Účetnictví a daňová evidence - Hodonín

Jaké jsou výhody spolupráce s účetní firmou? Co vše nám mohou účetní firmy nabídnout a proč těchto služeb využít? Čtěte dále a dozvíte se základní informace o účetnictví.

Obor účetnictví je nezbytný pro vlastníky. Státní orgány dále využívají účetnictví pro kontrolu a statistiku. Pro veřejnost je účetnictví nezbytné v otázkách pracovních možností a investování podniků. Odběratelé využívají informace týkající se účetnictví k poskytování informací o dodávkách a dodavatelé potřebují informace o splácení. Konkurence může díky účetnictví srovnávat informace a využívat obchodní strategie. Manažeři na základě informací z účetnictví zjistí, jak lépe vést podnik. Zaměstnanci mohou z účetnictví zjistit důležité informace o svých platech. Před** finančními úřady** si správnost účetnictví musí také obhájit podnikatelé. Vždy je lepší, aby se o vaše účetnictví postaral zkušený profesionál Hodonín.

Účetnictví a daňová evidence - Hodonín

Účetní firma Baník Ratíškovice, s.r.o., kterou Vám můžeme doporučit disponuje dlouholetou účetní praxí. Poskytuje profesionální a komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání a mzdové agendy. Poskytuje profesionální interní daňový dozor či rekonstrukce účetnictví. V současné době firma Baník Ratíškovice, s.r.o. spravujeme účetnictví jak malým tak středním firmám. Do dnešního dne tato firma absolvovala s klienty řadu kontrol na Finančních úřadech ( DPH, daň z příjmu, silniční daň) i u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, vždy bez problémů.

Veškeré služby, které si můžete u firmy Baník Ratíškovice s.r.o. objednat máte zde:

Účetnictví a daňová evidence - Hodonín

  • zpracování a vedení účetnictví

  • ** zpracování a vedení daňové evidence**

  • vedení mzdového účetnictví

  • ** zpracování účetních závěrek**

  • ekonomické poradenství

  • účetní poradenství

  • ** zpracování veškerých daňových přiznání právnických i fyzických osob**

  • zastupování klientů při jednáních s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami

Jednoduché účetnictví, zpracování Hodonínsko

Dnes je pojem** jednoduché účetnictví** nahrazen daňovou evidencí. Daňová evidence v sobě zahrnuje služby týkající se financí. Např. je nutné zapisovat do peněžního deníku měsíční příjmy a výdaje pro plátce o neplátce DPH. Řadí se sem také zasílání mezd na bankovní účty, sledují se výkony a závazky. Důležité je mít přehled o hospodaření, ročních výkazech a spolupráci s bankou. Účetní firma Baník Ratíškovice, s.r.o. se dále postará o evidenci firemního majetku včetně účetních a daňových odpisů. Účetní se postará o to, aby byl majetek evidován, zhodnocen a odepisován. Na závěr období přichází měsíční a roční uzávěrky s možností vrácení stavu před uzávěrkou. Patří sem i daňová přiznání, přehledy a přiznání pro finanční úřad.

Podvojné účetnictví, zpracování Hodonínsko

Podvojné účetnictví je určeno pro osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku a také pro právnické osoby. Je zde nutné zachytit všechny ekonomické jevy, složky majetku, pohledávek, závazků, nákladů a výnosů.

Patří zde finanční úč etnictví, které je zaměřeno na sledování majetku, závazků, kapitálu a výsledku hospodaření. Finanční účetnictví poskytuje informace, které jsou určeny pro vnější prostředí.

Oproti tomu manažerské účetnictví je určeno především pro vnitřní vedení podniku. Manažerské účetnictví zahrnuje rozpočetnictví, kalkulace, operativní evidenci a vnitropodnikové účetnictví.Účetnictví a daňová evidence - Hodonín

Zastoupení na úřadech Hodonín

Mnoho z nás ocení službu, které nabízí účetní firmy, a to zastoupení na úřadech. Zastoupení vznikne na základě plné právní moci klienta a bude uskutečněno ve všech záležitostech před finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami nebo jinými institucemi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14002 (magazinpodnikani.cz#2979)


Přidat komentář