bude Vaší firmě dařit, nebo pokud jste majitelem malé firmy, zde se Vám toto řešení příliš nevyplatí.

Oslovení externí účetní firmy Plzeň

Další variantou, ke které se přiklání stále více podnikatelů, je využít externí účetní firmu, které budete jednorázově zadávat zakázky vždy dle Vaší konkrétní potřeby. Platit budete čistě za odvedenou práci. Zpracování účetnictví pro Vás bude naprosto bezproblémové, budete jej mít vždy v pořádku a nemusíte se bát náhodných kontrol z finančního úřadu.

Co nabízí externí účetní firma Plzeň

Externí účetní firma se Vám může hodit nejen pro vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňového přiznání atd., ale obrátit se na ni můžete také při žádosti o radu, jak vyřešit složitý účetní případ, se kterým se setkáváte poprvé nebo u kterého si nejste jisti. Můžete tedy specializovanou účetní firmu využívat i jako jakéhosi poradce na telefonu v případě Vaší nevědomosti, nerozhodnosti nebo váhání, zda účtujete správně. Tyto firmy nabízí i konzultace a vždy Vám přinesou pestrou škálu názorů a připraví pro Vás nejvhodnější řešení, aby byly všechny strany spokojené.

Co je to daňová evidence

Daňová evidence velmi zjednodušeně řečeno navázala na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice využíváno až do roku 2004. Od roku 2004 jednoduché účetnictví zaniklo, ale možnost vedení jednodušší formy účetnictví zůstala a to pro ty fyzické osoby, které stojí o to vést evidenci na podobném principu. Jde o daňovou evidenci, kterou mají právo vést ty osoby, které nejsou povinny vést účetnictví. Daňovou evidenci tedy můžou vést subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu zákona o účetnictví č 563/1991 Sb.

V čem spočívá vedení daňové evidence

Daňová evidence je upravena částí zákona o daních z příjmů. Při vedení daňové evidence je nutné evidovat veškeré příjmy a výdaje. Dále se evidují majetky a závazky podniku. Hlavním účelem vedení daňové evidence je možnost zjištění základu daně z příjmu na konci účetního období a následně vyčíslit daňovou povinnost. Z tohoto hlediska je nutné evidovat zvlášť příjmy a výdaje, které vstupují do základu daně. Pokud patříte k těm, kteří mají právo se rozhodnout, zda budou vést účetnictví nebo daňovou evidenci, rozhodujte se podle toho, co je pro Vás přehlednější, co Vám podá lepší obraz o vedení podniku a co Vám nabídne více informací.  Ač se může zdát, že vedení daňové evidence je podstatně jednodušší, neboť tato varianta nepodléhá tolika pravidlům, mnoho podnikatelů dává raději přednost vedení účetnictví, které jim poskytuje pravdivý a přehledný obraz o jejich podnikatelské činnosti.

Zpracování mezd Plzeň

Pokud při svém podnikání zaměstnáváte další lidi, jste povinni vést mzdovou agendu a zpracovávat mzdy. Jde o složitou záležitost, která vyžaduje nejen odborné znalosti, ale především i praxi. Jestliže s podnikáním teprve začínáte a nemáte se zpracováním mezd zkušenosti, bude pro Vás tato činnost skutečným oříškem. Většina podnikatelů, kteří mají pod sebou zaměstnance, si na zpracování mezd najímají účetní, které jim mzdovou agendu vedou. Vedení mzdové agendy slouží k podnikovým potřebám a k výpočtu mezd. Díky takové agendě má podnikatel dokonalý a přesný přehled o tom, jaká je podniková statistika a kalkulace a dále mu slouží ke zjištění daně z příjmu fyzických osob a pro mnoho dalších rozhodnutí. Vedení mzdové agendy a zpracování mezd patří k velmi složité podnikové záležitosti a vždy je potřeba znát a orientovat se v zákonech a v zákonných předpisech. Z tohoto důvodu je vždy lepší přenechat tuto činnost odborníkům, tedy profesionálním účetním nebo daňovým poradcům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14163 (magazinpodnikani.cz#3140)


Přidat komentář