Jak zrušit životní pojištění?

Zrušení životního pojištění se může jevit jako záchrana rodinného rozpočtu a získání potřebných peněz. Ne vždy to tak je. Záleží na tom, kdy životní pojištění zrušíte a jaké máte sjednány podmínky.

Předčasné zrušení životního pojištění se nevyplácí téměř v žádném případě. Vždy znamená nějakou ztrátu. Pokud však nemáte na výběr a** životní pojištění** potřebujete zrušit, je dobré podrobně si přečíst smlouvu o životním pojištění, kterou jste podepsali při jejím založení a řídit se jí. Důležité je seznámit se s pojmy jako datum výročí smlouvy, odbytné, storno poplatek, zhodnocení, spořící a riziková složka, poplatky, výpovědní lhůta, způsob výpovědi.

Nepromyšlené uzavření životního pojištění

Pokud se vám stane, že životní pojištění uzavřete bez promyšlení do budoucna a necháte se takzvaně ukecat pojišťovákem, není ještě nic ztraceno. V tomto případě máte lhůtu dva měsíce, kde můžete téměř bezplatně životní pojištění zrušit. Výpovědní lhůta je v tomto případě zkrácena na pouhých osm dní. Neplatíte žádný storno poplatek. Platíte však administrativní úkony a platbu za rizikovou složku, a to za dny, od sjednání do ukončení životního pojištění. Výpověď je nutné zaslat doporučeně poštou. Musí být sepsána formou dopisu, nebo musí být na předtištěném formuláři dané pojišťovny.

Zrušení životního pojištění do dvou let od vzniku

Jde o tu nejnevhodnější dobu pro zrušení životního pojištění. Zde nejenže nedostanete žádné peníze zpět, ale pokud máte uzavřené investiční životní pojištění, můžete i doplácet. První dva roky od uzavření životního pojištění jdou vložené peníze především na náklady spojené s pojištěním, na provizi a administrativní úkony. Slibované zhodnocení v této době vlastně neexistuje. Zrušení životního pojištění je tedy v této době ztrátové. I zde je nutné poslat výpověď písemnou formou a doporučeně na adresu pojišťovny.

Výpověď životního pojištění v průběhu spoření

Od druhého roku se začínají vložené peníze na životní spoření zhodnocovat. Jejich hodnota tedy narůstá. Ale ani nyní nedostanete při vypovězení životního pojištění zpět všechny vložené peníze. Každá platba se skládá z jednotlivých složek. Zhodnocuje se pouze složka spořící. Ostatní složky jsou složky nákladové. Celou vloženou částku pak dostanete zpět jen v případě, že dodržíte celou sjednanou dobu pojištění. Při předčasné výpovědi životního pojištění dostanete vypočítané odbytné, které bude ponížené za zaplacenou daň. Aby bylo odbytné co nejvyšší, je nutné podat výpověď v dohodnuté lhůtě. Většinou je to osm týdnů před výročím smlouvy. Tedy před datem sjednání životního pojištění. V tomto případě již nemusíte platit další poplatky. Výpověď musí být opět písemnou formou a zaslána doporučeně.

Možné problémy

Pokud se rozhodnete vypovědět životní pojištění a uplatňovali jste ho v daňovém přiznání jako daňový odpočet, pak toto musíte upravit v následném daňovém přiznání, které bude po zrušení životního pojištění. Celou částku, kterou jste takto na dani ušetřili, musíte státu vrátit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14290 (magazinpodnikani.cz#3267)


Přidat komentář