Kurzy účetnictví, mezd, daňové evidence - Praha

Umět se pohybovat v účetní a daňové oblasti je dnes velmi výhodné. Nejen že můžete ušetřit mnoho peněz za drahé účetní a daňové poradce, ale také si můžete být jisti, že znalost těchto žádaných oborů

Vám významně rozšíří Vaše možnosti uplatnění se na pracovním trhu,ať už ve formě dobrého pracovního místa, tak i jako podnikání. Podívejme se proto na kurzy, které Vám tyto možnosti uplatnění mohou rozšířit.

Kurzy účetnictví, mezd, daňové evidence a daní - Praha

Účetnictví dnes představuje stěžejní oblast pro firmy a větší podnikatele, díky účetnictví firma přesně ví, jak si ekonomicky stojí a jak se má do budoucna v oblasti financí chovat. Vedení účetnictví je ze zákona povinné nejen pro firmy a větší podnikatele, ale také pro státní instituce, obce, kraje, banky, pojišťovny, nadace, církve a mnoho dalších subjektů, proto Vám znalost účetní problematiky výrazněji napomůže najít dobré pracovní uplatnění, protože účetní je v každé firmě či výše zmíněných subjektech jednoduše potřeba.

V kurzu účetnictví Praha se seznámíte s podstatou účetnictví, účetními vazbami a principy, s účtováním snad všech možných účetních případů, které mohou v běžné praxi nastat, a dále zpracováním účetní uzávěrky a vyhotovením potřebných účetních výkazů, zkrátka poznáte vše, co je dnes pro účetní praxi potřeba.

Kurzy mzdového účetnictví Praha

Mnoho lidí si myslí, že mzdoví účetní mají na starost jen zpracování mezd, které se navíc provádí jen jednou do měsíce. Práce mzdové účetní je však mnohem rozsáhlejší a složitější, než se může laikovi na první pohled zdát.

Mzdoví účetní mají na starost daleko více věcí, než jen výpočet mezd zaměstnanců. Součástí jejich práce je také agenda související se vznikem a ukončením pracovních poměrů zaměstnanců, vyhotovování potřebné dokumentace pro Správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřady a další orgány státní správy, dále výpočet cestovních náhrad zaměstnanců na služebních cestách, výpočet a vedení agendy týkající se srážek z mezd zaměstnanců, zpracování ročního zúčtování daně z příjmů pracovníků a mnoho dalších nezbytných úkolů. Nedílnou součástí práce mzdových účetních je i běžná komunikace s úřady a účast na kontrolách a jednáních.

Kurz mzdového účetnictví Vás na všechny výše uvedené úkoly a povinnosti maximálně připraví tak, aby Vás v praxi nemohlo nic překvapit.

Kurz daňové evidence v Praze

Pokud jste menší podnikatel, máte možnost vést místo účetnictví daňovou evidenci. Daňová evidence v podstatě nahradila dříve existující jednoduché účetnictví a vedou ji podnikatelé s cílem zjistit základ daně z příjmů z podnikání, tj. částku, ze které budou muset odvést daň z příjmů.

Nejen, že se v kurzu daňové evidence naučíte, jak správně zjistit základ daně z příjmů, ale také si osvojíte takové věci, jako je vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů, a vyhotovování potřebných přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, budete tedy maximálně vyzbrojeni do podnikatelské praxe.

Kurz daní v Praze, daňový systém u nás

Daně představují povinný odvod občanů a firem do státní kasy. Jelikož stát nemá mnoho možností, jak získat potřebné finanční zdroje, hlavním zdrojem příjmů státu jsou právě daně, z těch jsou následně financovány sociální dávky, důchody, obrana, rozvoj státu a mnoho dalších služeb a investic.

Daňová oblast v současnosti zaznamenává velmi rychlý vývoj, jelikož vláda stále mění daňové předpisy a laik (a mnohdy i profesionál) již pomalu není schopen se ve všech těch změnách, nařízeních a příkazech orientovat.

Nejen že nám stát ukládá povinnost platit daně, ale také nám přikazuje, abychom si svou daňovou povinnost sami vypočítali a sestavili si daňové přiznání. Daňové zákony nás bohužel nutí se v daňové problematice vyznat a všechny povinnosti podle zákona plnit (neznalost zákonů nás bohužel neomlouvá). Proto je nutné mít v této oblasti potřebné povědomí a znát charakteristiku jednotlivých daní české daňové soustavy.

Kurz daní Vás seznámí s nejdůležitějšími daněmi našeho daňového systému, budete vědět, kdy, kdo, proč a za co má danou daň zaplatit, samozřejmostí je, že se naučíte správně sestavit a podat daňové přiznání k jednotlivým daním, což Vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze za daňového poradce, protože budete takovým malým daňovým odborníkem nejen pro sebe ale i pro své blízké a klienty. Daním se bohužel nevyhne nikdo. Zajisté znáte to přísloví: “V životě existují jen dvě jistoty – zemřít a platit daně”. Tak na to pamatujte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14040 (magazinpodnikani.cz#3017)


Přidat komentář