Oddlužení a insolvenční poradenství - Praha

Změna zaměstnání k horšímu po finanční stránce, ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, či úraz, mohou pro nejednoho představovat finanční problémy. A pokud jste si navíc vzali nějakou tu půjčku, úvěr, mohou Vás dluhy doslova pohltit.

Zcela pohltit se však nemusíte nechat, i když Vám budou chodit platební poukázky k zaplacení, které v současné době nejste schopni uhradit. Ve věci finančního, respektive insolvenčního poradenství, nebo oddlužení, se můžete obrátit na správce dluhu Praha.

Správce dluhů Praha

Správce dluhů, koho si můžeme představit? Kdo jím je? U Správce dluhů nebudete čekat dlouhé týdny, či dokonce měsíce na Vaše oddlužení, jako tomu může být u některých firem, které jsou „samostatné“, respektive nespadají pod Asociaci Správce dluhů. U Správce dluhu s platným certifikátem máte jistotu v serióznosti jednání.

Schůzka se Správcem dluhů

Možná jste již ve věci finanční tíživé situace oslovili firmu, která nabízí pomoc dlužníkům. Kde Vaše první, případně další schůzka proběhla? A jaký jste měli dojem z uskutečněného jednání? Dohodnete-li si schůzku se Správcem dluhů, proběhne v kanceláři. Žádné kavárny, bary, restaurace, či obdobná zařízení, která jen těžko nabízí potřebné soukromí.

Postup spolupráce se Správcem dluhů

Po konzultační schůzce, na které Správce dluhů získá veškeré potřebné informace, dojde k sestavení individuální analýzy, respektive sestavení individuálního plánu. Součástí plánu je také vyjednávání výhodnějších splátkových podmínek u jednotlivých věřitelů. Správce dluhů nabízí klientovi své služby po celou dobu, než dojde k jeho úplnému oddlužení. Současně ho může zastupovat při případných soudních sporech, včetně vyřizování veškeré agendy vztahující se k pohledávkám.

Kdy začít uvažovat o oddlužení

Jak poznáte, že se Vás týká oddlužení, respektive byste o oddlužení měli začít uvažovat? Stačí si odpovědět na níže uvedené otázky. V případě, že minimálně na jednu odpovíte „ano“, je zřejmě nejvyšší čas obrátit se na fundovanou osobu, nabízející insolvenční poradenství, včetně oddlužení. Oddlužení je tzv. na pořadu dne, pokud v současné době splácíte Vaše pohledávky (půjčky, úvěry aj.) za pomoci jiných finančních produktů, které je nutné také splatit. Oddlužení je řešení, hrozí-li Vám soudní proces, či exekuce. Oddlužení je vhodným řešením, pokud tzv. nevíte, kudy kam a situace se Vám zdá neúnosná.

Správa dluhů – oddlužení Praha

OddluženíOddlužení může vyřešit Vaše problémy. Je však třeba, abyste se i Vy samotní zapojili, tj. aktivně s Vámi vybranou firmou spolupracovali. Je třeba také říci, že oddlužení neproběhne náhle, tj. mávnutím kouzelného proutku. Nejedná se o jednorázový proces. Záleží také na výši Vašich pohledávek, jejich množství, v jaké fázi se nyní nacházíte apod.

Správa dluhů – koho je možné oddlužit

Jedna z otázek, která Vás jistě napadne, jestli zrovna Vy můžete uvažovat o oddlužení. Můžete být občanem ČR, můžete být i cizincem. Může Vám být dvacet, ale třeba i třicet, čtyřicet, padesát let aj. Nemusíte mít účet v bance.

Správa dluhů – co je možné oddlužit

S jakými pohledávkami Vám může firma pomoci, respektive je nechat oddlužit? Může se jednat o veškeré dluhy, u kterých došlo k jejich uzavření na území ČR, nehledě na jejich výši. Pohledávky mohou být z poskytnutých úvěrů, půjček, kreditních karet, kontokorentů. Může se jednat také o dlužné nájemné, exekuce, ale i dluhy vůči soukromým, nepodnikajícím osobám aj.

Správa dluhů – podklady ke konzultační schůzce

Aby vůbec mohl Správce dluhů začít s oddlužením, bude od Vás potřebovat potřebné podklady a doklady. Těmi jsou, mimo jiné, občanský průkaz, doklady od půjček, úvěrů, ale také rozsudky, platební rozkazy aj.Peníze

Osobní bankrot Praha, oddlužení

Pro koho je určená služba v podobě osobního bankrotu? Osobní bankrot, forma oddlužení, je možná pro soukromé nepodnikající osoby, kteří si vzali dvě i více půjček, úvěrů apod., a vzhledem k svoji současné situaci, nejsou schopni dostát svým závazkům. Může jít také o závazky, u kterých již lhůta splatnosti uplynula a je delší než 30 dnů apod.

Oddlužení – forma řešení úpadku

Osobní bankrot, neboli oddlužení je způsobem řešení úpadku. Při osobním bankrotu dochází k sjednocení dlužníkových dluhů. Zajištění věřitelé jsou pak dle splátkového kalendáře finančně uspokojeni do plné výše. Nezajištění věřitelé pak jen do výše schválené. A co zbytek dluhů, který může činit i více než 50%? Ten může být dlužníkovi odpuštěn.

Oddlužení – návrh na povolení oddlužení

Než dojde k řešení, respektive schválení, případně zamítnutí oddlužení, je třeba pečlivě vyplnit návrh na povolení oddlužení. Součástí návrhu jsou potřebné údaje o veškerých příjmech dlužníka, a to za poslední tři roky, ale také údaje o předpokládaných příjmech na následujících pět let. U návrhu na povolení oddlužení nesmí být nic opomenuto, zamlčeno. Mohlo by snadno dojít k jeho zamítnutí. S vyplněním návrhu, ale i s kompletní problematikou oddlužení Vám může pomoci například, již zmíněný, Správce dluhů.

Oddlužení – povolení od soudu

Kdo Vám může odpustit dluhy, respektive schválit návrh na oddlužení? S vyplněním a celým procesem Vám může pomoci specializovaná firma, agentura apod. Ovšem o odpuštění dluhů může rozhodnout jen soud, a to na základně předloženého, Vámi podaného insolvenčního návrhu.

Oddlužení za pomoci splátkového kalendáře Praha

Šťastná rodinaV čem spočívají výhody oddlužení za pomoci splátkového kalendáře? Stěžejní výhodou je to, že jednotlivé splátky budou z dlužníkova příjmu odečítány po dobu pěti let, a to nejdéle. Doba pěti let je limit, a to i v případě, že pohledávky nebudou 100% splaceny. Od neuhrazených pohledávek bude dlužník osvobozen. Možná Vás také nyní napadne, zda po dobu splácení pohledávek, budou nadále růst úroky z prodlení, penále apod. A to se dostáváme již k další výhodě, protože od doby, kdy došlo k povolení oddlužení, již nedochází k navyšování zmíněných úroků aj. V tom je velký rozdíl v porovnání s exekucí. U exekuce je totiž bez jakéhokoli prominutí nutné splatit vše, a to včetně úroků, které rok za rokem rostou.

Nabídka půjček, úvěrů

Ano, čtete dobře. Není výjimkou, že firmy, agentury, společnosti, které nabízí vyřešení finančních potíží, také nabízí půjčky. Že Vám to přijde na hlavu postavené? Pokud byste na takovouto firmu narazili, snad je lepší se poohlédnout po jiné, neboť byste Váš problém nevyřešili, spíše byste do něj ještě více zabředli. Může se však také jednat o záměrný tah na potenciálního klienta. A to s tím, že fakticky žádnou půjčku nenabízí. Žádnou rádoby půjčku, kterou můžete získat u nebankovního institutu, tedy bez dokládání příjmů, bez ručitelů, bez výpisu z účtu apod. Jedná se o psychologický tah, zamyšlení, že Vám firma spíše nabízí oddlužení. Žádnou půjčku tedy nečekejte, spíše očekávejte pomoc.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13952 (magazinpodnikani.cz#2927)


Přidat komentář