Účetnictví a daně - Pardubice a okolí

Nesvěřujte své účetnictví a daně jen tak někomu, ale vsaďte na jistotu, na kvalitu, spolehlivost, a obraťte se na profesionální firmu zabývající se vedením účetnictví a daněmi.

Účetnictví a daně - Pardubice a okolí

Jste z Pardubic či okolí? Hledáte podrobné informace z oblasti financí? Potřebujete odborníka na zpracování účetnictví nebo daňovou evidenci? Pak neváhejte a obraťte se na profesionální účetní paní Kamilu Mahlerovou. Paní Kamila Mahlerová poskytuje komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy či daňového poradenství. Paní Kamila Mahlerová je naprostým profesionálem ve svém oboru. Vychází z více než 20 ti-letých zkušeností a své znalosti a vědomosti neustále prohlubuje soustavným vzděláváním. Pokud tedy chcete spolupracovat se skutečným odborníkem, který se kompletně postará o vaše účetnictví a finance doporučujeme se na paní Mahlerovou obrátit telefonicky na čísle: +420 728 061 088 nebo pomocí emailu: mahlerka@seznam.cz.

Vedení účetnictví profesionály Pardubice a okolí

Abyste měli účetnictví v naprostém pořádku, je nutné, aby bylo zpracováno kvalifikovanou osobou, která má bohaté zkušenosti v oblasti účetnictví. Účetnictví musí být prováděno v souladu s platnými zákonnými normami, kdy určujícím kritériem je především Zákon o účetnictví. Specializovaný odborník pravidelně sleduje aktualizace tohoto zákona a dalších souvisejících předpisů tak, aby nemohlo dojít k sebemenší chybě, která by i tak mohla mít negativní důsledky. Jestliže se rozhodnete pro externí účetní firmu, která Vám účetnictví povede, nemusíte si dělat starosti s ničím v účetní oblasti. Za případné chyby ve vedení účetnictví ručí tato firma. Externí účetní firmy jsou pojištěné k odpovědnosti za finanční škodu, která vznikne zákazníkovi v souvislosti s jejich činností do určité výše. Zbavte se všech starostí, které Vám účetnictví a daně přináší. Přenechejte účetnictví profesionálům, kteří si zakládají na preciznosti, rychlosti a přehlednosti zpracování.

Účetní a daňové poradenství Pardubice a okolí

Profesionální účetní firma nabízí svým klientům řešení všech složitých účetních případů. Navíc dokáže posoudit účetní transakce a spolehlivě nalézt nejoptimálnější řešení. Navíc Vám poradí i při běžném vedení účtu, v daňové oblasti s případy, které souvisí s platností daňových zákonů. Specialisté Vám poradí a pomohou s podáním daňového přiznání k různým typům daní a navrhnou Vám daňovou optimalizaci.

Účetnictví nebo daňová evidence?

Účetnictví není jednoduchou záležitostí, zvláště ne pro ty, kteří se v něm neorientují, nemají s ním zkušenosti a dosud jej ke svému životu nepotřebovali. Pokud došlo ke změně situace, která Vás nutí vést účetnictví, pak se jej buď budete muset naučit sami, nebo zaměstnat účetní či využít služeb firmy, která se zabývá zpracováním účetnictví. Účetnictví znamená účtování podvojným zápisem o skutečnostech týkajících se stavu a pohybu majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv, o nákladech, výnosech a výsledcích hospodaření. Na základě provedeného účetnictví se můžou vedoucí pracovníci a majitelé firem lépe rozhodovat, bankám účetnictví slouží ke snadnějšímu rozhodování o poskytnutí nebo neposkytnutí úvěrů, investorům pro to, zda se jim vyplatí investovat či nikoliv, apod. Účetnictví jsou povinny vést subjekty, které jsou uvedeny v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Ostatní subjekty můžou vést daňovou evidenci.

Kdo vede účetnictví Pardubice a okolí

Povinnost vést účetnictví mají všechny subjekty uvedené v § 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Těmto subjektům se říká účetní jednotky. Nejčastěji jsou jimi právnické osoby, pak jsou to fyzické osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku, fyzické osoby vedoucí účetnictví na základě vlastního rozhodnutí a fyzické osoby, jejichž obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl hodnotu 25 mil. korun.

Pravidla pro vedení účetnictví Pardubice a okolí

Každá účetní jednotka je povinna vést účetnictví od svého vzniku do svého zániku, případně od zapsání do obchodního rejstříku až po její vymazání nebo ode dne, kdy se stala účetní jednotkou. Účtuje se podvojným způsobem a vždy do období, s nímž účetní případy věcně i časově souvisí. Vždy je při účtování nutné dodržovat účetní metody. Dalším pravidlem pro vedení účetnictví je fakt, že vedením účetnictví může být pověřena i jiná fyzická nebo právnická osoba. Účetní jednotky můžou vést účetnictví za pomoci programového vybavení, technických prostředků a nosičů informací. Účetnictví se vede v českém jazyce, stejně jako v české měně. Účetní doklady je možné vyhotovit i v cizím jazyce, ale je nutné zajistit jejich srozumitelnost.

Externí účetní firma Pardubice a okolí

Mnoho firem řeší vedení účetnictví prostřednictvím externích účetních firem, tedy tak, že využívají služby jiných společností, kterým svěří účetní agendu. Tato možnost je pro ně kolikrát přijatelnější, než platit zaměstnance navíc a pořizovat účetní programy. Díky outsourcingu se nemusí podnikatel starat o účetnictví. Celá spolupráce s účetní firmou spočívá v tom, že podnikatel odevzdá účetní firmě veškeré účetní doklady a účetní firma mu zpět dodá výkazy a podklady pro daňové přiznání. Pokud má podnikatel zájem, bude mu dodáno rovnou již vypracované daňové přiznání. Podnikatel se díky této službě nemusí starat, ani sledovat změny v zákoně o účetnictví a není ani tak povinen aktualizovat účetní software, bez kterého by se jinak při vedení a zpracování účetnictví neobešel.

Zpracování mezd Pardubice a okolí

Zpracování mezd poskytují externí účetní firmy buď samostatně, nebo v rámci další účetních služeb. Zpracování mezd představuje činnost, při které se po výpočtu hrubé mzdy a po odečtení zákonných a ostatních srážek dospěje k čisté mzdě, tedy k částce, která je dotyčnému vyplacena. Jde o velmi stručné vysvětlení. K jeho dopracování vede celá řada složitých výpočtů. Čistá mzda musí být vyplacena naprosto každému zaměstnanci za odvedenou práci. Jestliže jste malá firma a nechcete zaměstnávat dalšího zaměstnance pro zpracování mezd, pak můžete pravidelně využívat služeb externích účetních firem. Tyto firmy nabízí zpracování měsíčních mezd pro zaměstnance. To vše za velmi rozumné ceny, které jsou jistě nižší než platit měsíčně mzdovou účetní včetně pronájmu za prostory nutné ke zpracování mezd, pracovní potřeby a programové vybavení.

Outsourcing zpracování mezd nebo vlastní mzdové účetnictví?

Outsourcingem se rozumí zpracování mezd externí firmou. Jde o výhodnější způsob, než zakládat vlastní mzdovou účtárnu. Díky outsourcingu nemáte žádné provozní náklady, nemusíte nic investovat do vlastní mzdové účtárny a ušetříte na mzdách a odvodech. Mzdy zpracované externí profesionální firmou jsou navíc vždy včasné, bezchybné a za velmi rozumnou cenu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14077 (magazinpodnikani.cz#3054)


Přidat komentář