Účetnictví České Budějovice

Účetnictví, to je slovíčko, které děsí nejen mnohé podnikatele, ale i ty, kteří možnost samostatné výdělečné činnosti zvažují. Množství čísel a organizace údajů nás děsí, často ale zbytečně. Pokud si nevíte rady, vždy jsou zde odborníci.

Čím se účetní zabývají

Účetní má na starosti poměrně komplikovanou činnost zahrnující evidování příjmů i výdajů firem, vyhotovování přehledů, podkladů, zpracovávání daňových přiznání k DPH, i zpracovávání dalších daní, jako například silniční nebo darovací. Účetnictví je ošetřeno zákonem č. 563/1191 Sb. – Zákon o účetnictví. Dále je pro účetní také nutná znalost vyhlášky č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy.

Komu svěřit účetnictví v Českých Budějovicích

U malých firem často figuruje sám podnikatel také v pozici** účetního**. Pokud se ale chcete věnovat vydělávání peněz, spíše než papírování a ťukání čísel do kalkulačky, nebo si například v oblasti počtů příliš nevěříte, je ideální svěřit úkol profesionálům. Ti vám vše potřebné vyhotoví, poradí jak si přilepšit, a navíc poskytnou záruku na správnost řešení, takže můžete klidně spát. Stěžejní při výběru správného účetního by měly být zejména reference, tedy doporučení, ideálně od někoho koho znáte a věříte mu. Nezanedbatelná bude i finanční otázka, mějte ale na mysli, že šikovný účetní vám může pomoci i nemalé sumy ušetřit, proto kvalita se v tomto případě rozhodně vyplatí. Zároveň si také dopředu přesně zjistěte, co všechno služby účetního zahrnou, abyste nakonec nebyli překvapeni, že dohodnutá částka nakonec například nezahrnuje vše, co budete pro kompletní vyřešení vašeho účetnictví potřebovat.

Typy účetnictví - České Budějovice

Není účetnictví jako účetnictví, a každý subjekt musí mít vedenu tu správnou podobu evidence. Fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, si vedou účetnictví jednoduché, to znamená daňovou evidenci. A naopak podnikatelé a právnické osoby mají povinnost vést** účetnictví podvojné**.

Jednoduché účetnictví – Daňová evidence České Budějovice

Jednoduché účetnictví je název pro účetní systém, který byl určen pro malé podniky v České republice. Tento** účetní systém** byl k 1. lednu 2004 zrušen a nahrazen takzvanou daňovou evidencí. Cílem jednoduchého účetnictví je podat přehled o příjmech a výdajích, o majetku a pohybu hospodářských prostředků. V soustavě jednoduchého účetnictví se vedou knihy a deníky (peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, deník příjmů a výdajů. Účetní závěrka je zde tvořena výkazem o majetku a závazcích a výkazem o příjmech a výdajích.

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví byl termín, který používal zákon o účetnictví do roku 2004, od 1. ledna 2004 se už používá jen pojem účetnictví, přesto spojení „podvojné účetnictví“ přetrvává ve známosti většiny populace. Zákon ukládá povinnost vést (podvojné) účetnictví podnikatelům zapsaným do obchodního rejstříku (obchodní společnosti), podnikatelům, jejichž obrat v předchozím roce přesáhl 25 milionů Kč a podnikatelům, kterým to ukládá zvláštní právní předpis. V podvojném účetnictví je každá položka na účtu spárovaná s položkou na jiném účtu, ale na opačné straně (Má dáti nebo Dal).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14277 (magazinpodnikani.cz#3254)