Účetnictví a daňová evidence - Praha-západ

Vést účetnictví je povinností každého podnikatele. Zákon o účetnictví má však celou řadu doplňků, novelizací a změn, které přicházejí postupně v průběhu roku i na počátku účetního období. Vyznat se v nich není lehké.

Povinnost vedení účetnictví, účetní firma v Praze-západ

Vedení účetnictví udává zákon o účetnictví. Zákon říká, že každý, kdo nějakým způsobem podniká, musí vést účetnictví. Jeho rozsah vyplývá ze zvoleného způsobu podnikání, z podnikatelské činnosti i z dosaženého obratu. Vybrat si můžete z několika druhů účtování. Druhy účtování také udává zákon. Ten pak rozšiřují další zákony, novelizace a doplňky, které vycházejí na počátku každého účetního období i v jeho průběhu. K nejčastěji novelizovaným patří mzdové účetnictví a pak daně. Samotné účetnictví, ať již v jakékoli podobě je nutné vést pravdivě, přehledně a správně. Musí být zpracováno zcela podle platných zákonů. Pokud by některá z kontrol, ať již daňových, finančních, nebo kontrol státní správy objevila nedostatky, nebo chyby, pak vám naúčtuje velkou pokutu. Předejít nesrovnalostem můžete, pokud si necháte účetnictví zpracovat účetní firmou. Je to výhodné hned z několika důvodů. Vaše účetnictví bude vždy zaúčtováno podle platných zákonů, budete mít včas a přesně odvedené všechny daně a poplatky, budete vždy vědět, jak hospodaříte, kde je nutné přibrzdit, a kde naopak investovat.

Vedení účetnictví Praha-západ

Účetnictví vedou právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, takzvané účetní jednotky, a fyzické osoby, jejichž obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl 25 mil. korun. Dále pak fyzické osoby, které se samy dobrovolně rozhodnou vést podvojné účetnictví. Vedení účetnictví upravuje zákon, který říká, že je ho možné vést v plném nebo zjednodušeném obsahu. Zde je pak určeno, pro koho který obsah je. Zjednodušený obsah mohou vést bytová družstva, která nemají povinnost mít ověřenu účetní závěrku auditorem, příspěvkové organizace, občanská sdružení s právní subjektivitou, a také nadační fondy. V zákonu byste však našli i další účetní jednotky, které mají výjimku a mohou zjednodušené účetnictví vést. Všichni ostatní podnikatelé, kteří ze zákona musí vést účetnictví, ho vedou v plném obsahu.

Jak účetnictví vést?

Zákon říká, že účetnictví je nutné vést od vzniku účetní jednotky do jejího zániku. Zároveň říká i to, že vedení účetnictví musí být pravdivé, prokazatelné, věcné a časově související. Zákon o účetnictví toho specifikuje opravdu hodně. Zároveň je nutné si uvědomit, že prochází neustále řadou novelizací. Je tedy nutné sledovat, který postup je ještě platný, a který již ne. Zejména proto, že účtovat se vždy musí spolu s účetními metodami. Pokud tedy nejste zrovna vystudovaní účetní, pak pro vás bude nejlépe svěřit účetnictví do rukou odborníků. A nejlépe již v počátku podnikání. Oslovit účetní firmu v okamžiku, kdy se rozhodnete dát svému podnikatelskému nápadu život, se vyplatí. Odborníci vám pomohou hned v počátcích, kdy vlastně ještě ani nepodnikáte, jen si podnikání zřizujete. Zde se často napáchá řada chyb, které již nejdou vrátit a v konečném výsledku stojí zbytečné náklady.

Daňová evidence Praha-západ

Je jednodušší formou účetnictví. Snad proto se jí dříve říkalo jednoduché účetnictví. Vést ji mohou pouze některé fyzické osoby. A pak také fyzické osoby, které nepodnikají podle živnostenského zákona, a mohou účetnictví zcela vypustit. Vše vyúčtují pomocí daňových paušálů. Právě pro tyto podnikatele může být výhodnější vést daňovou evidenci, anebo dokonce i účetnictví. Jinak daňová evidence slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti. Daňovou evidencí se rozumí evidence majetku a závazků a příjmů a výdajů. Zákon nestanovuje přesnou formu ani to, jak tyto záznamy vést. Udává pouze obsah daňové evidence. Přesto to nijak podnikateli neusnadňuje. I u daňové evidence je nezbytné sledovat veškeré zákony a jejich změny. Jinak na to podnikatel doplatí, při odevzdání daňového přiznání.

Jak daňovou evidenci vést?

Možnosti jsou v podstatě tři. Při ručním vedení se záznamy zapisují do deníků a účetních knih. Elektronické zpracování umožňuje vést záznamy v Excelu, nebo pomocí účetního programu. Ať již zvolíte jakýkoli způsob vedení, je nutné, aby vše bylo přehledné, časově navazující, a aby ze záznamů zcela jasně vyplýval stav majetku a závazků. Daňová evidence se může jevit velmi jednoduše. Ale zásluhou neustálých změn, se právě v účtování u daňové evidence dosahuje celé řady chyb. Některé vyjdou najevo až u ročního zúčtování, nebo u kontroly státních úřadů. Proto i zde, chcete-li mít klidný spánek, svěřte účetnictví odborníkům. Již po pár měsících zjistíte, že to byl dobrý tah.

Kompletní mzdová agenda Praha-západ

Každý kdo má zaměstnance, musí vést mzdovou agendu. Ta bohužel je nejsložitější z vedení účetnictví. Je nutné dodržet nejen řadu zákonů a nařízení, ale i termínů. Mzdová a personální agenda zahrnuje vše od evidenčních listů, přes vypracování mezd, odvody sociální a zdravotní pojišťovně a daní státu, až po měsíční hlášení, roční vyúčtování a přihlášení a odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a na správě sociálního zabezpečení. Kromě toho musí dodržet termíny dané vyhláškou a také smlouvami se zaměstnanci. Navíc patří mezi povinnosti mzdové účetní příprava podkladů pro všechny kontroly. Pokud nemáte vystudovanou alespoň ekonomickou školu, pak se brzy dostanete do problémů. Zde pomůže jedině odborník, který se v zákonech o účetnictví opravdu vyzná.

Zpracování všech druhů daní Praha-západ

Daně nás provází, ať již podnikáte či ne. Známé každoroční daňové přiznání dnes musí podat fyzická i právnická osoba. Některým lidem, kteří jsou zaměstnanci, daňové přiznání vypracuje podniková účetní. Jiní si ho musí vypracovat sami. Mnohem lépe, než se trápit s vypracováním doma a studovat návody na internetu, nebo přílohu daňového přiznání je nechat si ho vypracovat odbornou účetní firmou. Zde máte jistotu, že vše bude v pořádku a stát vás to bude jen velmi málo.

Daně přímé a nepřímé, jak se vyznat v daních - Praha-západ

Daní je hodně. Základní rozdělení je daně přímé a nepřímé. Přímé daně se odvíjejí od majetku občana i podnikatele. Najdete zde daň majetkovou, darovací nebo dědickou. Dále pak i silniční daň. K nepřímým daním patří DPH, což je daň z přidané hodnoty, daň spotřební a ekologická daň. Tedy daně, které nějak souvisí s obchodem. Daňové období je vždy jeden kalendářní rok. Každá daň má své období splatnosti. V některých případech není vůbec špatné, když vyúčtování daně necháte na účetní firmě, která vše vyřídí i s úřady.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14054 (magazinpodnikani.cz#3031)


Přidat komentář