Účetnictví a daně - Praha-východ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Čekáte daňovou kontrolu a hledáte odborníka na revizi účetnictví? Odpověděli jste alespoň na jednu otázku ano? Měli byste vyhledat daňového poradce.

Slovo daně je skloňováno neustále, a to všude. Jak se v daních vyznat, aniž bychom nic nepřehlédli? Zde přichází v úvahu pouze jedno jediné řešení a tím je oslovit zkušeného odborníka, kterým je účetní nebo daňový poradce.

Daňové poradenství Praha-východ

Daňových poradců neustále přibývá a umět si mezi nimi vybrat správně může být mnohdy velmi obtížné. Jak tedy zjistit, zda je daňový poradce opravdu tak profesionální, jak o sobě tvrdí? Důležité jsou pro nás při jeho výběru reference, neboť kdo nám doporučí opravdu schopného daňového poradce než ten, kdo s ním má osobní zkušenosti. Daňového poradce si hledáme proto, aby nám ušetřil finanční prostředky, tedy vypočítal minimální variantu zdanění. Pouze daňový poradce ví, jak vše vypočítat v souladu s platnou legislativou. A kdy daňového poradce oslovit? Vždy, když zakládáme novou firmu nebo měníme směr svého podnikání. Zkušený daňový poradce nám také pomůže pomoci s prodejem či koupi nemovitostí, cenných papírů apod.

Daňový poradce Praha-východ

Pojem daňový poradce je silně spjat s daněmi a daňovým přiznáním, jak tedy tyto pojmy spolu souvisí? Povinnost platit daně je neoddiskutovatelná. Abychom platili pouze tolik, kolik ze zákona musíme a ani o trochu více, musíme oslovit daňového poradce. Tentýž daňový poradce nám pak může vypracovat daňové přiznání, se kterým si mnoho z nás neví rady. Aby bylo daňové přiznání vyplněno správně, je potřeba znát spoustu zákonů, což daňoví poradci moc dobře vědí a proto se neustále vzdělávají. Výhodou toho, že takového daňového poradce oslovíte, je rovněž fakt, že nese za svou práci plnou zodpovědnost a právě proto si mnozí z nich platí adekvátní pojištění.

Zastupování na úřadech v Praze

Najmete-li si na oblast daní a účetnictví opravdového profesionála, pak bude Vaše podnikání daleko jednodušší. Nebudete muset řešit věci kolem vedení účetnictví a daní a navíc také můžete využít toho, že Vás bude zastupovat na úřadech. Na světě je jen málo podnikatelů, které vyřizování a papírování na úřadech opravdu baví. A právě pro ty, kteří se bez něj rádi obejdou je zde možnost zplnomocnit účetní či daňového poradce. A k čemu zplnomocnění bude? Především k tomu, aby se mohl daný podnikatel věnovat svému podnikání a nezdržoval se věcmi, kterým až tak nerozumí. Jestliže se však k tomuto kroku jako podnikatel rozhodnete, měli byste mít na paměti především velkou opatrnost. Zplnomocněte pouze osobu, které věříte natolik, aby mohla mít ve svých rukou doslova celou Vaší firmu a tím pádem také budoucnost a to nejen Vaší a Vašich nejbližších. V případě, že jste také zaměstnavatel, musíte myslet také na své zaměstnance.

Jaký je rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem

Jak již jistě všichni víme, můžeme svěřit vedení svého účetnictví buď účetnímu, nebo daňovému poradci. Kterého z nich však oslovit a jaký je mezi nimi rozdíl? Mnoho podnikatelů majících větší firmy volí možnost oslovit oba dva. Jak je to možné? Jednoduše. Účetní vede celý rok účetnictví a vše, co je s ním spojeno a daňový poradce provede pouze daňové přiznání. Aby však mohl daňový poradce ono daňové přiznání vyhotovit, provede kontrolu celého účetnictví a zjistí, zda je vše v pořádku. To vede k tomu, že má podnikatel dvojí kontrolu nad svým účetnictvím a nemusí se bát případných kontrol. Co se týče rozdílu mezi účetním a daňovým poradcem, pak je zde jeden zásadní. Tím rozdílem je fakt, že oproti účetní nese daňový poradce celkovou zodpovědnost za svou práci. A právě z toho důvodu si velká část daňových poradců platí pojištění. Díky tomuto pojištění jsou kryti pro všechny případy. Toto pojištění je dostatečnou jistotou nejen pro samotného daňového poradce, ale především pro podnikatele, pro které pracují.

Revize a rekonstrukce účetnictví v Praze-východ

Stalo se Vám, že jste si vedli své účetnictví svépomocí a došlo to tak daleko, že nevíte kudy kam? Máte problémy vyhledat potřebné účetní doklady a čeká Vás kontrola? Nebo jste si špatně vybrali účetní, která účetnictví vůbec nerozuměla, a proto jste si dali výpověď? Jak tyto problémy vyřešit a nezbláznit se z toho? Jednou z možností je, oslovit zkušeného daňového poradce, který Vám provede celkovou revizi Vašeho účetnictví a následně také jeho rekonstrukci. V případě nutnosti také navrhne řešení, díky kterému bude celá rekonstrukce účetnictví provedena velmi rychle, což je potřeba v případě, že očekáváte daňovou kontrolu.

Účetní poradenství a účetnictví Praha-východ

Jste podnikatelem, který přechází z daňové evidence na vedení účetnictví, nebo hledáte někoho, kdo bude schopen zaškolit Vašeho nového účetního? Pak je zde právě pro Vás účetní poradenství, kterým se zabývají odborníci, a to nejen účetní, ale také daňoví poradci. Tuto službu lze využít i v případě, že se pouze chcete přesvědčit o tom, zda Váš dosavadní zaměstnanec vede vše správně. Jak již bylo uvedeno výše, je účetnictví velmi složitým procesem, vyžadujícím odborné znalosti. Odborníci, kteří se účetnictvím zabývají, tráví většinu svého profesního života zdokonalováním se v tomto oboru a učením se stále nových a nových zákonů.  Každé účetnictví si vedou jednotliví účetní sami a to v účetním programu, který si zvolí a který je pro ně nejpřehlednější.

Vést účetnictví nelze jen tak, neboť podléhá mnoha zákonům a nařízením. Mnozí účetní a daňoví poradci pracují externě, a proto přistupují k tomu, že si do daných firem jezdí pouze pro potřebné doklady, na jejichž základě pak vypracovávají jak daňové přiznání, tak samotné účetnictví. K tomu, aby mohli tito profesionálové vypočítávat kupříkladu přiznání k dani z příjmu, musí zároveň připojit i potřebné přílohy. Do práce účetních a daňových poradců také patří přiznání k DPH, vypracovávání všech statistických výkazů, které nařizuje zákon a také tvorba přehledů pro podnikatele. Důležitá je rovněž záznamová povinnost účetních, na které závisí celkové vedení účetnictví. Pouze účetní vědí, jaké doklady a jak často archivovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13816 (magazinpodnikani.cz#2790)


Přidat komentář