Účetnictví a daně - Ostrava

Podnikání s sebou přináší nejen zisky, máte-li tah na branku, znáte svoji současnou a potenciální konkurenci, kdy jste minimálně o krok před ní. Úspěšnost podnikání jde také ruku v ruce se správností vedení účetnictví, daňové evidence.

Přehled výdajů se zpracovaným účetnictvím - Ostrava

Něco jiného je, když si zpravujete domácí účetnictví, kdy nemusíte být ani tak důslednými do detailu, ale chcete mít alespoň rámcový přehled, kam jdou Vaše výdaje. Máte-li firmu, ať už o jednom zaměstnanci, nebo třeba o tisícovce pracovníků, pak si nemůžete dovolit nebrat v úvahu detaily. Právě detaily tvoří celek, a činí ho komplexní. Jednou z důležitých povinností každého podnikajícího subjektu je zpracování účetnictví, případně daňové evidence.

Účetnictví a daně - Ostrava

Nevíte si rady s účetnictvím a daněmi? Můžete se obrátit na firmu DÚOPAM s.r.o., kterou najdete v Ostravě. A proč oslovit právě tuto firmu? Jednoduše proto, že nabízí vedení daňové evidence, vedení podvojného účetnictví podnikatelům, daňové poradenství, účetní poradenství, personalistiku a mzdovou agendu. Svou práci odvádí firma DÚOPAM s.r.o., zcela zodpovědně, čistě, rychle a největší důraz klade vždy na plnou spokojenost svých zákazníků. Poptávky můžete psát na e-mail duopam.sro@tiscali.cz či volat na číslo +420 603 519 751.

Zpracování účetnictví, daňové evidence – povinnost podnikatele - Ostrava

Povinnost, kterou může některý podnikatel brát jako nepříjemnou, zdlouhavou záležitost, je však také pomyslnou zbraní, konkurenčním nástrojem, díky kterému můžete být právě o krok vpřed. Mít totiž včas a správě vedené účetnictví, znamená mít možnost nejen nastavit tu správnou firemní strategii, plány a cíle. Můžete flexibilně reagovat na měnící se situaci, a jak plány, tak cíle podle toho upravovat, abyste byli v plusových, a ne minusových číslech. Pro podnikatele je však oblast účetnictví, stejně tak oblast daní, ale i mzdová agenda noční můrou, a to především v souvislosti s nedostatkem kvalifikované síly v řadách vlastních zaměstnanců, na které by se mohl podnikatel 100% spolehnout, že odvedou bezchybnou práci. Pokud je to i Váš případ, nemusíte zoufat, nemusíte s obavou jen tak nečinně čekat na další kontrolu z finančního úřadu, která pro Vás může znamenat uložení nedoplatků, pokuty aj. Můžete totiž využít odborných služeb některé z externích profesionálních účetních firem.

Vedení účetnictví - Ostrava

Týká se Vás povinnost vést účetnictví, ať už jste podnikající fyzickou osobou, právnickou osobou, příspěvkovou organizací, kdy jste přešli z vedení daňové evidence na vedení účetnictví, nebo již od začátku Vašeho podnikání musíte vést účetnictví? Obrátíte-li se na profesionální účetní firmu, pak se Vám dostane vysokého komfortu a individuálnosti při zpracování Vašeho účetnictví. Nehledě na to, v jakém oboru pracujete, co nabízíte, k Vašim potřebám, požadavkům bude Vámi vybraná firma přistupovat individuálně. V rámci vedení účetnictví Vám vybraná firma může zpracovat účetní deník – hlavní knihu – knihy analytické evidence – knihu pohledávek – knihu závazků – pokladní knihu – další pomocné evidence a přehledové sestavy dle Vašich požadavků – účetní závěrku aj.

Postup při zpracování účetnictví - Ostrava

Jakým způsobem může vypadat spolupráce mezi Vámi a externí účetní firmou? Vše začíná od prvotních dokladů, které můžete firmě sami dodat, nebo si jejich svoz firma zajistí. Podklady jsou předávány průběžně, tedy během celého účetního období, aby byla možnost, že obdržíte výsledky hospodaření Vaší firmy. Následuje pak příprava na uzavření daňového období, které s sebou přináší také možnost využití účetního poradenství, zpracování daňových přiznání. Podle Vaší potřeby Vás může firma průběžně informovat, jak jste na tom s výsledky hospodaření, abyste podle toho mohli případně upravovat Váš podnikatelský plán a strategii.

Vedení daňové evidence - Ostrava

Netýká-li se Vás povinnost vést účetnictví, a ani ještě neuvažujete o případném přechodu na účetnictví, pak je Vaší povinností vedení daňové evidence. V rámci zpracování daňové evidence se s firmou můžete dohodnout na zpracování peněžního deníku – knih pohledávek – knih závazků – pokladní knihy – podkladů pro přiznání k DPH – ostatní pomocné evidence, přehledových sestav dle Vašich požadavků aj. I v případě vedení daňové evidence je postup zpracování obdobný, jako je tomu u vedení účetnictví, tj. přes získání prvotních dokladů.

Výhody externího vedení účetnictví, daňové evidence - Ostrava

Můžete očekávat nejen kvalitu, spolehlivost, ale také diskrétnost. Samozřejmostí je zpracování účetnictví podle platných zákonných norem, kdy Vám tímto krokem také odpadne starost o neustálé sledování změn v účetním světě. Určitě však také budete chtít, aby účetnictví bylo zpracováno nejen kvalitně, bezchybně, ale zároveň i včas. U profesionální účetní firmy máte záruku v rychlém zpracování účetnictví, které však nebude na úkor kvality. Co se týká naprosté bezchybnosti, tak nikdo není dokonalý. Jak to je však v případě, že by došlo k nějakému pochybení ze strany profesionální účetní firmy? I zde pro Vás máme dobrou zprávu. Za případné chyby, ke kterým by došlo v souvislosti se zpracováním účetnictví, ručí sama firma, kdy za nedostatky odpovědna a pojištěna za finanční škody od určité výše.

Účetní poradenství a konzultace - Ostrava

Ne nadarmo se říká, dobrá rada nad zlato. Je-li rada od skutečného profesionála, pak ušetříte čas, nervy a finance. Zůstaneme-li u účetního světa, pak s účetnictvím, daňovou evidencí mohou během roku vyvstat individuální situace, které si budou vyžadovat jiné řešení, než standardní. Může však také dojít k situacím, které jste doposud neřešili, a nevíte si s nimi rady. Pátrat pak v odborné literatuře, na internetu může být značně zdlouhavé, a navíc s nejistým výsledkem.

Odborné konzultace k vedení účetnictví - Ostrava

Žádná publikace byť by byla sebekomplexnější, nikdy nezastřeší veškeré možné situace, ke kterým může dojít. Každá organizace totiž může být jiná, zabývat se jiným oborem, atd. Nelze tedy postupovat podle určitého vzoru, standardu. V takovémto případě, dojde-li tzv. na lámání chleba, oceníte nejen hluboké znalosti, ale především praktické zkušenosti externí účetní firmy, která si za léta praxe dokáže dát dohromady souvislosti, a dívat se na celkovou situaci z globálního hlediska, ne jen z úzké perspektivy. Díky účetnímu poradenství budete moci s Vámi vybranou firmou najít východisko, které pro Vás bude nejvíce optimální, tj. šité na míru. Externí účetní firma Vám však také poradí v rámci běžného vedení účetnictví. Jak zapeklité případy, tzv. špeky, tak běžné záležitosti, můžete s odborníky prodiskutovat. I záležitost, která se jeví jako banalita, se v konečném důsledku může obrátit proti Vám, a to v podobě značné finanční škody, a to nejen v souvislosti s uložením pokuty od finančního úřadu. Rozhodně se nemusíte rozpakovat probrat s firmou maličkosti, které se mohou jevit jako nepodstatné, ale zasahují však do celkového měřítka Vašeho účetnictví, či vedení daňové evidence.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14247 (magazinpodnikani.cz#3224)


Přidat komentář