Investiční a finanční poradenství - České Budějovice a okolí

Chcete být finančně nezávislí, mít dost peněz na splnění všech svých cílů a snů, na důchod, na zabezpečení rodiny a dětí, nebo se potřebujete zbavit dluhů? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, vyhledejte si svého finančního poradce.

Finanční poradenství na Českobudějovicku

Pokud nemáte zcela jasno v tom, co a jak, vždy je dobré obrátit se na zkušené odborníky a dát na jejich cenné rady. Nezávazná schůzka s finančním poradcem vás nic nestojí. Finanční poradce s Vámi rozebere vaši situaci a možnosti a seznámí Vás s možným řešením, vysvětlí Vám produktové možnost a sestaví finanční plán, na základě kterého sami uvidíte, jak dosáhnout svých cílů. Máte-li nějaké rezervní prostředky, zhodnoťte je ještě dnes.

Investiční a finanční poradenství - České Budějovice a okolí

Zkušeným finančním poradcem připraveným vždy ušetřit Vám co nejvíce peněz a navrhnout Vám optimální řešení jak spořit, kam investovat, nebo kde se pojistit, je i pan Petr Marek, který působí v Českých Budějovicích a okolí.

Poradenská kancelář pana Marka je tým specialistů, kde každý koncipient má na starosti určitou oblast a tak dokáže zajistit profesionální poradenství pro rodinu i firmu ve všech těchto oblastech:

  • Úvěry - Hypotéční, spotřebitelské, kontokorentní, revolvingové, konsolidace, leasing, bankovní záruky a jiné.

  • Investice - Profesionální certifikované investiční poradenství

  • Spoření - Stavební spoření, penzijní produkty, spořící účty, termínované vklady, a další.

  • Běžný účet - Běžný účet s vedením a běžnými transakcemi zdarma s pobočkou v každém větším městě.

  • Pojištění - Profesionální poradenství v oblasti pojištění majetku i osob. Sestavení risk-plánu na míru dle evropských standardů.

  • Pojištění firem - Sestavení smluv na míru dle potřeb klienta. Vlastní oddělení na likvidace.

  • Zaměstnanecké benefity - Sestavení motivačních benefitů pro vaše zaměstnance.

Pan Petr Marek Vám vždy navrhne opravdu nejoptimálnější řešení přímo pro Vás. Výhodou je jeho mnohaletá praxe, výborná orientace a znalost ve světě financí a neustálé vzdělávání v tomto oboru. Díky tomu budete vždy upozorněni na připravované nebo již událé změny, které souvisí s Vaši finanční situací. Pokud máte zájem o zcela nezávaznou a bezplatnou schůzku a konzultaci, pak si s panem Markem domluvte setkání na telefonním čísle: +420 606 640 546 nebo +420 730 195 593 nebo mu napište email na emailovou adresu: petr.marek@partners.cz. Buďte si jisti, že i pro Vás existuje ideální řešení, které Vám pomůže přesně tak, jak potřebujete.

Co je finanční poradenství a k čemu slouží?

Finanční poradenství v sobě zahrnuje služby, které souvisí s poskytováním rad v oblasti finančního plánování soukromých i veřejných subjektů. Cílem finančního poradenství je splnění klientových budoucích požadavků a přání. Koho by nezajímaly informace o vlastních financích a o možnosti jejich zhodnocení? Až na konci života si člověk uvědomí, jak důležitá bývají správná rozhodnutí na počátku. Finanční poradce je schopen díky propracovanému finančnímu plánu vyřešit nebo vylepšit Vaši finanční situaci. Nemusíte se vzdávat svého životního standardu, a přesto můžete získat a stát se i finančně nezávislí. Oslovte toho správného finančního poradce, který se bude Vaší situací podrobně a s přehledem zabývat.

Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Jestli nám budou peníze diktovat, nebo poskytnou našemu životu křídla k dosažení snů a přání záleží ne tak na vzdělání, ale na finanční gramotnosti, kterou školství neposkytuje. Z laického postupu, nepozornosti a iluzí může přijít nepříjemné probuzení. Když se něco špatně sjedná a zle nadimenzuje, roky zbytečně platíme a to je nejen finanční ztráta. Nějakou dobu jsme zbytečně pracovali. Dále tedy zbývá osvětlit něco o práci. Svou prací se zaměstnanec o hodnotu toho, co vytvořil rozdělí se zaměstnavatelem (má smluvně stanovený plat) a zbývající podíl si pak ještě rozdělí se státem, kdy stát si vezme prostřednictvím daní přes 50% (s nepřímými daněmi 68% !). Je potom otázka, chceme-li zvýšit čistý příjem o 5%, o kolikanásobek více pak musíme odpracovat. To, kolik necháme státu, můžeme daňově optimalizovat. Je vidět, že pro ošetření výdělku někdo pochopí nutnou cestu k živnostenskému listu.

Kdysi dávno mi jeden moudrý pán řekl: „Peníze se nedají vydělat – ty se musí vymyslet“.

Tehdy jsem to nepochopil a myslel jsem si něco o kriminalitě...

Vnější podmínky, v nichž se odvíjí náš život nemůžeme zpravidla změnit. Pouze poznat pravidla a přizpůsobit se. Každý člověk má několik přání a snů. Pro něco se rozhodne a stanoví si plán. Je třeba najít prostředek k realizaci a jsme u peněz a finančních produktů. Něco mám, něco si musím nějak opatřit – a jsme u toho... Praxe ukazuje, že lidé se nedokáží znale a dovedně orientovat v široké nabídce finančního trhu, který se více než jednu generaci neustále rozšiřuje. Rodinné plánování zahrnuje položky jako splácení úvěru na bydlení, obměnu auta, rekonstrukci bydlení, přípravu financí na dovolenou a na studia dětí, nastavení pojistných ochran na zajištění rizik a správu rezervy. Někdo též namítne, že bez peněz do důchodu nelez. Je třeba si uvědomit, že to vše není pouze o naší práci, ale též naše peníze musí pracovat, aby zbylo ještě na radosti ze života. Na to vše je třeba mít informace - objektivní, nezávislé, vztahující se k naší osobní situaci a k našim možnostem. To je úkol finančního poradenství, finanční produkty a odkud – to je až na posledním místě. Známé Paretovo optimum říká, že 20% financí dokáže zajistit 80% cílů. To by se s pomocí vašeho poradce mělo promítnout ve správném uspořádání finančních toků, v provázanosti a ve vytvoření synergických efektů. Kontrola a seřizování finančních toků společně s poradcem by mělo být pravidelnější, než návštěva zubního lékaře.

Investiční poradenství České Budějovice

Kdo by si nepřál, aby jeho peníze pracovaly za něj? Jak s nimi ale tedy správně nakládat? Úkolem investování je hlavně údržba aktivní rezervy, ošetření inflace a tvorba osobního majetku. Jak chcete ochránit prostředky, které jste celý život poctivou prací shromažďovali v řadě produktů, jako jsou životní, důchodové, penzijní a další programy a oni Vám je naráz vyplatí. V bance? Je dobré se sami učit pracovat s vlastními investicemi daleko dříve a průběžně si vyplácet rentu. Část prostředků se na to vždy najde. Investiční poradenství Vám poskytne bohaté informace o tom, jak své investice rozložit, abyste dosáhli požadovaného výnosu. Záleží, jaké horizonty výplaty si zvolíte. I investiční poradenství, ostatně stejně jako finanční poradenství, vyžaduje nadmíru individuálního přístupu ke každému klientovi zvlášť. Poté, co si Vy sami určíte své požadavky, bude finančním poradcem zvolena ta nejvhodnější investiční strategie, která bude odrážet cíle a ochotu podstoupit riziko podle konkrétního investičního doporučení.

Hypotéky a úvěry, poradenství při vybírání úvěru České Budějovice

Hypoteční úvěry, překlenovací a řádné úvěry ze stavebního spoření i půjčky bývají poskytovány soukromým osobám, podnikatelům a právnických osobám na financování jejich potřeb. Úvěr nebo půjčka bývá poskytnuta buď jako účelová nebo bezúčelová a je naprosto individuální záležitostí. Od toho se odvíjí způsob zajištění, délka splatnosti až na 40 let a výše úrokové sazby. Úvěr ze stavebního spoření je výhodná forma financování vlastního bydlení, vypořádání, refinancování, oprav nebo modernizací. Kdo má zkušenost s investováním ví, že lepší je si výhodně půjčit a svoje peníze nechat pracovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14011 (magazinpodnikani.cz#2988)


Přidat komentář