Účetnictví a daně - Brno a okolí

Využívat externích služeb účetních firem se opravdu vyplatí. Nejen, že platíte pouze za provedenou práci, ale získáte i profesionálně zpracované účetnictví a poradenství včetně dalších služeb ve vysoké kvalitě.

Vést účetnictví je povinností každé firmy i každého podnikatele. Samozřejmě zákon udává, jak kdo musí své účetnictví vést a také prokazovat. Účetnictví je možné vést více způsoby, které zčásti určuje zákon o účetnictví a zčásti si je může zvolit sám podnikatel. Tedy, pokud je schopen posoudit, který typ vedení účetnictví je pro něho vhodný. Ne každý podnikatel se v účetnictví dobře vyzná. Základům zřejmě porozumí každý. Dokonce je možné si zaplatit i kvalifikační či rekvalifikační kurz účetnictví. Ale ani to není zárukou kvalitního zpracování účetnictví. Účetní zákony totiž mohou značně podnikateli ulevit, pokud jich umí využívat. To však většinou zvládají spíše odborníci na účetnické služby.

Externí účetní služby na Brněnsku

Odborníci na zpracování účetnictví nabízejí své služby jako externí firmy na zpracování účetnictví. Využít služeb těchto firem je výhodné pro každého podnikatele. Nemusí zaměstnávat účetní, ale zaplatí jen za potřebné služby v dané velikosti. Sjednat si může i krátkodobě nebo dlouhodobě služby, které potřebuje navíc. Mohou se týkat pomoci v začátcích podnikání, sestavování plánů, získávání úvěrů, rozborů, kontrolní činnosti, zpracování pracovního, archivačního, požárního nebo bezpečnostního či jiného řádu, podpisového řádu. Možných služeb je celá řada. Kromě těchto výhod umožňují externí účetní služby i získat více času. Ke službám externího účetnictví patří i zastupování na úřadech a různých jednáních. Nejen, že v případě odborníka jde vše rychleji, ale máte jistotu, že vše bude sjednáno k vaší plné spokojenosti a s ohledem na váš prospěch.

Vedení účetnictví účetní firmou Brno a okolí

Zatímco před pár lety bylo účetnictvím označováno vše, co se týká jakéhokoli účtování, tak dnes název účetnictví nahradil název podvojné účetnictví. Jde tedy o službu ve stejném rozsahu pouze s jiným názvem. Účetnictví jsou povinny vést všechny účetní jednotky, jako jsou právnické osoby a fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku, fyzické osoby, které se samy dobrovolně rozhodly vést účetnictví, a fyzické osoby, jejichž obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl hodnotu 25 mil. Zákon o účetnictví umožňuje vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu nebo v rozsahu plném. Účetnictví je nutné vést** od vzniku účetní jednotky až do jejího zániku**. Přitom je nezbytné vést účetnictví podle zákona o účetnictví, přehledně, správně a prokazatelně. Tedy není možné nijak záznamy upravovat, přepisovat, či měnit. Pokud se stane chyba nejen, že to staví podnikatele do špatného světla, ale je nutné ji opravit přesně, jak je uvedeno v zákoně o účetnictví. Jiná oprava je nepřijatelná. Pokud chcete mít jistotu, že vaše účetnictví je správné, přesně vedené, zpracované s ohledem na váš prospěch a výsledky podnikání, pak využijte služeb externí účetní firmy. Tato vám účetnictví zpracuje a přitom využije všech možností, které nabízí zákon. A to zákon o účetnictví, daňový a všechny další, které se vašeho podnikání týkají.

Daňová evidence Brno a okolí

I název daňová evidence nahradil předcházející termín, kterým bylo jednoduché účetnictví. Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně a pro výpočet výše daně z příjmů fyzických osob. Vedou ji fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou. Jejich povinností je vést údaje o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích. Vedení těchto záznamů je možné několika způsoby, přičemž asi nejvhodnější je elektronická evidence. Daňová evidence je rozhodně jednodušší, ale to neznamená, že nemusí být vedena podle zákonu a zároveň, že je možné ji jakkoli upravovat. Právě proto je vhodné ji svěřit** účetní firmě**, které vše povede za vás a to zcela přesně a navíc vám pomůže najít cesty, jak celé podnikání zefektivnit. To, co totiž ve výdajích a nákladech lehce unikne vám, profesionálnímu účetnímu nikdy neunikne. A tak hned vidí možnosti, které je možné využít. Přitom profesionální vedení daňové evidence rozhodně není nadstandard. Cena totiž vychází po sečtení daleko nižší, než, když si účetnictví vede podnikatel sám, a sám se také zastupuje na úřadech.

Zpracování mezd a personalistiky Brno a okolí

Máte-li jako podnikatel zaměstnance, pak se nevyhnete** mzdové agendě a personalistice**. Ta zahrnuje vše, co se týká vašich zaměstnanců, výpočtu mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění i daní. Práce kolem mzdové agendy je hodně. Navíc je zde nutné dodržet přesné časové limity. Jejich nedodržení může znamenat vysoké** sankce.** Sjedná-li si podnikatel vedení mzdové agendy, pak se zbaví mnoha starostí. Externí účetní firma vám zpracuje kompletně celou mzdovou agendu včas a správně, vytiskne výplatní pásky, provede i všechna roční zúčtování a samozřejmě odevzdá přehledy zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení.

Zpracování daňových přiznání Brno a okolí

Zpracovat daňové přiznání je tím těžší, čím více daní odvádíte. Ale mnohdy vyvstane problém i u fyzické osoby, která sice není podnikatelem, ale musí podávat daňové přiznání. Proto je lépe nechat si daňové pracování vypracovat účetní firmou. Cena za tuto službu není vysoká a rozhodně se vám vyplatí. Účetní firma vám zpracuje všechna daňová přiznání, která je nutné podat. Jde o přiznání fyzických i právnických osob. Objednat si můžete zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob, daně z přidané hodnoty, spotřební, silniční, z nemovitostí, z převodu nemovitostí, dědické i darovací.

Brno a okolí a poradenství v účetní oblasti

Účetní poradenství zahrnuje rozsáhlé služby pro podnikatele. Začínají pomocí při zřizování firmy a končí jejím zrušením. Po celou dobu fungování firmy může podnikatel využít dalších služeb, které mu pomohou s vedením jeho firmy. Může jít o služby zastupování na úřadech, vyhotovení plánů podnikání, výroby, vyhodnocování, porovnávání, rozpočty, kontrolní činnost, rozbory a analýzy, pomoc při získávání úvěru, včetně výběru banky, zpracování jakýchkoli řádů. Nabídka služeb je široká. Je možné si vybrat jednotlivé služby, stejně jako využít kompletního servisu klientům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14103 (magazinpodnikani.cz#3080)


Přidat komentář